پایان نامه ارشد با موضوع نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

عنوان کرده می باشد ، اصلاح کنیم وآن ها را عمیق تر سازیم ” ( فروم ، 1962، ترجمه ی سلطانی ، 1369) .

اریک فروم عشق را نتیجه رضایت  کافی جنسی نمی داند ؛ بلکه کامیابی جنسی را نتیجه عشق می شناسد. او در مطالعه معضلات جنسی این موضوع را نشان می دهد و می گوید : مطالعه یکی از متداولترین معضلات جنسی ، یعنی ، سردمزاجی  زن و ناتوانی روانی – جنسی  مرد نشان می دهد که علت واقعی این معضلات ، ناآگاهی از روشهای درست جنسی نیست  ، بلکه علت واقعی منهایی می باشد که عشق را غیر ممکن می سازد .ترس یا تنفر از غیر همجنس اساس این معضلات می باشد که موجب می گردد شخص خودش را کاملا در اختیار طرف مقابل نگذارد . بی پیرایه اقدام نکند ، به شریک جنسی خود در صمیمیت و هم آغوش اعتماد نکند کسی که از نظر  جنسی  دچار منع شده می باشد اگر بتواند خود را از ترس یا تنفر برهاند و در نتیجه در عشق ورزیدن توانا گردد ، معضلات جنسی وی نیز حل خواهد گردید ، و اگر نتواند ، هر چه در روابط جنسی آزموده باشد بی حاصل می باشد ( کجباف ، 1381 ).

بشر موجودی اجتماعی نیز به شمار می رود ، زیرا به مقصود ارضای سایق های لیبیدو و صیانت ذات نیاز به دیگران دارد ؛ کودک محتاج مادر می باشد ، اشخاص بالغ نیاز به جنس مخالف دارند ، احساس های نظیر مهربانی و عشق پدیده های تلقی می شوند که همراه و ناشی از لیبیدو هستند ، مردم برای ارضای سایق های روانی خود محتاج یکدیگرند ، فروم در نهایت معتقد می باشد که “بشر جنسی و چهره دیگر از ” بشر اقتصادی ” کلاسیک می باشد ؛ یعنی ، آن بشر تک افتاده و خود کفا بایستی با دیگران ارتباط مستقر کند تا آن ها متقابلا بتوانند نیاز های همدیگر را بر آورده سازند ، نیاز های بشر جنسی ، فیزیولوژیکی و لیبیدوی می باشد ، که به طور عادی از ارتباط با جنس مخالف ارضا می گردد ، در هر دو ، بشر ها از هم  بیگانه اند در ارتباط آنها با یکدیگر فقط به وسیله هدف و سایق مشترک مستقر می گردد ( فروم ، 1995، ترجمه ی تبریزی ، 1368 ) .

 

های روانی خود نتواند از آن لذت ببرد ، یا ممکن می باشد رغبت داشته باشد ، اما باز به علت همین موانع روحی دچار سردی و ناتوانی گردد ، یا ممکن می باشد قادر به تماس جنسی سالم و طبیعی نباشد ، و در مقابل تمایلات انحرافی پیدا کند”.

هورنای افراد عصبی را در سه گروه قرار داد که از آمیختگی احتیاج عصبی به محبت و تمایل جنسی پدید آمده اند .

گروه اول : با یک حالت ولع و عطش سیری ناپذیر و اجباری مداوم به دنبال ارضای شهوت هستند و از این شاخه به آن

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه