پایان نامه ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

تکه ای از متن پایان نامه :

ب- نحوه تبلیغ و تاثیر آن در فرهنگ و جامعه دینی چگونه می باشد؟

ج- راه های جایگزینی برای تبلیغ و آگاهی بخشی در این زمینه در مقابل نمادهای بیگانه فرهنگی و مذهبی چیست؟

د- امکان تبلیغ محصولات اینچنینی از رسانه های رسمی و نیمه رسمی داخل کشور هست؟

 

 

 

 

شکل های جدید وضعی بعضی از مسایل و امور ، محققان را واداشت تا شیوه ای نو در تحقیقات خود بیندیشند. در واقع تغییرات شتاب زده اجتماعی و گونه های مختلف از واقعیت های زندگی ، محققان را با بافت های اجتماعی زیادی روبه رو کرده می باشد.از این رو روش شناسی های قیاسی برای بدست آوردن نتایج از پرسشهای و فرضیه های پزوهشی با رویکرد نظری و آزمون آن ها بازمانده می باشد. به همین دلیل راهبردهای استقرایی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته می باشد که برای مطالعه بافت های اجتماعی “حساس سازی مفاهیم” اهمیت می یابد.به همین جهت در سال های اخیر مطالعه کیفی در بین تحقیقات اجتماعی و پژوهش های رفتاری نفوذ زیادی یافته می باشد . (هومن،۱۳۸۵: ۲-۱)

در این پژوهش ، روش پژوهش تجزیه و تحلیل کیفی دیدگاه های صاحب نظران و ارتباط گران حوزه رسانه ای درمورد موضوع” تبلیغ کالاهای هنجار شکن” می باشد. رویکرد پژوهش اساسا کیفی می باشد اما در توصیف اطلاعات و داده های به دست آمده ، به آمار و اعداد هم اشاره هایی کوتاه نیز شده می باشد. جمع آوری داده ها با بهره گیری از روش مصاحبه عمیق به دست آمده وبه وسیله تجزیه و تحلیل کیفی نتیجه گیری شده می باشد .

 

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه مورد پژوهی ماهواره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه