پایان نامه ارشد درباره نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

موقعیت اجتماعی یا عملکردی می نمایند و چنانچه با این موقعیت ها رو به رو شوند دچار اضطراب، شدیدی خواهند گردید (رینگولد[1] و همکاران،2003).

پژوهش ها نشان داده اند که آموزش ابراز وجود می تواند بر مشکلاتی که دارای جنبه های شناختی و رفتاری همانند اضطراب، افسردگی، هراس های اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی هستند، اثر گذار باشد (چارلز و استوارت[2]،1991، ص 173، ارلیجز[3]، 2005).

به دنبال ارزیابی اطلاعات درمورد رویداد تهدید کننده یا ادراک توانایی شخص برای رویارویی با آن پدید می آید.

 

کولز و تیورک، هیمبرگ، فرسکو[4] (2001) هورلی، ویلیامز، گانزالوز و گوردون[5] (2004 ) منسل و کلارک[6] ( 1999) ، اخیراً ویکز، هیمبرگ، رودباوت[7] ( 2008 ) ویکز ، هیمبرگ، رودباوت و نورتون[8] (2008) در پژوهش های خود، ترس از ارزیابی منفی توسط دیگران را در تشدید اضطراب اجتماعی در افراد مهم یافته اند، که باعث می گردد آن ها از حضور در بعضی موقعیت ها اجتناب کنند.

ارس[9] و همکاران ( 2010 ) بیان کردند که اضطراب اجتماعی در کودکی و نوجوانی با مشکلاتی در ابعاد شناختی و عاطفی در سازگاری اجتماعی همراه می باشد. تعداد زیادی از نوجوانان مضطرب اجتماعی مشکلات سازگاری را در زندگی تحصیلی خود تجربه می کنند که شامل عدم پیشرفت تحصیلی در مدرسه، مشکلات مربوط به روابط با همسالان، سوء مصرف مواد مخدر و اختلالات خلقی می شوند. (بیدل و ترنر[10]، 2007 ؛ به نقل از خواجه و همکاران، 1390).

واقعیت مورد قبول همگان این می باشد که زندگی بشر از بدو ولادت در میان افراد دیگر آغاز می گردد و از همان ابتدای حیات با آنها ارتباط مستقر می کند. همین ارتباط به شکل گیری رفتار او می انجامد..

[1] Rheingold

[2] Charles & Stewart

[3] Eureligs

[4] Coles, Turk, Heimberg & Fresco

[5] Horley, Wiliiams, Gonsalvez & Gordon

[6] Mansell & Clark

[7] Weeks, Heimberg & Rodebaugh

[8] Norton

[9] Erath

[10] Beidel & Turner

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه