پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

علاوه بر آن، چند حکایت از کلیله و دمنه با داستان­هایی دیگر از ادبیات فارسی، مقایسه­ی ساختاری و تحلیل شده تا گوشه­ای دیگر از اشتراکات ادبی و فرهنگی ایران و هند آشکار و به بعضی زمینه­های پذیرش کلیله و دمنه در ایران اشاره گردد. پس اهداف این پژوهش بدین ترتیب مشخص شده می باشد:

۱- نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه و توضیح و تحلیل حکایاتی که حیوانات در آن­ها بر اساس پشتوانه­ی اسطوره­ای خود تأثیر­آفرینی می­کنند.

۲- توضیح کنش حیوانات و مقایسه­ی کنش­ها در بعضی حکایت­های کلیله و دمنه با کنش­های انسانی مشابه در داستان­هایی دیگر از ادبیات فارسی.

 

۴- روش پژوهش:

جای می­گیرد، زیرا آثاری که به طور مجزا به تطبیق اساطیر  و نمادهای هند و ایران پرداخته باشد بسیار انگشت­شمار می باشد و از حد یک یا دو کتاب و چند مقاله فراتر نمی­رود. در منابع مختلف و به صورت پراکنده اطلاعاتی دراین زمینه پیدا نمود می­گردد؛ پس به این آثار، مراجعه و اطلاعات مربوط به پژوهش جمع­آوری گردید. اثری که در آن به طور مجزا به تطبیق اساطیر و نمادهای ایران و هند(البته اساطیر و نمادهای دوره­ای خاص)، پرداخته ­می باشد، «درآمدی بر اسطوره­ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان» تألیف ابوالقاسم دادور و الهام منصوری می باشد.

د) فرهنگ­های نمادشناسی: در پایان و برای تکمیل مطالعات، به فرهنگ­های نمادشناسی مراجعه گردید. دلیل این­که فرهنگ­های نمادشناسی(به خصوص فرهنگ­هایی که بیشتر به نمادشناسی جانوران پرداخته­اند) در بخش پایانی مطالعات قرار گرفت این بود که اطلاعات و اشارات موجود در  فرهنگ­ها کلی می باشد و بدون آگاهی از اساطیر ایران و هند و گاه دیگر کشورها، فهم و تحلیل ارتباط­ها دشوار می­نماید؛ به عنوان مثال در بیشتر فرهنگ­ها و نمادشناسی جانوران آمده می باشد که کلاغ در هند نماد «ورونا»(varuna) می باشد؛(ر.ک:کوپر،۱۳۷۹: ۲۹۳) پس بدون اطلاع از «ورونا» و تأثیر و کارکرد این خدای آریایی نمی­توان ارتباطی بین کلاغ و «ورونا» پیدا نمود اما با آگاهی از این نکته که «ورونا» خدایی­ست که با خورشید و روشنایی و روز در پیوند می باشد می­توان نتیجه گرفت که کلاغ به عنوان پرنده­ای که در اغلب سرزمین­ها نماد خورشید می باشد؛ در ارتباط با «ورونا» نیز پرنده­ای می باشد که با روز، روشنی و خورشید پیوستگی دارد.

  پس از فیش­برداری از منابع مورد مطالعه، به تحلیل تأثیر و کارکرد جانوران در هند و ایران و تحلیل ارتباط­ بین آن­ها و در نهایت تطبیق بعضی کارکردهای حیوانات در اساطیر و

نماد شناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه