• رقابت شغلی
 • وضوح نقش
 • وضوح اهداف
 • مشکل بودن هدف
 • پذیرش مدیریت : میزانی که مدیریت پیشنهادات کارکنان رو قبول می کنه .
 • انسجام کارکنان
 • پیروی پذیری سازمان
 • بازخور
 • مشارکت

این متغیرها با عنوان متغیرهای تجربه کار می­باشن که به دو گروه تقسیم می­شن:

 1. متغیرهایی که نیاز کارمند رو به احساس آرامش و راحتی از نظر فییکی و روانی تأمین می­ کنه.
 2. متغیرهایی که به احساس لیاقت کارمند در نقشی که به اون سرده شده کمک می­ کنه.

متغیرهایی که در گروه اول قرار گرفته­ان و با تعهد اتحاد دارن عبارتند از:

 

 • تحقیق انتظارات قبل از ورود به سازمان
 • برابری و رعایت عدالت در پخش جایزه­ها
 • وابستگی و توانایی اعتماد به سازمان
 • پشتیبانی سازمانی
 • وضوح نقش
 • خلاص شدن از اختلاف
 • سبک رهبری

هم اینکه متغیرهایی که در گروه دوم قرار گرفته­ان شامل:

  • تحقق اهداف
  • استقلال در کار
  • عادلانه بودن جایزه بر اساس کارکرد
  • رقابت شغلی
  • قلمرو شغل
  • فرصت پیشرفت و افزایش رتبه کاری
  • جفت و جور بودن فرصت کافی جهت بیان عقاید و نظرات شخصی
  • مشارکت در اراده کردن
  • اراده کردن

  • اهمیت شخصی واسه سازمان (حسن پور ، ۱۳۸۷ ،۹۷-۹۵)

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۳-۲-پیش شرط­های تعهد دائمی

 • حجم سرمایه گذاری­های (اندوخته­های) فرد در سازمان که شامل مهارت­ها، آموزش، تغیر محل زندگی و سرمایه گذاری­های فرد می­باشن.
 • سرمایه گذاری

 • درک توانایی رسیدن به جانشین­های شغلی
 • در آخر مطرح می­شه که بعد تکلیفی تعهد سازمانی به وسیله تجربیات فرد قبل از ورود به سازمان (اجتماعی شدن خانوادگی ـ فرهنگی) و هم بعد از ورود فرد به سازمان (اجتماعی شدن سازمانی) تحت اثر قرار می­گیرد. در مورد اجتماعی شدن خانوادگی ـ فرهنگی یه کارمند اگه افراد مهم واسه اون (مثل والدین) مدت طولانی تو یه سازمان مشغول بوده باشن و یا بر وفاداری به یه سازمان تأکید کرده باشن تعهد تکلیفی قوی به سازمان داره. با در نظر گرفتن اجتماعی شدن سازمانی، مطرح می­شه که کارکنانی که راهنمایی می­شن که باور کنن (بوسیله روش ­های جور واجور سازمانی) که سازمان وفاداری اون­ها رو توقع داره، شایدً تعهد تکلیفی قویتر نسبت به اون سازمان دارن. مدل سه بخشی تعهد سازمانی به صورت شکل صفحه بعد نشون داده می­شه. (حسن پور ، ۱۳۸۷ ،۹۷-۹۶)

 

 

 

 

 

 

 

شکل شماره ۲-۱۵-  مدل سه بخشی سازمانی می یر و آلن (برگرفته ازحسن پور ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۸۷، ۹۸)