منابع پایان نامه درباره تبدیل، می‌شود.، میزبان

منابع پایان نامه درباره تبدیل، می‌شود.، میزبان
دسامبر 5, 2018 No Comments دانشگاهی y7oozita

شیزوگونی انجام می‌دهند. شیزونت ها در خون گردشی وارد شده و سلول‌های آلوده میزبان از حالت طبیعی خارج می‌شوند و دوکی شکل به نظر می‌رسند.
4) ناقلین :
مگس‌های سیاه (گونه‌های سایمولیوم) یا پشه‌های گزنده (گونه‌های کولیکوئیدس) ناقل هستند. بسیاری از گونه‌های لوکوسیتوزون به گروه یا راسته‌های خاصی پرندگان محدود می‌شوند.
5) پراکندگی جغرافیایی :
گونه‌های لوکوسیتوزون گسترش جهانی دارند.
6) اهمیت :
گونه‌های لوکوسیتوزون ممکن است تلفات قابل توجهی در گله‌های آلوده ایجاد نمایند.
7) چرخه زندگی انگل :
در لکوسیتوزون اسپوروزونیت‌های تزریق شده توسط پشه سیمولیوم وارد جریان خون شده و دو نوع شیزونت ایجاد خواهد کرد. اولین سیر تکاملی غیرجنسی در سلول‌های کوپفر کبد ایجاد خواهد شد. شیزونت‌های مذکور رشد کرده و پاره شده و تبدیل به مروزوئبیت‌های آزاد خواهد شد. بعضی از مروزوئیت‌ها وارد گلبول قرمز شده و تبدیل به گامونت خواهد شد. این در حالی است که مابقی در کبد، شیزونت کبدی و مگالوشیزونت را تشکیل خواهند داد. شیزونت‌های کبدی در سلول‌های پارانشیم کبدی تشکیل شده و مانند هموپروتئوس ابتدا در آن‌ها سیتومر تشکیل شده و از تقسیم سیتومرها مروزونیت به وجود خواهد آمد. مگالوشیزونت نسبت به شیزونت کبدی بیشتر بوده و در غالب موارد در سلول‌های لنفوئید و یا ماکروفاژ تشکیل خواهد شد. مگالوشبزونت در مغز، کبد، ریه، کلیه، بافت روده و لنفوئیدی دیده خواهد شد. در مگالوشیزونت هم مانند شیزونت کبدی ابتدا سینومر و سپس مروزوئیت به وجود خواهد آمد، ولی از شیزونت کبدی بسیار بزرگ‌تر است. مروزوئیت های آزاد شده از شیزونت کبدی و مگالوشیزونت در گلبول‌های قرمز تشکیل گامونت خواهند داد (5).
8) نشانی‌ها :
بعضی از سویه‌های لوکوسیتوزون کالری غیر بیماری زا هستند و بقیه سویه‌ها به شدت بیماری زا هستند، ماکیان مبتلا کم خون بوده و تاج و ریش آن‌ها رنگ پریده است. خون‌ریزی‌های مشخص در ریه و کلیه و کبد رخ می‌دهد. ممکن است خون‌ریزی‌های کلیوی به داخل محوطه صفاقی کشیده شود.
9) تشخیص :
در گسترش رنگ آمیزی شده با گیمسا یا بریلیانت کریزل بلوگامت‌ها دیده می‌شوند. شکل گامونت‌ها بسته به گونه متفاوت می‌باشند، بعضی طویل بوده و بقیه کروی هستند. هیچ گرانول رنگدانه ای وجود ندارد اما خون‌ریزی و بزرگ شدن طحال و کبد گشایی مشاهده می‌شود.
10) پیشگیری :
کنترل بیماری مستلزم حذف بند پای ناقل از محیط زندگی پرنده است. اسپری‌های حشره کش و دورکننده‌ها ممکن است برای کاهش جمعیت حشره استفاده گردند.
11) درمان :
معمولاً درمان موثر نیست. پریمتامین (یک قسمت در میلیون) و سولفادیمتوکسیو (10 قسمت میلیون) در که به طور هم‌زمان تجویز می‌شوند اثر پیشگیری اثرکننده دارند اما عفونت‌های لوکوسیتوزون کالری را درمان نمی‌کند، پریمتامین (25 قسمت در میلیون) برای درمان توصیه شده است. فورازولیدون (150 قسمت در میلیون به صورت خوراکی) ممکن است برای جلوگیری از بروز علائم بالینی مورد استفاده واقع گردد (5).
تصویر 1-2 : گلبول قرمز آلوده به انگل لوکوسیتوزون
1- 20- 1- 3- هموپروتئوس کلمبه : (Haemoproteus Columbiae)
1) میزبانان :
کبوتر و گنجشک سانان و پرندگان وحشی آبزی میزبانان این انگل می‌باشند.
2) محل استقرار :
درون گلبول‌های قرمز خون میزبان قرار می‌گیرند.
3) ناقلین :
مگس‌های خانواده هیپوبوسیده از جنس (pseudoloynchia) و برای بعضی از گونه‌ها پشه‌های گزنده (گونه‌های کولیکوئیدس) ناقل می‌باشند.
4) پراکندگی جغرافیایی :
انتشار جهانی دارد.
5) نشانی‌ها :
هیچ گونه نشانه و جراحاتی از بیماری به طور مشخص دیده نمی‌شود. فقط ضعف و سستی و کم خونی در کبوترهای بیمار دیده می‌شود. ولی جوجه کبوترها در صورت ابتلا لاغر می‌شوند. عوامل بیماری زا ممکن است بدون عفونت مجدد تا سه سال در خون باقی بمانند.
6) چرخه زندگی انگل :
اسپوروزوئیت ها پس از تزریق توسط مگس‌های خانواده هیپوبوسیده وارد عروق خونی شده و در سلول‌های اندوتلیال عروق خونی در بافت کبدی و طحال و ریه نفوذ کرده و تبدیل به شیزونت خواهند شد. شیزونت ها رشد کرده و در داخل آن‌ها سیتومر تشکیل خواهد شد و در انتها هر سیتومر تبدیل به تعداد زیادی مروزوئیت خواهد شد. مروزوئیت ها سلول‌های اندوتلیال را پاره کرده و وارد جریان خون خواهند شد و داخل گلبول‌های قرمز خواهند رفت و تبدیل به گامونت خواهند شد. در عین حال ممکن است بعضی از مروزوئیت ها وارد غشای اندوتلیال عروق شده و سیکل غیر جنسی را تکرار کنند. تبدیل گامونت به گامت در مگس‌های هیپوبوسیده اتفاق خواهد افتاد (5).
7) تشخیص :
گسترش‌های خونی رنگ آمیزی شده با گیمسا گامونت را در گلبول‌های قرمز نشان می‌دهد.
8) درمان :
برای درمان از داروهای اتبرین و پلاسموکین با هم استفاده کرد که باعث توقف رشد گامتوسیت‌ها می‌گردد ولی روی شیزونت‌ها تأثیری ندارد بعلاوه می‌توان از داروهای ضد مالاریا استفاده نمود.
تصویر 1-3 : گلبول قرمز آلوده به انگل هموپروتئوس کولمبه
1- 20-1- 4- ناقلین تک یاخته‌های خونی در کبوتر :
الف) مگس‌های هیپوبوسیده :
خانواده هیپوبوسیده شامل مگس‌های جنگلی می‌باشد که به اسب و گاو و گوسفند حمله کرده و گونه‌های متعددی از آن بر روی خفاش‌ها و پرندگان نیز دیده می‌شوند.
1) جنس هیپوبوسکا : این مگس‌ها باعث انتقال تریپانوزوما تیلری غیر بیماری زا به گاو و نیز گونه‌های هموپروتئوس به پرندگان می‌باشند. این مگس‌ها به راحتی با اسپری نمودن حشره کش‌های حاوی پیرترین یا سیودرین یک درصد به اضافه DDVP کشته می‌شوند.
2) جنس پسودولینچیا : خیلی شبیه به ملوفاگوس اوینوس می‌باشد منتهی دارای یک جفت بال می‌باشد و عمدتاً در مناطق گرم و بر روی کبوترهای اهلی و تعدادی پرندگان وحشی دیده می‌شود.
این مگس بر روی پرها حرکت کرده و از خون تغذیه می‌نماید و باعث زخم‌های دردناکی به خصوص در کبوترهای جوان (2 – 3) هفته می‌گردد. همچنین ممکن است انسان را نیز مورد حمله قرار دهند. این انگل می‌تواند باعث انتقال هموپروتئوس کلومبه در کبوتر و انتقال هموپروتئوس لوفورتیکس در بلدرچین گردد.
برای کنترل این مگس‌ها می‌توان از سموم ارگانوفسفره مانند کومافوس یا کارباریل که برای کنترل شپش‌ها استفاده می‌گردد بهره برد. تمیز کردن لانه کبوترها و معدوم نمودن پرهای ریخته شده در کنترل آن‌ها ضروری می‌باشد. در ضمن باید جایگاه کبوترها را هر سه هفته یک‌بار به خوبی با محلول 1 /0 تا 5/0 درصد نگوون ضدعفونی کرد. برای از بین بردن مگس در جوجه کبوترها از پودر همین دارو استفاده می‌شود.
ب) پشه‌های سیمولیده :
پشه‌های خانواده سیمولیده در همه قسمت‌های دنیا دیده می‌شود اما در کشورهای گرم بیشتر دیده می‌شود. آن‌ها باعث تحریک و آزار و اذیت میزبانانشان شده و حتی ممکن است باعث بیماری حادی به صورت پنشیال عمومی می‌گردد. در نواحی شمال آمریکا می‌تواند گونه‌های مختلف لکوسیتوزون را منتقل نماید و از گونه‌های دیگر آن باعث انتقال هموپروتئوس می‌گردد.
ج) پشه‌های کولیکوئیدس :
این پشه‌ها می‌توانند حتی به عنوان میزبان اصلی یا نهایی گونه‌های تک یاخته‌ای پلاسمودیوم که باعث انتقال مالاریای پرندگان می‌شوند. استفاده از هیدروکربن‌های کلرینه مانند ددت و دلدرین و کلردین در از بین بردن این پشه‌ها موثر است.
1- 20- 2- انگل‌های خارجی (بندپایان)
1- 20- 2- 1 کنه‌ها1 :
الف) آرگاس پرسیکوس، آرگاس و الکر، آرگاس رفلکسوس هرمانی و سایر گونه‌های آرگاس2 :
1) محل استقرار :
سطح خارج بدن میزبان
2) سیر تکاملی :
تخم‌گذاری در جاهای نسبتاً تاریک، شکاف دیوار یا چوب و غالباً در مرغداری به تعداد 10 الی 100 انجام می‌یابد. نوزاد به پرندگان به خصوص ماکیان حمله کرده و روی بدن آن‌ها می‌چسبد، تغذیه آن 3 تا 10 روز به طول می انجامد بعد میزبان را رها کرده به زمین می‌افتد در حالت نوزادی این کنه می‌تواند در زمستان بعد از چندین ماه در تابستان پس از 5 تا 10 روز نوزاد پوست اندازی کرده تبدیل به نوچه می‌شود. نوچه نیز به پرنده حمله کرده و از خون آن تغذیه می‌کند. پس از عمل تغذیه که مدت آن کوتاه‌تر است به زمین افتاده دومی پوست اندازی را انجام می‌دهد و تبدیل به مرحله دوم نوچه‌ای می‌شود. بایستی یک‌بار دیگر تغذیه کند تا پوست اندازی بعدی عملی گردد و به بالغ تبدیل شود. دوره نوچه‌ای متغیر است، ممکن بیش از دو سال طول بکشد. در شرایط مساعد؛ سیر تکاملی که ممکن است در مدت 10 ماه سپری گردد آرگاس پرسیکوس می‌تواند سال‌ها گرسنه و زنده بماند (9).
ب) اورنیتودوروس موباتا3
ج) اورنیتودوروس ساویگن4 :
1) محل استقرار :
سطح خارجی بدن میزبان.
2) سیر تکاملی :
اورونیتودوروس (موباتا) در شن و خاک زیر درختان زندگی می‌کند و هنگامی‌که انسان و حیوانات در این مناطق قرار می‌گیرد به آن‌ها حمله می‌نماید کنه تخم‌هایش را در دسته‌های 100 تایی در خاک قرار می‌دهد؛ و پس از 8 روز نوزاد از تخم خارج می‌شود و پوست اندازی نموده و به نوچه تبدیل می‌گردند. چندین مرحله نوچه‌ای وجود دارد و مانند بالغین برای زمان‌هایی کوتاه آن هم فقط برای تغذیه به میزبانشان حمله می‌کنند. تا نهایتاً به بالغ تبدیل می‌شود.
1- 20- 2- 2- جرب های گالینه5 :
جرب قرمز، جرب لانه مرغ.
الف) درمانیسوس ماکیان :
1) محل استقرار :
جرب‌ها در طول روز در درز و شکاف‌های دیوار، اتصالات لانه و دیوار، در روی بدن پرنده.
2) سیر تکاملی :
تولید مثل در فصل‌های سرد بسیار کند و ممکن است به کلی متوقف شود. تخم‌گذاری معمولاً بعد از یک غذای کامل از خون میزبان انجام می‌گیرد؛ و تخم‌گذاری در شکاف‌های دیوارها و محل زندگی حیوانات مختلف عملی می‌شود. در یک زمان در حدود 7 تخم حاصل می‌شود. در محیط خارج و در فصل تابستان تخم‌ها در عرض 48 – 24 ساعت باز می‌شوند و نوزاد شش پایی خارج می‌گردند که تغذیه نمی‌کنند بعد از 48 – 24 ساعت دیگر پوست اندازی می‌کنند تا تبدیل به مرحله اول نوچه‌ای یا پروتونمف گردند. در این مرحله به میزبان حمله کرده و خون آن را می‌مکند و دوباره بعد از 45 تا 48 ساعت دیگر یک پوست اندازی دیگر انجام می‌دهند تا تبدیل به مرحله دوم نوچه‌ای یا دوتونمف بشوند و در این مرحله بعد از یک غذای دیگر پوست اندازی انجام یافته و بعد از 48 – 24 ساعت دیگر تبدیل به انگل بالغ می‌شوند (10).
ب) اورنیتونیسوس مترادف بدلونیسوس لیپونیسوس6 :
1) محل استقرار :
بر روی پرنده یا داخل آشیانه.
2) سیر تکاملی :
در شرایط آزمایشگاهی تخم‌ها روی بدن میزبان گذاشته می‌شود. تخم‌ها بعد از یک روز یا زودتر باز می‌شوند و نوزاد 6 پایی آزاد می‌شود. این نوزاد تغذیه نمی‌کند و بعد از 9 – 8 روز به مرحله اول نوچه‌ای یا پرونونمف رسیده و شروع به تغذیه از خون میزبان می‌کند. بعد از 2 مرتبه غذا در عرض 1 تا 3 روز تبدیل به مرحله دوم نوچه‌ای یا دوتونمف می‌شود. در این مرحله نیز غذا نمی‌خورد اما بعد از 4-3 روز دیگر پوست انداخته و تبدیل به انگل نر یا ماده بالغ می‌گردد. کل سیر تکاملی از تخم‌گذاری تا بلوغ 7 – 5 روز است.
پ) کنمیدوکوتپس موتاس7 (جرب پافیلی) :
1) محل استقرار : زیر فلس‌های پا.
ت) کنمیدوکوپتس گالینه8 (جرب پر ریزان، جرب خارش) :
1) محل استقرار :
داخل پوست و در امتداد ساقه پرهای پشت، سر، گردن، اطراف مقعد، سینه و ران نقب می‌زنند.
2) سیر تکاملی :
جرب در زیر لایه شاخی پوست تونل حفر می‌کند. قدرت حفر تونل 5/2 سانتیمتری در ساعت است که این عمل توسط جرب های ماده صورت می‌گیرد. پس از این که تونل حفر شد جرب های نر و ماده در بیرون تونل جفت‌گیری می‌کنند و پس از آن،

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *