نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

طبق ماده ۲۲۰ لایحه قاضی مو.ظف می باشد کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدونه ببیند و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر کند .

الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی

مواد ۶۴ ، ۱۱۱ ، ۱۳۰ ، ۱۴۶ ، ۱۶۶ ، ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی تکلیف برای جرم زنا ، لواط ، مساحقه ، قذف و سرقت اظهار شده می باشد . شرایطی که در این مواد برای ثبوت حد اظهار شده می باشد ، شروط عمومی مسئولیت کیفری می باشد که اختصاص به جرم خاصی ندارد . نه تنها این شرایط در کلیه جرایم مستوجب حد بایستی وجود داشته باشد بلکه در جرایم مستوجب قصاص ، دیه و تعزیر نیز بایستی وجود داشته باشد . بنابر این نیازی به ذکر جداگانه آن ها نبود بلکه بایستی قانونگذار سکوت می نمود تا براساس قواعد عمومی که در مواد ۴۹ تا ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای حدود مسئولیت کیفری اظهار شده می باشد ، اقدام گردد یا در یکی از فصول آن را اظهار می نمود و در تبصره ای حکم آن را بر جرایم حدی دیگر تسری می داد .

۱ . در زمینه اثبات جرایم

قانون مجازات اسلامی به گونه ای تدوین شده می باشد که بحث اثبات جرم در هر یک از جرایم مستوجب حد جداگانه اظهار شده می باشد . مقنن در لایحه جدید این ایراد را رفع نموده و در اقدامی شایسته با آوردن فصلی به عنوان ادله اثبات در باب کلیات از تکرار بی مورد مواد جلوگیری کرده می باشد .

به عبارت دیگر قانون گذار یک شکل و سازمان مناسب برای لایحه در نظر گرفته می باشد به این شکل که قواعد عام مربوط به جرایم حدی را در باب کلیات آورده می باشد . در قانون مجازات فعلی در خصوص ادله اثبات جرم به صورت کلی حکمی وجود ندارد و فقط در ابواب حدود و قصاص و دیات در خصوص این ادله صراحت هست .

یکی از مشکلاتی که به علت عدم تفکیک قواعد عام و خاص در باب حدود رخ داده می باشد، بحث علم قاضی در اثبات جرایم می باشد. درقانون مجازات اسلامی بحث علم قاضی دربرخی ازجرایم مستوجب حد اظهار شده می باشد و این شبهه و ابهام را به وجود آورده می باشد که در سایر جرایم علم قاضی جزء ادله اثبات نمی باشد . در لایحه با آوردن ادله اثبات در بابی جداگانه ابهام مربوط به علم قاضی نیز رفع گردیده می باشد و علم قاضی در همه جرایم حدی مورد پذیرش واقع شده می باشد .

در لایحه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به دو صورت تعریف شده می باشد : ۱٫ شهادت یه معنای عام  ۲٫ شهادت شرعی .

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود