شخصی، جمعی و اجتماعی

هویت شخصی ریشه در اسنادهای خود خصوصی،مثل اهداف و ارزش های شخصی، خود آگاهی ها و وضعیت های روانی منحصر به فرد داره. هویت جمعی روی انتظارات و هنجارهای بقیه مهم و گروه های منبع مثل خونواده، گروه اجتماعی، کشور، مذهب و چیزای دیگه ای به جز اینا تأکید داره. هویت اجتماعی به عناصر خود عمومی مثل معروفیت، محبوبیت و اثر روی بقیه بر می شه.

شکل های جور واجور اسنادهای خود که ذکر شد نشون دهنده سه بخش درک خوده که بیشتر افراد بخشی از هر کدوم رو دارن، اما در اندازه ترجیح و در دسترس بودن این اسنادها با هم فرق دارن. یافته های تحقیقات برزونسکی (۲۰۰۷) که روی دانشجویان آمریکایی انجام شد، نشون داد شکل های جور واجور اسنادی که نوجوانان واسه تعریف و تبیین هویتشون به کار می برند طبق سبک هویتی که دارن فرق داره. آدمایی که از یه سبک اطلاعاتی استفاده می کنن روی اسناد خود شخصی (مثل اهداف ارزش ها و معیارهایشان) تأکید دارن و اندازه بازخوردهای مربوط به خود رو که منتهی به تأکید دیدگاه های شخصی شون می شه پایه خود آزمایش هاشون قرار میدن. آدمایی که سبک هنجاری رو جهت پردازش اطلاعات مربوط به هویت شون به کار می گیرن، احساسی که از خود دارن بر اساس عناصر جمعی (مثل: خونواده، مذهب یا کشور) است. ملاک ارزشی این نوجوانان، ارزش ها و انتظارات افراد مهم زندگیشانه و هدف اونا بر مبنای افزایش عزت نفس جمعی – مثلا از راه مقایسه گروه هایی که اون ها رو از بقیه جدا می کنه – تنظیم شده. بر عکس، آدمایی که از سبک مغشوش – اجتنابی استفاده می کنن درکشون از هویت بر اساس عناصر خود اجتماعی (مثل محبوبیت، معروفیت و اثر روی بقیه) است. خود آزمایش های این افراد براساس انتظارات فوری و موردی و تقاضاهای موقعیتیه. توجه اصلی اون ها روی حضور مطلوب و تاثیرگذاری های مناسب اجتماعی در جهت حفظ عزت نفس اجتماعی خوده.

دانشجو

ساختار هویت

در نظریه پایگاه های هویت مارسیا، تعهد به عنوان ساختار هویت تعریف شده. تحقیقات شناختی اجتماعی بسیاری (بریکمن[۲]، و کمبل[۳]، ۲۰۰۸) (میوس، لدما، هلسن و ولبرگ[۴]، ۲۰۱۰) نشون میدن که تعهدات ثابت شخصی نقش مهمی رو در تقویت کارکرد شخص و سلامت روانی – اجتماعی ایشون بازی می کنه. فرق در اندازه تعهد به فرق هایی که افراد در قدرت و روشنی معیارهای مربوط به خود، اعتقادات و باورهای خود، دارن مربوط می شه. بر اساس گفته (بریکمن ۲۰۰۸)، “تعهد” به رفتار فرد، تحت شرایطی که اون تلاش داره طور دیگری بکنه ثبات می بخشه. “تعهد یه چارچوب ارجاعی جهت دار و هدف دار ایجاد می کنه که رفتار و بازخوردهای اون در درون این چارچوب بازبینی، آزمایش و تنظیم می شه. تحقیقات نشون داده که اندازه بالای تعهد با تصمیم گیری هوشیارانه و مقابله ای متمرکز بر مشکل رابطه مثبت و با تعویق، توجیه عقلانی، اضطراب قبل از تصمیم گیری رابطه منفی داره. تحقیقات (موشن ۲۰۰۸) هم اینکه ثابت کرده که تعهد هویت با سبک های پردازش هویت رابطه داره. آدمایی که پروسه های اطلاعاتی و هنجاری رو به کار می گیرند تعهدات قوی تری نسبت به افراد دارای سبک مغشوش – اجتنابی دارن.

اضطراب

طبق تحقیقاتی که برزونسکی انجام داده، افراد دارای سبک پردازش اطلاعاتی و هنجاری هویت قوی تر و خود روشن تری نسبت به افراد سبک مغشوش دارن. تعهدات ضعیف تر با سطوح پایین جسارت شخصی و مسؤولیت پذیری و سطوح بالای افسردگی رابطه داره (نورمی و همکاران، ۲۰۱۰).

افسردگی

از دست دادن یه تعهد محکم شایدً افراد با سبک مغشوش – اجتنابی رو تو یه موقعیت شدیدا آسیب پذیر قرار میده. علاوه بر این تحقیقات زیادی نشون می دهد در مقایسه با افراد دارای سبک هنجاری و اطلاعاتی، افراد دارای سبک مغشوش دامنه ای از رفتارای مشکل دار و مسائلی مثل مشکلات خوردن، مشکلات مربوط به مدرسه و تحصیل، عکس العمل های روان نژندی و افسردگی و به کار گیری الکل و دارو به صورت ناصحیح و خیلی زود رو تجربه می کنن (برزونسکی، ۲۰۰۷)

مشکلات

 

سبک های پردازش هویت

مدل شناختی – اجتماعی هویت، بر فرق هایی تاکید می کنه که نوجوانان، اطلاعات مربوط به خود رو پردازش می کنن، تصمیم گیری می کنن، مسائل خود رو حل می کنن و نظریه «خود» رو می سازند و بازسازی می کنن. برزونسکی عقیده داره که جهت گیری های پردازش هویت دست کم در سه سطح جور واجور عمل می کنه:

۱- سطح اساسی تر، شامل پاسخای شناختی و رفتاریه که افراد هنگام روبه رو شدن با مسائل و تکالیف روزانه به کار می برند.

۲- سطح میانی، شامل راهبردهای شناختی – اجتماعیه که مجموعه های منظم رفتاری رو شکل میدن.

۳- عمومی ترین سطح سبک هویت، به راهبردهایی مربوط می شه که افراد هنگام پرداختن به