پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

شریک حق تصرف یکجانبه در مال را ندارد ، و در این صورت از مال مشترک سرقت کند ، در صورتی که حصه شریک به حد نصاب برسد ، دستش قطع می گردد ، زیرا دیگر شبهه ای مطرح نیست و عمومات دلیل سرقت شامل این مورد نیز می گردد . [۱]

۲ . اگر شریک در مال مشترک به قصد سرقت تصرف کند ، بعضی از فقهای عظام از قبیل مرحوم مفید و فخرالمققین به استناد بعضی روایات که سندشان ضعیف می باشد ، فتوا داده اند : مطلقاً حد ساقط می باشد ، چه بیش ازسهم خودبردارد یابه مقدار سهم خود یا کمتر، زیرا درهر صورت مورد از مصادیق شبهه می باشد .

بعضی تفصیل داده اند : اگر سرقت از عناوین قصدیه باشد ، اساساً شریک نمی تواند قصد سرقت کند ، زیرا در جزء جزء مال ، خودش نیز مالک می باشد . اما اگر سرقت از عناوین قصدیه نباشد ، بایستی دید اگر به مقدار سهم خود برداشته ، حد ندارد وگرنه در صورت نصاب حد دارد . [۲]

معروف فقها عقیده دارند : اگر به مقدار سهم خود برداشته ، حد ندارد وگرنه در صورت تحقق نصاب حد دارد .[۳]

منشأ اختلاف نظر میان فقها و در میان حقوقدانان ، اولاً اختلاف مبانی علمی می باشد ، ثانیاً روایاتی می باشد که در این باب وارد شده ، ثالثاً نحوه در نظر داشتن جرم بودن سرقت می باشد . اگر هدف طرفداری از مال باشد ، می توان قایل به تفصیل گردید ، اما اگر هدف طرفداری از نظم اجتماعی باشد ، تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک مطلقاً سرقت خواهد بود .

 ب: سکوت قانون مجازات اسلامی

قانون جزای ایران در این خصوص ساکت می باشد . تنها در یک مورد رای دیوان عالی کشور در دسترس می باشد . شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۲۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۲۱ خود چنین می گوید : « مداخله احد از شرکا در مال مشترک سرقت نمی باشد » که البته این رای نیز گنگ و مبهم می باشد و رسایی لازم را ندارد . مانند اینکه نحوه و میزان مداخله در آن مشخص نگردیده می باشد . اطلاق رای شامل گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت

وقوع سرقت ممکن می باشد از طریق مباشرت و یا با مشارکت دیگری باشد . به موجب تبصره ۳ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ :«هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند بایستی سهم هریک از آنها به مقدار نصاب برسد. » این تبصره در اصلاحات سال ۱۳۷۵ حذف شده می باشد و قانون

۲-  النجفی ، محمد حسن ، همان ، ص ۴۸۱

۳-  الموسوی الاردبیلی ، السید عبدالکریم ، فقه الحدود و التعزیرات ، منشورات مکتبه امیرالمومنین (ع) ، قم ، چاپ اول ،۱۴۱۳ه.ق ، ص۶۲۸

۴  –  الگلپایگانی ، السید محمدرضا ، الدرالمنضود ، ج ۳ ، قم ، دارالقرآن الکریم ، چاپ اول ، ۱۴۱۷ ه.ق ، ص ۳۶

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود