میزان درآمد ماهیانه و آموزش زبان انگلیسی

میزان درآمد ماهیانه : تا پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان بیش از یک میلیون تومان
اوقات فراغت به زمانهایی اختصاص دارد که شما با انتخاب خود در کانونهای فرهنگی ورزشی و یا سایر مکانهای آموزشی ، فرهنگی، ورزشی به فعالیتهای خاص اجتماعی آموزشی و ورزشی اشتغال دارید.
الف : لطفا پس از مطالعه دقیق سوالات پاسخ مناسب را انتخاب نمائید.
آیا در کلاسهای زبان انگلیسی در کانونهای فرهنگی تربیتی و یا سایر مراکز فرهنگی شرکت کرده اید ؟ بلی خیر
تا چه اندازه وقت خود را صرف آموزش زبان انگلیسی می نمائید ؟ خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
تا کنون چند ترم در کلاسهای زبان شرکت کرده اید ؟ ……. ترم
انگیزه شما از شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی چیست؟ یادگیری زبان انگلیسی تفریح و سرگرمی
آیا در کلاسهای ورزشی در کانونهای فرهنگی تربیتی یا کانونهای ورزشی و سایر مراکز ورزشی شرکت کرده اید؟بلی خیر
تا چه اندازه وقت خود را صرف ورزش در این مراکز می نمائید ؟ خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
چند ترم در کلاس های ورزش شرکت کرده اید ؟ ………. ترم در چه رشته هایی : ……….. و …………….
انگیزه شما از شرکت در فعالیتهای ورزشی چیست ؟ آمادگی جسمانی و یادگیری فعالیت های ورزشی
تفریح و سرگرمی
آیا در برنامه ها و فعالیت های عمومی و گروهی در ساعات فراغت در مراکز تفریحی و آموزشی شرکت می نمائید. بلی خیر
تا چه اندازه وقت خود را صرف شرکت در فعالیت های عمومی و گروهی می نمائید. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
چند سال در کلاس های فوق برنامه عمومی واجتماعی کانون شرکت کرده اید؟ …………. سال
آیا از کلاسهای کنکور و آموزشگاه های خصوصی استفاده می نمایید؟ بلی خیر
اگر از این کلاسها استفاده می نمایید در چه درسی و چند ترم می باشد ؟
درس : …….. و ترم درس : ……… و ترم درس : ……… و ترم درس : ……… و ترم
انگیزه شما از شرکت در برنامه ها و فعالیت های گروهی چیست ؟ یادگیری و آمادگی برای دروس کلاسی تفریح و گروهی
ب : لطفا سوالات زیر را با دقت مطالعه فرموده و گزینه مناسب را انتخاب کنید، از دقت نظر شما تشکر می نمائیم.
ردیف سوالات خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱ به نظر شما میزان نیاز دانش آموزان به اوقات فراغت تا چه اندازه است .
۲ تا چه میزان علاقه و ذوق خود را برای گذران اوقات فراغت ملاک عمل قرار می دهید.
۳ تا چه اندازه گذران اوقات فراغت را در پیشرفت تحصیلی خود موثر می دانید .
۴ بطور کلی تا چه اندازه از گذراندن اوقات فراغت خود رضایت دارید.
۵ تا چه اندازه انگیزه برای گذراندن اوقات فراغت در شما وجود دارد .