پایان نامه ارشد نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

فقها به معنی مجازات مخصوصی می باشد که به خاطر ارتکاب بعضی گناهان در مورد مکلفین اجرا می گردد .

تعزیر در لغت به معنای تعظیم ، تادیب ، منع و نصرت آمده ، ریشه اصلی آن همان منع و ردّ می باشد نصرت نیز به این معناست که بشر دشمن را از کسی رد می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می گردد و به تادیب هم تعزیر اطلاق می گردد . زیرا جانی از تکرار گناه باز می دارد . [1]

در اصطلاح تعزیر عقوبتی می باشد که مقدار آن در شرع معین نشده و این عدم مقدر بودن رکن اصلی تعزیر می باشد که بر آن ادعای اجماع شده می باشد .

اجرای حدود را نمی توان پذیرفت ، مگر در موارد مصرحی زیرا عدم اجرای حد در سرزمین دشمن . به نظر می رسد به دلیل فواید و آثار مثبت زیادی که بر اجرای حدود مترتب می باشد ، اجرای حدود چنین ضرورتی پیدا می نماید .

اصل عدم تاخیر : بدین معنی که در صورت اثبات بایستی حدود الهی سریعاً اجرا گردد و تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد . مستند اصل مزبور ، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده می باشد که ایشان فرمودند : «لیس فی الحدود نظر ساعه» یعنی در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست .[2]

اصل عدم شفاعت : صاحب جواهر می فرماید : « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد » ایشان به آیه دوم و سوم نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز می باشد . [3]

اصل عدم کفالت : به نظر فقهای عظام مانند شهیدین ، صاحب شرایع ، مصنف جواهر، صاحب ریاض و دیگر بزرگان فقاهت در حدود ، کفالت مورد پذیرش ولقع نمی گردد و مستند آن را روایتی از پیامبر اظهار نموده اند .[4]

اصل منع تبدیل : در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می گردد . فقهای معاصر در این خصوص معتقدند : در صورت تشخیص مصلحت ، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد ، می تواند در اجرای حد تخفیف دهد ، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند .[5] در مقابل نه تنها چنین جوازی در

3 – دهخدا ، علی اکبر ،همان ، ص265

1- الحر العاملی ،محمدبن الحسن ، وسایل الشیعه ، همان ، ص 33

2-  مسعودی فر ، رضا ، نحوه اجرای احکام حدود ، نشر جاودانه ، چاپ اول ،1389 ، ص 9

3-  مسعودی فر ، همان ، ص 8

4- مظاهری ، حسین ، توضیح المسائل ، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء ، مرداد 1389 ، ص 421

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود