پایان نامه با کلمات کلیدی اوراق قرضه، سود سهام، انتشار سهام، صاحبان سهام

پایان نامه با کلمات کلیدی اوراق قرضه، سود سهام، انتشار سهام، صاحبان سهام
دسامبر 30, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra2--javid

. شرکتها می توانند با انتشار سهام ممتاز قابل تبدیل هزینه سرمایه این نوع سهام را کاهش دهند .
5- شرکتها نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارند و این معنی است که اگر شرکتی پرداخت سود سهام ممتاز را به تأخیر بیندازید مجبور نخواهد شد که اعلام ورشکستگی یا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد . در مواردی که شرکت از نظر قدرت نقدینگی با مسائل و مشکلاتی مواجه شود می تواند پرداخت سود این سهام را به تأخیر اندازد بدون اینکه با مشکل یا مسئله ای مواجه گردد.
معایب انتشار سهام ممتاز :
1- اگر شرکتی نتواند به میزانی برابر با هزینه سرمایه متعلق به سهام ممتاز بازده داشته باشد . سود هر سهم عادی آن کاهش خواهد یافت .
2-هزینه سرمایه متعلق به سهام ممتاز از هزینه سرمایه اوراق قرضه بیشتر است . زیرا ریسکی که متوجه صاحبان می گردد از ریسک دارندگان اوراق قرضه بیشتر است . همچنین سود سهام ممتاز یک هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.
3- اگر چه شرکت به پرداخت سود سهام ممتاز هیچ الزام قانونی ندارد ، نپرداختن آن بر ثروت صاحبان سهام باعث خواهد شد که ارزش سهام ممتاز و عادی شرکت به شدت کاهش یابد . (البته اگر سرمایه گذاران چنین بپندارند که شرکت نمی تواند در آینده ای نزدیک سودهای انباشته را بپردازد) .فراتر اینکه ، اگر سود سهام برای مدت مدیدی به تأخیر بیفتد ، ممکن است به دارندگان سهام ممتاز چنین حقی داده شود که تعدادی از اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنند .
4- بازخرید سهام ممتاز باعث می شود که شرکت در سالهای بعد با مشکل روبرو شود. حتی اگر شرکت ملزم به بازخرید سهام ممتاز نباشد ممکن است پرداخت منظم سود سالانه برای برخی از شرکتها کار ساده ای نباشد .
5- گاهی انجام برخی از کارها منوط به تصویب سهامداران ممتاز است . در بسیاری از موارد انتشار سهام ممتاز اضافی یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ممتاز مستلزم موافقت صاحبان سهام ممتاز شرکت است .
6- اگر شرایط حاکم بر بازار به گونه ای باشد که سرمایه گذاران ، سهام ممتاز را جانشین خوبی برای اوراق قرضه ندانند شرکت می تواند برای تأمین مالی خود از این نوع سهام منتشر کند شاید وضع به گونه ای باشدکه شرکت مجبور گردد مبلغی از پول مورد نیاز خود را از محل سود انباشته یا انتشار سهام عادی تأمین کند و سپس اوراق قرضه یا سهام ممتاز منتشر کند .
سهام عادی :8
اگر قرار باشد شرکتی که از منابع خارج از سازمان تأمین مالی کند سهام عادی در درجه دوم اهمیت (درست بعد از اوراق قرضه) قرار خواهد گرفت.
واحدهای انتفاعی می توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده و یا با خرید سهام جدید؛ سهامدار شده اند ، وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند . سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت است .
ویژگیهای سهام عادی :
ویژگیهای سهام عادی به شرح زیر می باشد : ( جهانخانی ,‌1374، ص 219)
1- مالکیت شرکت :
دارندگان هر نوع سهام (عادی و ممتاز ) مالک شرکت به حساب می آیند ولی از آنجا که دارندگان سهام ممتاز (در مقایسه با دارندگان سهام عادی ) نسبت به دریافت سود و اصل سرمایه شرکت حق تقدم دارند می توان گفت که دارندگان سهام عادی به اصطلاح مالک نهایی هستند . این نوع مالکیت بدان مفهوم است که صاحبان سهام عادی باید پذیرای بیشترین ریسک سرمایه گذاری در شرکت باشند . اگر ریسکهای مالی و تجاری باعث افت شدید سود هر سهم گردند یا اگر شرکت با زیان مواجه شود قیمت بازرار و ارزش ذاتی سهام عادی به شدت کاهش خواهد یافت . اگر شرکت منحل گردد یا کل دارائی های ان به فروش رود پس از تسویه کلیه بدهی ها و باز پرداخت حقوق سهام ممتاز آنچه که باقی می ماند به صاحبان سهام عادی تعلق خواهدگرفت .
2- مسئولیت محدود :
اگر تمام دارائی های شرکت بر اثر ورشکستگی فروخته شود و پول حاصل به اندازه ای نباشد که جوابگوی همه طلبکاران شرکت باشد در چنین موقعیتی بستانکاران شرکت نمی توانند صاحبان سهام عادی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند .
3- کنترل شرکت :
یکی از ویژگیهای مهم شرکت سهامی این است که سهام آنها در دست افراد نسبتا زیادی است و هیچ شخص بخصوصی نمی تواند کنترل فردی بر آن اعمال کند در نتیجه امور و فعالیتهای شرکت در دست مدیران است و دامنه اعمال نفوذ صاحبان سهام عادی فقط تا آنجا کشیده می شود که می توانند در مورد مسائل خاصی رأی بدهند .
4- حق رأی :
دارندگان سهام عادی علاوه بر اینکه حق انتخاب هیئت مدیره شرکت را دارند می توانند با اکثریت آرای خود اقدامات پیشنهادی مدیریت شرکت را تأیید و یا رد کنند . هر سهم یک حق رأی دارد . مثلا پیشنهاد ادغام شرکتی در یک شرکت دیگر با پیشنهاد مربوط به تغییر نمودار سازمانی شرکت با اکثریت آرای صاحبان سهام خرید شرکت صورت می گیرد .

5- حق تقدم خرید سهام :
اگر شرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهد آنان می توانند درصد مالکیت خود را در شرکت ( در صورت انتشار سهام عادی جدید ) حفظ کنند . فراتر اینکه سهامداران عادی می توانند به تعداد کافی اوراق بهادارجدید شرکت ( از نوع قابل تبدیل به سهام عادی ) بخرند و با تبدیل این اوراق بهادار به سهام عادی نسبت مالکیت خود را همچنان حفظ کنند . اگر سهامداران در مجمع عمومی شرکت حق تقدم خرید سهام را از خود سلب کنند ، شرکت می تواند سهام عادی جدید را به قیمت عادلانه به عموم مردم عرضه کند و در این صورت افراد جدیدی در شرکت سهیم شده ، درصد مالکیت سهامداران قبلی در ش
رکت کاهش می یابد .
6- حق تقدم دریافت سود سهام :
پس از اینکه یک شرکت مالیات و سود سهام ممتاز خود را پرداخت کرد ؛ می تواند باقی مانده را به عنوان سود سهام به صاحبان سهام عادی بپردازد . مقداری از این سود به حساب سود سنواتی (یا سود انباشته ) منتقل می گردد. سود سنواتی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت (برای دوره های بلند مدت ) است .
پرداخت سود سهام نوعی توزیع سود خالص میان سهامداران است و از این رو ، سود پرداختی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود ، بنابراین سود سهام پرداختی نمی تواند در آمد مشمول مالیات شرکت را کاهش دهد . امکان دارد که سود سهام تقسیمی یک شرکت نسبت به سال قبل کاهش یا افزایش یابد یا اینکه اصلا پرداخت نگردد . در این صورت سهام عادی به عنوان اوراق بهاداری که دارای بازده ثابت هستند به حساب نمی آیند .

7- سایر حقوق :
سهامداران عادی حق دارند سهام خود را بفروشند یا آنها را به دیگری انتقال دهند شرکت نمی توانند این حق را از آنها سلب کند یا مانع این نقل و انتقال گردد. از سوی دیگر این نقل و انتقال ها بر موجودیت شرکت هیچ اثر قانونی و حقوقی ندارد .
فراتر اینکه صاحبان سهام عادی حق دارند دفاتر شرکت را مورد بررسی قرار دهند ولی در عمل این حق به شدت محدود می گردد و فقط اطلاعاتی را در بر می گیردکه شرکت در اختیار عموم مردم قرار می دهد .
8- سر رسید :سهام عادی دارای سر رسید نیستند و قابل بازخرید و قابل تبدیل نیز نمی توانند باشند . اگر شرکت به میل و ارداه خودش منحل گردد مبلغ نسبتا زیادی ممکن است نصیب سهامداران شرکت شود ، ولی در مواردی که شرکت ورشکست می شود احتمالا چیزی نصیب صاحبان سهام عادی نمی گردد.
انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی :
سهام عادی ( از دیدگاه تأمین مالی ) دارای نقاط ضعف و قوت بسیار زیادی است . نقاط قوت این سهام ، از نظر تأمین مالی به مراتب بیش از نقاط ضعف آنها است . در عین حال ،در همه موارد باید با توجه به شرایط موجود قضاوت کرد .
مزایای انتشار سهام عادی :
1- سهام عادی هیچگاه به سر رسید نمی رسند . این نوع سهام یکی از منابع دائمی تأمین مالی به حساب می آیند . اگر شرکت بخواهد می تواند تعدادی از سهام عادی خود را بازخرید و آنها را از دور خارج کند (طبق قانون تجارت این عمل مجاز نیست ).
2- از آنجا که سود سهام میزان مشخص و ثابتی نیست ، انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری مدیریت شرکت از لحاظ تأمین سرمایه در آینده بیشتر گردد. یکی از استراتژیهای متداول این شرکتها برای تهیه سرمایه به منظور باز پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود سهام عادی جدید منتشر می کنند .
استراتژی دیگر آن است که شرکتها از طریق انتشار سهام عادی در صدد بر می آیند که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکتها را پایین آورند و سپس با استفاده ازمزیت حاصل اقدام به انتشار اوراق قرضه می کنند .
3-شرکت الزام قانونی به پرداخت سود به سهامداران عادی خود را ندارند ، لذا انتشار سهام عادی ریسک ورشکستگی و ریسکی مالی شرکت را افزایش نمی دهد .
4- می توان به سرعت و بدون تحمل هزینه زیاد سهام عادی را منتشر کرد و به بازار عرضه کرد . اینکار از طریق اعطای گواهی حق تقدم خرید سهام به سهامداران موجود و استفاده از خدمات موسسات تأمین سرمایه که موظف به خرید سهام عادی که پذیره نویسی نشده اند ، صورت می گیرد . اگر قیمت پذیره نویسی کمتر از قیمت جاری بازار سهام باشد ، سهامداران از خرید سهام عادی جدید استقبال خواهند کرد .
5- برای اکثر شرکتها ، وضع به گونه ای است که با انتشار و عرضه سهام عادی جدید ، در مالکیت و کنترل شرکتها تغییر صورت نمی گیرد . سهامداران کنونی شرکت می توانند با استفاده از حق تقدم خرید ، درصد مالکیت خود را حفظ کنند و با مراجعه به بازار سهام عادی بیشتری بخرند .
معایب انتشار سهام عادی :
1- هزینه خاص سرمایه متعلق به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزار تأمین مالی بیشتر است . این بدان معنی است که سهام عادی یک منبع گرانقیمت تأمین مالی است و باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود . لذا بهتر است شرکتهایی از این منبع استفاده کنند که دارای فرصتهای سرمایه گذاری بسیار سود آور باشند .
2- سود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می شود ، در حالی که بهره اوراق قرضه یک هزینه قابل قبول مالیاتی است . بنابراین پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای شرکت نمی شود .
3- شاید شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت به گونه ای باشد که میزان پرداخت سود سهام عادی را محدود کرده باشد. وجود این نوع قید و بندها باعث خواهد شد که انتشار سهام عادی جدید با مشکلاتی مواجه شود . این قید و بندها می توانند دست کم هزینه سرمایه متعلق به سهام عادی را افزایش دهند .
4- اگر شرکتی که سهامش در دست افراد محدود است ( سهامی خاص ) بخواهد سهام جدیدی منتشر کند ، در مسئله مالکیت و کنترل شرکت مشکلات نسبتا زیادی به وجود خواهد آمد . در چنین شرایطی ، سهامداران که تقریبا همه از مدیران شرکت هستند ، ممکن است وجوه لازم را جهت مشارکت در افزایش سرمایه نداشته و در این صورت مالکیت آنها در شرکت کاهش خواهد یافت.
5-انتشار سهام عادی جدید باعث خواهد شد که موقتا سود هر سهم (EPS) کاهش یابد . کاهش سود هر سهم بر قیمت سهام آثار منفی خواهد داشت .
اختیار خرید سهام :9
اختیارخرید سهام یک نوع اوراق بهادار است که دارنده آن ، حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد . کسی که چنین اختیاری
را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست . این گواهی امتیاز خرید سهام در بازاز ،قابل خرید و فروش است . اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق امتیاز خود استفاده کند ، باید برگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند . شرکت سهام مورد درخواست را به آدرس وی ارسال می کند .
انتشار گواهی اختیار خرید سهام منبعی اصلی برای تأمین سرمایه شرکت به حساب نمی آید . ولی شرکت می تواند با استفاده از آن اوراق قرضه خود را با اعطای چنین اختیاری به خریداران اوراق قرضه راحت تر به فروش برساند .
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی :
اختیار خرید سهام دارای این ویژگیهاست :
1-غالبا این نوع اختیاربه صورت یک برگه جداگانه به اوراق قرضه الصاق می شود . انتشار برگه خرید به این صورت به اصطلاح وسیله ای برای تسهیل فروش اوراق قرضه می نامند . خریدار اوراق قرضه این برگه ها را جدا می کند .
گاهی برگه های مربوط به اختیار هزینه سهام رابه عنوان حق العمل موسسات تأمین سرمایه می دهند تا چنانچه استقبال خوبی از خرید سهام عادی شد ،‌آنها بتوانند سهام بیشتری را از شرکت بگیرند و به فروش برسانند .
فراتر آنکه ، یک شرکت جدید التاسیس به وام دهندگان که سرمایه شرکت راتأمین می کنند برگه های اختیار خرید سهام اعطاءمی کند تا آنها هم در موفقیت وسود آوری شرکت سهیم باشند .
2- تعداد سهامی که می توان با استفاده ازاختیار خرید سهام خریداری کرد در برگه های مربوطه قید می شود .
3- قیمتی که دارنده اختیار خرید باید برای خرید یک سهم بپردازد ، در برگه اختیار خرید سهام قید می شود ، این قیمت می تواند در طول عمر اختیار خرید ثابت ، یا طبق فرمول خاصی متغیر باشد .
4- معمولا صاحب اینگونه اختیار در یک دوره مشخص زمانی می تواند از این حق استفاده کند. بدیهی در پایان دوره این اختیار هیچ ارزشی نخواهد داشت . در برخی موارد مدت زمانی که می توان از این اختیار استفاده کرد نامحدود است .
5- گواهی اختیار خرید سهام قابل بازخرید نیست . دارنده آنها حق رای(در مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره ) ندارد . هیچگونه سود سهام یا بهره به آنها تعلق نمی گیرد .
انتشار اختیار خرید سهام به عنوان یکی یاز ابزارهای تأمین مالی :
استفاده از گواهی سهام ( اختیار خرید سهام ) به منظور تامین بلند مدت اثراتی بر ساختار مالی شرکت دارد که با اثرات استفاده از اوراق بهادار تفاوت دارد. اگر شرکتی اوراق قرضه قابل تبدیل انتشار دهد و تبدیل آن را اجباری کند ، بدهی به وسیله حقوق صاحبان سهام جایگزین می شود در حالی که با انتشار اوراق قرضه به ضمیمه گواهی سهام چنین چیزی مصداق نخواهد داشت . وقتی که گواهی سهام مورد معامله قرار گیرد ، اوراق قرضه شرکت کنار گذاشته نمی شود و در عوض دارنده گواهی سهام در مقابل خرید سهام عادی مبلغ بیشتری به شرکت پرداخت می کند . بدین ترتیب بدون اینکه براوراق بهادار با درآمد ثابت تأثیری گذاشته شود گواهی سهام باعث افزایش نقدینگی شرکت می شود . این ویژگی گواهی سهام بر عایدی هر سهم و نیز ساختار سرمایه شرکت اثر می گذارد .( جای جی ،‌ 1374 ،‌ص 395)
مزایای اختیار خرید سهام :
شرکتها معمولا برگه های اختیار خرید سهام را به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی نمی فروشد ، ولی در هر صورت صاحبان این برگه ها از اختیار خود استفاده کرده ، سهام جدید می خرند ، ‌لذا نوعی تامین مالی انجام می گیرد .

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *