منابع پایان نامه درباره تکاملی، سیر، می‌شود.

منابع پایان نامه درباره تکاملی، سیر، می‌شود.
دسامبر 5, 2018 No Comments دانشگاهی y7oozita

جرب ماده وارد تونل شده و بعد از گذاراندن یک مرحله استراحت، در عمق تونل شروع به تخم‌گذاری می‌کند. تخم‌ها در داخل تونل باز می‌شوند و پس از آن نوزاد حاصل به سطح می‌آیند و پوست اندازی می‌کنند و به نوچه تبدیل می‌شوند. مجدداً پوست اندازی می‌کنند و در سطح پوست بالغ می‌شوند و با جفت‌گیری سیر تکاملی ادامه می‌یابد و تونل‌های جدید ایجاد می‌شوند سیر تکاملی 17- 12 روز طول می‌کشد و بین هر مرحله تکاملی 5-3 روز فاصله زمانی وجود دارد (14).
ج) لامینوسیوپتس سیستی کولا9 :
محل استقرار :
بافت زیر جلد و سیر تکاملی نامشخص.
چ) اپیدرموپتس بای لوباتوس10 :
سیر تکاملی :
جرب در زیر لایه شاخی پوست تونل حفر می‌کند. قدرت حفر تونل 5/2 سانتیمتری در ساعت است که این عمل توسط جرب های ماده صورت می‌گیرد. پس از این که تونل حفر شد. جرب های نر و ماده در بیرون تونل جفت‌گیری می‌کنند و پس از آن، جرب ماده وارد تونل شده و بعد از گذاراندن یک مرحله استراحت، در عمق تونل شروع به تخم‌گذاری می‌کند. تخم‌ها در داخل تونل باز می‌شوند و پس از آن نوزاد حاصل به سطح می‌آیند و پوست اندازی می‌کنند و به نوچه تبدیل می‌شوند. مجدداً پوست اندازی می‌کنند و در سطح پوست بالغ می‌شوند و با جفت گیری سیر تکاملی ادامه می‌یابد و تونل‌های جدید ایجاد می‌شوند سیر تکاملی 17- 12 روز طول می‌کشد و بین هر مرحله تکاملی 5- 3 روز فاصله زمانی وجود دارد.
ه) هاپپودکتس پروپوس11 :
1) محل استقرار :
جرب مقیم لانه.
2) سیر تکاملی :
جرب آزاد زی مقیم لانه می‌باشد که تخم‌هایی تولید می‌کند که به طور بالغ به هایپوپود بالغ تبدیل می‌شوند. این مرحله به صورت موقتی به بافت زیر جلدی پرندگان تهاجم نموده و به طور مشخص از نظر اندازه رشد می‌نمایند. تا هنگامی که هایپوپودها میزبان را ترک نمایند. طولشان به 10 برابر افزایش می‌یابد. هایپوپودها پس از ترک میزبان به طور مستقیم به مرحله بالغ پوست اندازی می‌کنند.
1- 20- 2-3- شپش‌ها12 :
الف) مالوفاگا13 :
1) محل استقرار :
پوست و پرها.
2) سیر تکاملی :
مرحله‌ای که از تخم خارج می‌شود کاملاً شبیه بالغین بوده و نوچه اول نامیده می‌شوند. پس از سه مرحله پوست اندازی نوچه سوم تبدیل به فرم بالغ می‌شود. مدت سیر تکاملی در گونه‌های مختلف شپش‌ها جونده متفاوت و بستگی به شرایط محیط دارد به طور مثال در 37 درجه سانتی‌گراد تخم کلومبیکولا کولمبه پس از 4 روز تفریخ می‌شود. هر مرحله نوچه‌ای 7 روز طول می‌کشد و در نهایت کل مراحل سیر تکاملی روی میزبان طی می‌شود.
ب) سیمکس لکتولاریوس14 (ساس رختخواب) :
1) محل استقرار :
درز و شکاف دیوار و روی بدن پرنده.
2) سیر تکاملی :
ساس ماده حدود 200 – 150 تخم در درز و شکاف‌های تاریک دیوار می‌گذارد. نوزاد پس از 3 – 14 روز در حرارت 23 درجه سانتی‌گراد از تخم خارج می‌شود که البته در درجه حرارت کمتر از این زمان طولانی‌تر می‌شود. نوزاد شبیه بالغین بوده و دارای پنج مرحله نوچه‌ای هستند. میزان رشد آن‌ها عمدتاً بستگی به میزان تغذیه و درجه حرارت محیط دارد. نوزاد در شرایط مناسب 13- 8 هفته پس از تفریخ از تخم بالغ، می‌شود.
1- 20- 2- 4- کک‌ها15 :
الف) سیفوناپترا16 :
1- سراتوفیلوس گالینه17 (کک رایج پرنده‌ها)، 2- سرآتوفیلوس کولومبه18، 3- کتنوسفالیدس فلیس19
1) محل استقرار :
سطح خارجی بدن پرنده.
2) سیر تکاملی کک‌ها :
کک ماده هر بار در حدود 18 – 3 تخم می‌گذارد، در تمام دوره زندگی کک ماده بیش از 400 تا 500 تخم می‌گذارد. عمل تخم‌گذاری روی بدن حیوان انجام می‌گیرد؛ و این عمل بیشتر در محل زندگی میزبان صورت می‌گیرد. بر حسب درجه حرارت و رطوبت محیط بعد از 12 – 2 روز تخم‌ها باز می‌شوند. نوزاد موجود کوچک و فعال و درازی است به رنگ زرد کم‌رنگ بوده و فاقد پا و چشم است در نزدیکی میزبان یا نزدیکی لانه روی خاک به شدت تغییر مکان داده و به سرعت نمو می‌کند. در شرایط مساعد مدت نوزادی 15-9 روز بوده و نوزاد از مواد آلی که در گرد و خاک اطراف آن یافت می‌شود تغذیه می‌کند. سپس نوزاد پیله یافته که معمولاً ذرات مختلف مثل خاک و غیره به آن می‌چسبد. در درون پیله مرحله نوچه‌ای طی می‌شود. دور نوچه‌ای متغیر است و از 7 روز تا یک سال ممکن است به طول انجامد و سرانجام کک بالغ خارج می‌شود. این مدت بر حسب شرایط مختلف متفاوت است و از 8 روز تا چند ماه به طول می‌رسد به طور کلی معتقدند که مدت زمان لازم برای طی و دوره سیر تکاملی 75 – 30 روز خواهد بود.
محل تکثیر کک بسیار متغیر است : و به حرارت و مواد غذایی موجود ارتباط دارد. خانه، شکاف دیوارها یا زمین زیر قالی، زیرزمین‌ها، در انبارها، اصطبل‌ها به خصوص جاهایی که سگ و گربه نگهداری می‌شود و انجام می‌گیرد. کک‌های بالغ روزها بلکه ماه‌ها متعددی می‌توانند بدون غذا زنده بمانند (10).
ب) اکیدنوفاگاگالیناسه آ (کک چسبنده)
1) محل استقرار :
سطح خارجی بدن.
2) سیر تکاملی :
قبل از جفت‌گیری کک‌های نر و ماده مانند سایر کک‌ها روی زمین، در خانه‌ها و غیر زندگی می‌کنند وقتی که جفت‌گیری انجام گرفت کک ماده به وسیله ضمائم دهانی قوی خود پوست میزبان خود را سوراخ کرده و معمولاً بین انگشت‌های پا و زیر پا وارد می‌شود. غالباً بدن کک داخل پوست می‌شود و از خون میزبان خود تغذیه می‌کند؛ و تخم‌ها رشد و نمو می‌کند و بر حج شکم افزوده می‌شود. گاهی به بزرگی نخود می‌رسد و در آنجا تخم‌گذاری شروع می‌شود و تخم‌ها به خارج می‌ریزند. وقتی که تخم‌گذاری تمام شد کک از محل خود و از زخمی که ایجاد کرده است خارج می‌شود؛ و تخم‌ها از 8 – 5 روز باز شده در سیر تکاملی غریب 7- 20 روز به طول می انجامد.
1- 20- 2- 5- دیپتریدا :
1- اندس، آنوفلس و کوکس
2- سایمولیوم
3- کولیکونیدس
4- موسکا دومستیکا

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *