بارون و گرینبرگ (۱۹۹۰) عوامل استرس­زا را به شرح ذیل بیان می­کنند:

  • عوامل مربوط به کار
  • علل شخصی

علل مربوط به کار: منابع بالقوه فشار عصبی در بسیاری از محیط­های کاری شرایط جسمی است که بر افراد غلبه می­کند. شرایط نامطلوب ارگونومیکی از قبیل گرما و سرمای شدید، صدای بلند، شلوغی، نور کم در ایجاد فشار روانی (استرس) مؤثر می­باشند.

فشار عصبی اغلب از تغییر در سازمان ناشی می­شود. تغییر در خط­مشی سازمان، سازماندهی مجدد، ادغام و تغییرات عمده در مدیریت سطح بالا می­تواند سطوح بالایی از بی­ثباتی و فشار عصبی را ایجاد ­کند.

بارون و بینگلی[۱] طی یک سال و شش ماه پس از ادغام دو سازمان، از کارمندانشان گزارشی در مورد فشار عصبی مربوط به شغل ارائه نمودند. بررسی­ها نشان داد که بلافاصله پس از ادغام سازمان­ها، فشار عصبی افزایش یافته، اما با گذشت زمان میزان استرس کاهش یافته است.

علل شخصی: حوادث خارج از محیط­های کاری اغلب فشارهای عصبی مقاومتی ایجاد می­کنند و آن به کار روز بعد نیز منتقل می­شود. حوادث پر از فشار عصبی در زندگی شامل مرگ همسر، طلاق، صدمه رسیدن به بچه­ها، شکست در مدرسه، بارداری ناخواسته از جمله این مسایل هستند( بارون وگرینبرگ ، ۱۹۹۰ )

 

جدول شماره ۱-۲: حوادث زندگی به عنوان منبعی از فشار

درصد فشار عصبی مربوط به آنحوادث
۱۰۰مرگ همسر
۷۳طلاق
۶۵متارکه
۶۳زندان
۶۳مرگ اعضای نزدیک خانواده
۵۲بیماری یا جراحت شخصی
۵۰ازدواج
۴۷اخراج از کار
۴۵بازنشستگی
۴۰بارداری
۳۷مرگ دوست نزدیک
۲۸مشکل داشتن با خانواده همسر
۲۳مشکل داشتن با کارفرما
۲۰تغییر محل سکونت
۱۳تعطیلی
۱۲جشن عید (کریسمس)

Graham, P.K, Solving the Human problems at work, 1994

۵-۲- توسعه مدل­های استرس شغلی

به دلیل پیچیدگی پدیده استرس، تحقیقات استرس به توسعه تعدادی از مدل­های چگونگی ایجاد استرس شغلی منتهی شد. این مدل برگرفته از تلاش­های اولیه در مورد نظریه­های استرس در سطوح مدل­های شناختی، سایکولوژی و فیزیولوژیکی پاسخ­های استرس بود.

۶-۲- نقش سایکولوژیکی شناختی در مدل­های استرس

یک اصل مهم و اساسی از مدل­های شناختی استرس این است که فرایند درک و تعبیر دنیای خارج چگونگی وضعیت روانی را تبیین می­کند و خطراتی چون بیماری قلبی و عروقی را به دنبال دارد. اثرات روانی استرس از طریق فشار کاری تحلیل می­شود. دیدگاه شناختی – روانی (بار کاری) را اینگونه تعریف می­کند:

«تمامی اطلاعاتی که کارمند برای انجام وظایف نیاز دارد بداند و درک کند».

[۱] Baron &Bingley

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳