نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

مطالعات نشان دادند که تجربه اضطراب اجتماعی در طول تحصیل، مشکلاتی را در مراحل بعدی زندگی آنها ایجاد می کند ( تایسن[1] و همکاران، 2001 ). که علاوه بر ناراحتی های شخصی، ممکن می باشد تأثیر منفی بر عملکرد شغلی و روزانه آنها داشته باشد (فرس کنزس[2] و همکاران، 1997 ).

محققان و پزشکان بالینی در سال های اخیر کوشش های فزاینده ای به مقصود فهم اثرات گسترده اختلال اضطراب اجتماعی نموده اند. پژوهش های بیشماری، شیوع، اتیولوژی و درمان این مشکل بالینی را مورد بررسی قرار دادند . این امر نشان می دهد که اضطراب اجتماعی دیگر یک اختلال فراموش شده نیست (لیبوتز[3] و همکاران، 1985 ). طرحواره منفی از خود مهم ترین مولفه اضطراب اجتماعی تلقی شده می باشد. غالبا مشاهده شده که افراد با اضطراب اجتماعی، خود را دست کم گرفته و این برداشت از خود، بر کنشهای متقابل آنها با دیگران اثر می گذارد ( کلارک[4] و همکاران، 1995 ).

به اندازه ای که شناخت های معطوف بر ارزیابی منفی از خود، تأثیر مهمی در ایجاد و دوام اضطراب اجتماعی ایفا می کنند، باید انتظار سطوح نسبتا پایین عزت نفس در افراد اجتماعی مضطرب را داشت .به بیان دیگر، سطوح پایین عزت نفس، عامل نیرومندی برای ایجاد ارزیابی منفی از خود و در نتیجه ایجاد اضطراب اجتماعی می باشد ( جنگ[5]، 2002 ).

می دارند که از این یافته برداشت می گردد که بازنمایی سوگیرانه افراد دارای اضطراب اجتماعی ممکن می باشد جنبه های مثبت تصویر خود را به همان اندازه جنبه های منفی آن شامل گردد ( رپی و همکاران، 1997 ).

ویکس و همکاران، گزارش کردند که ارتباط ترس از ارزیابی مثبت با چندین سنجه اضطراب اجتماعی (اضطراب تعامل اجتماعی و در معرض دید دیگران بودن) قوی تر از ارتباط اش با سنجه های اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی – اجباری، اختلال هراس، افسردگی، اضطراب و استرس بود . بنابراین به نظر می رسد که ارتباط ترس از ارزیابی مثبت با اضطراب اجتماعی اختصاصی می باشد (رپی و همکاران، 1997).

تبیین های مختلفی برای واکنش منفی افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی به تجارب اجتماعی مثبت هست. برای مثال طبق نظریه خود تأییدی سوان [6]( سوان، 1990 ) زمانی که افراد

[1] Tyssen

[2] Firth-Cozens

[3] Liebowitz

[4]Clark

[5] Jong

[6] Swann’s Self-verification model

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه