پایان نامه با موضوع نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

شاخه می پرند ، از رفتارها و حالت های آنان می توان فهمید که اینها به شدت احساس ناامنی روحی و بی پناهی و بی کسی می کنند و اگر حتی برای مدت کوتاهی امکان رفع شهوت بر بشر پیش نیاید و با کسی ارتباط جنسی مستقر نکند ، فوق العاده مضطرب و ناراحت می شوند .

گروه دوم : در عین حال که تمایل شدید و اجباری دارند به علت ترمزها و معضلات درونی خود ، عملا قادر به تماسهای جنسی نیستند و با وجود این با یک حالت بی تفاوتی به هر کس که در تماس و ارتباط ی آنها قرار گیرد گرایش پیدا می کنند .

گروه سوم : نیز که در امور جنسی و اصولا هرگونه تماس با بشر ها دارای ترمزهای روحی هستند ، بی اختیار و اجبارا به استمنا متوسل می شوند .این ها از دفع شهوت به وسیله ی استمنا بیشتر لذت می برند تا از طریق ارتباط ی جنسی عادی و طبیعی ” ( اوحدی ، 1385).

هورنای رفتار جنسی را این گونه تبیین می کند ؛ ” چنین رفتاری در واقع راه و روشی می باشد برای کاشتن یا از میان برداشتن احساس نا ایمنی ” ( کجباف ، 1389) .

نظریه مزلو

در دیدگاه مزلو[1] نیاز به ارضاء تمایلات جنسی هم ردیف نیاز به پاسخگویی به انگیزش هایی زیرا نیاز به هوا ، تشنگی ، گرسنگی و نیاز به خواب و غیره و در رده نیاز های فیزیولوژیک ، یا همان نیازهای  اساسی و اولیه و زیر بنای  بشر و هر موجوده زنده دیگر می باشد.به اعتقاد مزلو ، ارتباط جنسی ، همچون عشق ، جایگاه ویژه ای  در اصول  روانشناختی انسانها بخصوص انسانهای با درجات بالای سلامت روانی ( خود شکوفا ) ، دارد . وی می گوید : تمایلات جنسی و عشق می توانند در افراد سالم به طور کامل تری در هم ترکیب شوند و غالبا چنین نیز می شوند . این دو مقوله در زندگی افراد سالم ( خود شکوفا ) به سوی  ترکیب و ممزوج شدن با یکدیگر گرایش دارند ( اوحدی ،1385).

“مزلو اظهار مینماید : ” لذات جنسی در شدیدترین و وجدآورترین حد خود در افراد شکوفا هست . افراد خودشکوفا ( سالم ) ، اوج لذت جنسی را وسیله ای برای دستیابی به هم جوشی کامل و عشق گرایش به تک همسری همانند گرایش به پاکدامنی یا طرد و نفی ارتباط ی جنسی نیست ، بلکه مسئله دقیقا این می باشد که هر چه ارتباط ی عشقی به طور عمیق تر رضایت آمیز باشد ، ضرورت کمتری برای هر نوع اجباری به روابط جنسی با افراد سوای همسر به وجود می آید ( کجباف ، 1389) .

[1] Mazlow

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه