پایان نامه ارشد هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

مقایسه ظرفیت هوازی به روش های آلومتریک در دختران با وزن نرمال و اضافه-وزن چاق همراه با مداخله بلوغ زیستی

 

1-5  فرضیه های پژوهش

بین میزان  Vo2maxدختران نوجوان در دو روش آزمون بروس و معادله آلومتری ارتباط هست.

1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی

معادلات آلومتری: رشدسنجی(آلومتری) روشی می باشد برای اظهار ارتباط بین متغیرهای (فیزیولوژیکی، آناتومیکی، یا حرارتی) با واحدی از اندازه و جثه  بدن(معمولا” وزن) که به روش معادله ریاضی اظهار می‌گردد(رولاند، 2005). در این مطالعه از معادلات آلومتری بیونن، نویل، میلانو  بهره گیری گردید.

سن بیولوژیک[1]: سن تقویمی شاخص معتبری برای بلوغ بیولوژیکی نیست(دهری و همکاران، 1389. هدایتی، 1388. هی وود، 1377/1993). چندین روش برای تشخیص بالیدگی و تعیین سن بیولوژیکی ارائه شده می باشد مانند: سن اسکلتی، ظهور نشانه ها و مشخصات جنسی ثانویه، سن دندانی.

سن دندانی برای سنجش یالیدگی سن رویش دندان کودک مورد مطالعه قرار می گیرد. این روش را بین سنین شش ماهگی تا سه سالگی که اولین دندان های کودک و سنین شش تا سیزده سالگی که دندان های همیشگی ظاهر می شوند، می توان انجام داد (هی وود، 1993/1377). دندان نیش یا دندان 3 در سن نه سالگی و دندان های 4 و 5 در 10 سالگی و دندان 7 در 12 سالگی همیشگی می شوند. در این پژوهش برای سنجش سن بالیدگی از شیوه سن دندانی بهره گیری گردید.

حداکثر اکسیژن مصرفی اوج: حداکثر اکسیژن مصرفی زمانی محقق می گردد که حجم اکسیژن مصرفی(vo2) با افزایش فعالیت ورزشی به فلات برسد و نسبت تبادل تنفسی از 1/1 فراتر رود و تواتر قلبی بیشینه ای در دامنه 10±  ضربه در دقیقه(سن-220) برآورد گردد(گائینی و دبیدی روشن، 1387).  در این پژوهش برای اندازه گیری حداکثر اکسیژنمصرفی اوج از روش آزمون بروس بهره گیری گردید. آزمون بروس که از آن به عنوان تست ورزش دانسته می گردد متشکل از

1- Biological age

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه