مزایای ایجاد پیاده‏راها

مزایای ایجاد پیاده‏راهادر زمینه های زیر قابل ذکر می باشد:

* اولویت حرکت پیاده به سواره  (بازنگری در الگوهای حرکتی، توجه به حرکت پیاده و پیاده‏روی، تشویق به عدم استفاده از خودروی شخصی و تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، تماس بیشتر با محیط شهری)

* ادراک بصری (بهبود سیمای بصری، ایجاد تصور ذهنی، خوانایی و ادراک محیط شهری)

* ادراک زمان (ارتباط با محیط شهری متناسب با سرعت پیاده، بهبود دسترسی به نواحی مرکزی شهر)

*  تسلای خاطر، ایجاد حس مکان، امنیت محیط، ایمنی عابرین پیاده و مقیاس انسانی ( آرامش روحی و روانی حاصل از تدابیر کالبدی و تحکیم رابطه انسان و محیط: یعنی شهروندان به راحتی و بدون دغدغه به انجام امور و خرید خود می پردازند و کودکان و سالمندان از خطر تهدید خودرو در امانند)

* ملاحظات زیست محیطی، اقلیمی و پایداری  (کاهش آلودگی ها، بهره گیری ازعناصر طبیعی، بهبود شرایط فیزیکی و ارتقاء چهره مرکز شهرها و ایجاد شرایط آسایش و رفاه و سلامت فیزیکی و روانی انسان)

* بهبود و افزایش برخوردهای اجتماعی  (امکان برخورد و گفتگو با دیگران و تماس با محیط شهری)

* ایجاد فعالیت های متنوع و مبادلات تجاری (ایجاد فعالیت ها و کاربری ها ی متعدد و متنوع، ایجاد تحرک سرزندگی و امنیت در فضای شهری، بهبود مبادلات تجاری در مرکز شهرو جذب سرمایه گذاری های جدید)

* فرهنگ  (شناسایی ارزش های تاریخی و سنتی محیط شهری، هویت مکانی و نیز عوامل پیوند دهنده افراد با یکدیگر و با محیط شهری)

* ایجاد حس مشارکت (حضور فعال افراد و گروه ها در تصمیم گیری و اجرا، حس مسئولیت، مالکیت و وابستگی بیشتر به محیط). ۶) ، ۱۹۹۹ ، Andren)

پیاده‏راه‏سازی به عنوان فرآیند بیرون راندن خودروها و در برخی موارد کاهش سرعت خودروها و خلق خیابا نهای دوستدار پیاده، مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی دارد که در جدول شماره ۱ آورده شده است:

جدول (۲-۸): مزایای پیاده‏راه‏سازی

مزایای اقتصادی مزایای اجتماعی مزایای زیست محیطی
بهبود اقتصاد کلی منطقهخلق فضاهای عمومی و گسترش تعاملات اجتماعیکاهش آلودگی هوا و صوت
بالا رفتن قیمت املاکایجاد حس قوی مکانی و خلق غرور مدنیکاهش انتشار گازهای گلخانه ای
جذب افراد توانمند به مناطق رو به زوالافزایش مشارکت مردم در فضا و همبستگی آنان و تجدید حیات مدنیکاهش مصرف سوخت های فسیلی
حمایت از اقتصاد محلیترویج پیاده روی و دوچرخه سواریکاهش نیاز به توسعه­ی زمین
قابلیت دسترسی و کاهش هزینه های حمل و نقل خانوارافزایش سلامت روحی و روانی (مرض چاقی کمتر، تناسب اندام، کاهش اختلالات روانی)حفظ فضاهای باز
کاهش هزینه های بهداشتی و درمانیافزایش عدالت اجتماعیحفظ تنوع زیستی
کاهش هزینه های ثابت و متحرک استفاده از خودروافزایش استقلال کودکان و کهنسالانبهبود کمیت و کیفیت آب
کاهش هزینه های زیرساختی (جاده و پارکینگ و … )افزایش امنیت 
جذب توریست و گردشگر  

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیرگسترش پیاده ‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه)