پایان نامه ارشد رشته حقوق:نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

طریق متعارف برای قاضی حاصل گردد ، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود .[1]

« قاضی بایستی مستند علم خود را به طور صریح در حکم بیاورد . » این شرط که در ماده 105 قانون مجازات اسلامی آمده می باشد در ماده 210 لایحه نیز تکرار شده می باشد . معمولاً مستند علم قاضی ، همان قرائن قطعیه علم آور هستند . این قرائن ممکن می باشد در قالب نظریه کارشناس ، تسامع و استفاضه مفید علم ( که از ناحیه انجام تحقیقات محلی ، یا معاینه محل به دست می آید )، اختبار عادل واحد ( در مواردی که تعدد شهود لازم می باشد ) اقرار که کمتر از حد مقرر اقرار در نزد قاضی پژوهش و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند . اگرچه اعتبار علم قاضی در اثبات جرایم به نحو عام پیش بینی شده می باشد ، اما تحصیل علم از طریق غیرمشروع به صراحت منع شده می باشد ، لیکن نظر به اینکه وفق صراحت ماده مزبور ، قاضی بایستی مستند علم خود را در پرونده ذکر کند و از آنجا که مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مستند علم بایستی به طور متعارف و مشروع کسب شده باشد ، توسل به ابزار نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل علم ، فاقد اعتبار و حجیت قضایی می باشد .

در این خصوص ، عدم جواز توسل به شیوه های نامشروع و غیرقانونی برای تحصیل اقرار . شهادت ( اصل 38 قانون اساسی) ، بازپرسی و تفتیش مراودات پستی ، مخابراتی و صوتی و تصویری برای کسب مفهوم واقعی « مال غیر » نامید . بعضی از اساتید حقوق جزا همچون دکتر محمد صالح ولیدی و دکتر حسین میر محمد صادقی این نظر را پذیرفته اند . [2]

دسته دوم اعتقاد دارند سرقت در مورد مال مشترک نیز قابل تحقق می باشد . به موجب نظر این دسته تنها در صورتی می توان کسی را از ارتکاب جرائم علیه اموال مبری دانست که وی مالک مال باشد و مال تعلق به غیر نداشته باشد و زیرا همه شرکا در تمامی اجزاء مال مشاع شریکند و به عبارتی ، جزء جزء مال مشاع تعلق به غیر دارد ، لذا نمی توان آنرا مال هریک از شرکا دانست . بنابر این وقتی شریک در مال مشاع تصرف می کند ، در واقع در مال غیر تصرف کرده می باشد . نتیجه اینکه رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم به شمار می رود . اساتیدی همچون دکتر ایرج گلدوزیان و

1- شعبانی ، حسین ، پایان نامه علم قاضی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه ، دانشگاه امام صادق (ع) ، سال 1375 ، ص 136

1- صبری ، نورمحمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ،تهران ، ققنوس 1378 چاپ اول ، ص 83

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود