پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

گیری نیز مشارکت خواهد داشت. در این حالت بخش خصوصی به عنوان تولید کننده دارایی های سرمایه ای و ارائه دهنده خدمات مطرح می باشد.

۲-۲-۲-۹- پیاده سازی مشارکت عمومی خصوصی

ایده مشارکت عمومی خصوصی در تئوری بسیار جذاب می باشد اما در اقدام، برای پیاده سازی آن خصوصا در کشور های در حال توسعه معضلات بسیاری هست. همچنین اجرای پروژه های زیرساختی با ریسک های بسیاری برای دولت و بخش خصوصی همراه می باشد که هیچ یک از آنها به تنهایی قادر به پذیرش آن نیستند. از این رو بررسی ابعاد مختلف مشارکت عمومی خصوصی و عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز آن خصوصا در کشور های در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در همین راستا یکی از ساز و کارهایی که می تواند توانایی های هر یک از بخش های دولتی و خصوصی را متناسب با ظرفیت هایشان بکار گیرد، مشارکت عمومی خصوصی می باشد. باید ذکر نمود که بهره گیری از این روش در کشورهایی نظیر انگلستان، چک، لهستان، مجارستان و استرالیا متداول می باشد و انگلستان پیشرو بهره گیری از این سازو کار می باشد و این کشور در بهره گیری از این روش به حد اشباع رسیده می باشد. در ایران نیز از یکی از انواع مشارکت عمومی خصوصی یعنی [۱]BOT بهره گیری شده می باشد که البته تعداد پروژه هایی که با این روش انجام شده اند، بسیار پایین می باشد. با در نظر داشتن آن چیز که که توضیح داده گردید، تعیین چارچوبی منطبق با شرایط بومی و فرهنگی و اقتصادی ایران امری ضروری می باشد.

تحویل گردد، به ریسک های بهره برداری[۲] به عنوان نتیجه هزینه های بهره برداری و نگه داری بالاتر، به ریسک های درآمد[۳] در صورتی که تقاضا برای محصولات و خدمات فروخته شده متغیر و زودگذر باشد، به ریسک های مالی[۴] در صورت عدم پوشش جریانات درآمدی و هزینه های مالی، به ریسک های محیطی[۵] از جهت اثرات نامناسبی که پروژه ممکن می باشد بر محیط داشته باشد، به ریسک های مقرراتی و سیاسی[۶] در نتیجه تغییرات در برنامه ریزی، تغییرات قانونی و سیاست

[۱] Building- Operating- Transfer

 

[۲] Operating Risk

 

[۳] Revenue Risk

[۴] Financial Risks

[۵] Environmental Risks

[۶] Regulatory and political Risks

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه