پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

 به سالهای قبل تر زندگی فرد بر می گردد. اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ی ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می گردد و یکی از عواملی می باشد که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند. مراد از اختلال اضطراب اجتماعی  یا هراس اجتماعی ترس آشکار و پیوسته از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی می باشد و از این باور فرد ناشی می گردد که او در این موقعیت ها به طرز خجالت آور یا تحقیرآمیزی  رفتار خواهد کرد (رینگولد ، هربرت و فرانکلین[۱]، ۲۰۰۳). شیوع کلی این اختلال تقریبا ۱۳ درصد می باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا[۲]، ۱۳۸۱) و در جایگاه سوم اختلال های روان پزشکی پس از اختلال افسردگی اساس و وابستگی به الکل قرار دارد (نیکلسون[۳]، ۲۰۰۸؛ کسلر[۴] و همکاران، ۱۹۹۴) و اگر درمان نشود با دوره ای مزمن و پنهان همراه می گردد (لمپ[۵]، ۲۰۰۹) و اختلال اساسی در کار و حوزه های اجتماعی ، عملکردهای علمی، خانوادگی و شخصی (رپی[۶]، ۱۹۹۵) ایجاد می کند و سبب کاهش کیفیت زندگی فرد می گردد (استین[۷] و همکاران، ۲۰۰۵). این اختلال زمینه ساز اختلال های شخصیتی، اختلال های خلقی، اضطرابی و اختلال های مرتبط با مواد می باشد (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۱۳۸۱) و از این رو در سالهای اخیر، به عنوان اختلالی دارای اهمیت در زمینه بهداشت همگانی در نظر گرفته شده می باشد (فرمارک[۸]، ۲۰۰۲؛ به نقل از رپی و اسپنس[۹]، ۲۰۰۴). فردی که دچار اضطراب اجتماعی می باشد، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن می باشد در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. این افراد ممکن می باشد احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. به علاوه، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،۱۳۸۰). طبق تعریف انجمن روان پزشکی آمریکا (APA،۱۹۹۴)، اضطراب اجتماعی عبارت می باشد از ترس همیشگی و

[۱] Rheingold, Herbert & Franklin

[۲] American psychiatry association(APA)

[۳] Nicholson

[۴] Kessler

[۵] Lampe

[۶] Rapee

[۷] Stein

[۸] Furmark

[۹] Spence

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه