پایان نامه ارشد درباره نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

2- میترا از کشتن گاو پشیمان می­گردد.

*شیر نیز پس از کشتن گاو، ازکرده­ی خود پشیمان می­گردد: «زیرا شیر از کار گاو بپرداخت از تعجیلی که کرده بود بسی پشیمانی خورد و سر­انگشت ندامت خایید.»(همان: 127)

3- میترا دلداری داده می­گردد که قربانی گاو از وظایفش بوده می باشد و بایستی انجام می­گرفت؛ سپس میترا آرام می­گیرد.

*دمنه نیز شیر را دلداری می­دهد که شنزبه، بایستی کشته می­گردید و شیر از سخنان دمنه آرامش می­یابد.

ضمن این­که در آیین مهری، میترا با واسطه­ی پیک خورشید ـ کلاغ یا شاهین ـ از وجود گاو در علفزار اطلاع می­یابد و در باب شیر و گاو نیز، شغال از وجود گاو در علفزار برای شیر خبر می­آورد.

 

3- حکایت مرغ باران(طیطوی):

بخش اول: اختصار حکایت

اختصار­ی حکایت  مرغ باران(طیطوی) و وکیل دریا که در باب «شیر و گاو» کلیله و دمنه از زبان شنزبه نقل می­گردد چنین می باشد:

«آورده­اند که نوعی می باشد از مرغان آب که او را طیطوی خوانند، و یک جفت از آن در ساحلی بودندی. زیرا وقت بیضه فراز آمد ماده گفت: جائی بایستی طلبید که بیضه نهاده آید. نر گفت: اینجا جای خوش می باشد و حالی تحویل صواب نمی­نماید، بیضه بباید نهاد. ماده گفت: درین سخن جای تأمل می باشد، اگر دریا در موج آید و بچگان را دررباید آن را چه حیلت توان نمود؟ نر گفت: گمان نبرم که وکیل دریا این دلیری کند و جانب مرا فروگذارد و اگر بی­حرمتی اندیشد از وی بچگان بنوان ستد. ماده گفت: اقیانوس از ناتوانی ما که به سبب خوراک ناچیز می باشد بهره گیری کند و ما را خوار سازد.

  زیرا دید که به پرستندگانش بلایی روی نموده می باشد سخت خشمناک گردید. خدا ویشنو

که قادر می باشد حوادث گذشته و حال و آینده را ببیند نظر گرودا را دریافت و خود به حضور وی آمد.[گرودا] زیرا خدا را درخانه­ی خویش دید با دلی افسرده گفت: خداوندگاری زیرا تو! آیا سزاوار می باشد که اقیانوس پست مرا چنین خوار سازد؟ خداوند ستوده زیرا سخن وی را شنود از اقیانوس خواست که تخم­های مرغ باران را به وی بازگرداند و گفت وگرنه با هزاران آتش دریایی تو را به زمین خشک تبدیل خواهم ساخت.»(شیکهر،1341: 78-74)

 

بخش دوم: نمادشناسی:

1) طیطوی:

  «این کلمه توسط برزویه مترجم کلیله و دمنه به پهلوی وارد زبان مزبور گردید و در فارسی به صورت «تیتو» درآمد. تیتو یا طیتو نوعی مرغابی می باشد، ارسطاطالیس گفته می باشد در کتاب النعوت که آن مرغی می باشد که هیچگاه در غیر بیشه و آب فراوان زیست نمی­کند چه این پرنده گیاه و گوشت نخورد و

نماد شناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه