مورد قبول جامعه و انقلاب فرهنگی

ضمیمه
ضمیمه ۱- سیاستهای توزیع و نمایش فیلم های سینمایی و مواد سمعی و بصری خارجی
مصوب پانصد و هفتادمین جلسه مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ ابلاغ: ۰۸/۰۹/۱۳۸۴ شماره ابلاغ: ۳۷۲۶/دش
شرح:
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۷۰ مورخ ۲۶/۷/۸۴، سیاستهای توزیع و نمایش فیلم های سینمایی و مواد سمعی و بصری خارجی را به شرح ذیل تصویب نمود:
الف: مقدمه
سینما هنر ـ رسانه ای است بسیار جذاب؛ پدیده ای که علاوه بر برخورداری از جذابیتهای هر یک از هنرهای مؤثر در پیدایش آن، (اعم از نقاشی، ادبیات، نمایش، موسیقی و…)، جذابیتهای منحصر به فرد خود (مانند تصویر متحرک) را نیز به همراه دارد.
همین توانایی در جذب مخاطبان است که مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی را وا می دارد از سینما به عنوان یکی از بهترین وسایل ارتباطی برای تبلیغ افکار و رفتار خویش یا تخریب و نفی افکار و رفتار مخالفان خود سود جویند.
در میان کشورهای غربی، ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم را در توسعه صنعتی و تجاری سینما بر عهده داشته و همین سهم زیادنیز موجب شده آن کشور بیش از سایرین، از این هنرـ رسانه برای تبلیغ فرهنگ و سیاست خود بهره گیرد؛ به صورتی که به قول بسیاری از صاحبنظران، سینمای آمریکا یکی از مهمترین ابزارهای تحکیم امپریالیسم فرهنگی به حساب می آید.
با توجه به مقدمات مذکور، سیاست های حاضر به منظور تعیین محدوده نمایش آثار سینمایی خارجی در کشور (بویژه آثار آمریکایی) تدوین شده است تا از طریق اجرای آن، ضمن نمایش آثار متناسب خارجی از نمایش آثاری که به لحاظ محتوا یا صورت بر فرهنگ جامعه تأثیر مخرب دارند پرهیز شود.
این سیاستها شامل تمام فعالیتهای مربوط به توزیع و نمایش فیلمهای سینمایی و آثار سمعی و بصری خارجی خواهد بود که از طریق: سینماها، فرهنگسراها، تالارهای نمایش عمومی (دولتی و خصوصی) شبکه های قانونی توزیع نوارهای ویدئویی و لوح های فشرده صوتی و تصویری مانند «ویدئو سی دی» و «دی وی دی» یا شبکه های تلویزیونی سراسری، استانی یا محلی، به نمایش درمی آیند.
ب : سیاستها و اولویتها
۱ـ دقت در گزینش آثار سینمایی خارجی به نحوی که این آثار از لحاظ کمیت در حدی نباشند که توجه به آثار سینمایی و سمعی و بصری داخلی در قیاس با آنها کاهش یابد.
۲ـ توجه به رعایت نسبت معقول در گزینش آثار از میان تولیدات کشورهای مختلف.
۳ـ تلاش برای انتخاب آثاری که از حداقل تعارض یا مخالفت با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و ارزشهای اخلاقی مورد قبول جامعه، برخوردار باشند.
۴ـ توزیع و نمایش فیلم های زیر ممنوع بوده و مراجع ذیربط موضوع این سیاستها موظفند از توزیع و نمایش آنها اجتناب و جلوگیری نمایند:
۱ـ۴ـ فیلمهایی که به تبلیغ مکاتبی چون سکولاریسم، لیبرالیسم، نهیلیسم یا فمنیسم می پردازند و فرهنگهای اصیل جوامع شرقی (دینی) را تخریب و تحقیر می کنند.
۲ـ۴ـ فیلمهایی که به تلویح یا تصریح، حاکمیت دین در زندگی دنیوی را نفی نموده و نظامهای غیردینی را برتر از نظامهای دینی معرفی می کنند.
۳ـ۴ـ فیلمهایی که به تصریح به تبلیغ نظامهای سلطنتی می پردازند یا می کوشند نظامهای دیکتاتوری وابسته به استعمار را مشروع و محبوب نشان داده یا نهضت های رهایی بخش ضد استعماری را منفور جلوه می دهند.
۴ـ۴ـ فیلمهایی که هر نوع تبعیض نژادی را تبلیغ می کنند؛ بویژه آثاری که افراد غربی را برتر از سایر نژادها، ملیتها یا اقوام معرفی می کنند یا دخالتهای آنان در مناطق دیگر جهان را محق جلوه می دهند.
۵ـ۴ـ فیلمهایی که به تلویح یا تصریح به تبلیغ نظام حاکم بر آمریکا و نهادهای اصلی آن (مانند رئیس جمهور، مجالس نمایندگان و سنا، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، ارگانهای نظامی مانند پنتاگون، وزارتخانه های سیاسی، احزاب دوگانه اصلی) می پردازند.
۶ـ۴ـ فیلمهایی که اعتماد به نفس مخاطبان را در مقابل توانائیهای علمی و فنی غرب (بویژه آمریکا) خدشه دار ساخته و سعی در تحقیر علمی و فرهنگی دیگر جوامع دارند.
۷ـ۴ـ فیلمهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأیید یا تبلیغ صهیونیسم جهانی و رژیم غاصب اسرائیل می پردازند.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...