هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه
آگوست 27, 2016 دیدگاه‌ها برای هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه بسته هستند دسته‌بندی نشده userk

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

تکه ای از متن پایان نامه :

نیاز می باشد” ، “ایجاد نیاز و رفع نیاز می باشد” ، ” نیاز جامعه غرب می باشد “  ذکر گردیده می باشد.

ب- نحوه تبلیغ و تاثیر آن در فرهنگ و جامعه دینی چگونه می باشد؟

جواب این سوال با طرح پرسش یکم ، سوم و هفتم بدست آمد که  “هنجار در نگاه به جامعه ” ، “تبلیغ کالاهای خاص   هنجار/غیرهنجار”  و ” تاثیر تبلیغ محصولات خاص بر جامعه دینی” از پاسخ گوها پرسیده گردید.

همانطور که در جدول سوال یکم مشخص می باشد گزاره های “جامعه پذیری می باشد” ، “عرف اجتماعی می باشد” ، ” مکمل قانون می باشد” ، ” ارزش می باشد” ، ” ذهنیت های تحت تاثیر فرهنگی می باشد” ، ” بایستی و نباید هاست” برای توصیف هنجار در جامعه و گزاره های ” بله ” و ” خیر ” در پاسخ به هنجار بودن یا نبودن تبلیغ کالاهای خاص و گزاره های ” تاثیر میگذارد ” ، ” تاثیر نمیگذارد ” و ” قاعده مند باشد” برای پاسخ به تاثیر تبلیغ محصولات خاص بر جامعه دینی ”  ذکر گردیده می باشد.

ج- راه های جایگزینی برای تبلیغ و آگاهی بخشی در این زمینه در مقابل نمادهای بیگانه فرهنگی و مذهبی چیست؟

جواب این سوال با طرح پرسش ششم و هشتم بدست آمده که ” نیاز و تبلیغ آن در ماهواره” و ” موافقت/عدم موافقت با

 

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه مورد پژوهی ماهواره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه