پایان نامه ارشد نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه 

تکه ای از متن پایان نامه :


برای آینده به آن اضافه می‌گردد یا به آن مقرون و همراه می‌گردد یا وقت معینی و یا شرطی‌، همراه دارد، بدیهی راضی هستم‌. بازعقد نکاح صحیح می باشد‌، زیرا دراینگونه موارد بظاهرصیغه عقد جنبه تعلیقی دارد اما درواقع منجز و قطعی می باشد‌.

ب: صیغه عقد بگونه‌ای باشدکه موکول بزمان آینده و مستقبل‌گردد، مانند اینکه خواستگار بگوید: بعد از یک ماه یا فردا دخترت را بعقد خویش درآوردم و پدر دختربگوید: قبلت‌، به این شکل عقد نکاح صحیح نیست ومنعقد نمی‌گردد نه در زمان حال و نه در زمان آینده‌، بهرحال درست نیست‌، چونموکول کردن عقد نکاح‌، بزمان آینده‌، نمی‌تواند موجب تملک و حق برخوردای فوری از نتیجه ازدواج‌، در حال حاضر باشد.

ج: سومین صورت نادرست آنست‌،‌که عقد نکاح مقید به وقت معینی‌گردد مانند اینکه بگوید: بمدت یک ماه یا بیشتریاکمتراورا بعقد نکاح شما درآوردم‌، در این صورت ازدواج صحیح و حلال نیست‌، زیرا مقصود ازازدواج‌، ادامه معاشرت وآمیزش همیشگی می باشد برای توالد و تناسل و تربیت و پرورش فرزندان‌، لذا فقها و علما ازدواج موقت -‌متعه -‌وازدواج تحلیل -‌یعنی ازدواج با زنی‌که سه طلاقه شده وبمنظورحلال شدن برای شوهرش با نکاح مجدد -‌را باطل می‌دانند، زیرا هدف و مقصود از “‌متعه‌” و نکاح موقت‌، برخورداری از زن بصورت موقت می باشد‌، نه همیشگی و هدف از ازدواج تحلیلی تنها آنست‌که زن برای شوهر قبلیش حلال‌گردد.

تو را به زناشوئى خود در آوردم هرگاه عدۀ طلاق تو منقضى شده باشد. در این صورت هرگاه یکى از زوجین در

نکاح و طلاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه