پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:شماتیک اینترنت اشیاء

شبکه های داخلی پتانسیل ظاهری بی پایان مقدار منابع محاسباتی توزیع شده و ذخیره سازی های شخصی توسط مالکان مختلف را فاش کرده است. در تضاد با نگرش weiser calm، Rogers یک ubicomp مرکزی انسانی را پیشنهاد کرد که باعث استفاده ی خلاقانه ی انسان از بهره برداری از محیط و توسعه ی ظرفیت ها می شود. [۵] او یک حوزه ی خاص راه حل ubicomp را زمانیکه می گفت «در اصطلاحاتی مه چه کسی بهتر است سود ببرد مفید است که درباره ی اینکه چگونه تکنولوژی های ubicomp می تواند پیشرفت کنند نه برای جهان Sal بلکه برای نواحی خاصی که می تواند تنظیم شود و ارتقا یابد آنهم توسط یک شرکت فردی یا سازمانی مانند سازمانی برای محصولات کشاورزی، استقرار مجدد محیطی یا خرده فروشی را پیشنهاد کرده است.» Caceres وFriday [6] درباره ی ببهود، فرصت ها و چالشها در طی ۲۰ سال جشن یادگیری ubicomp بحث و گفتگو گرده اند. آنها درباره ی ساخت بلوک های ubicomp و ویژگی های سیستم برای آداپته و به روز کردن تغییر جهان بحث کرده اند. مهم تر از آن این است که آنها دو تکنولوژی انتقادی برای رشد زیر سازها – محاسبتت انبوه و اینترنت اشیاء – را تشخیص داده اند. پیشرفت ها و همگرایی (انحراف) تکنولوژی سیستم های میکرو – اکترو – مکانیکال (MEMS)، ارتباطات وایرلس (بی سیم) و الکترونیکهای دیجیتال در بهبود ابزارهای مینیاتور برای داشتن توانایی درک، محاسبه و برقراری ارتباط به صورت بی سیم در فاصله ی کوتاه ناشی می شود. این ابزارهای مینیاتور گره های اتصال میانی برای تشکیل یک شبکه حسگر وایرلس (بی سیم) (WSN) نامیده می شود و طبقه بندی گسترده ای از کاربردها در بازبینی محیطی، بازبینی زیرسازها، بازبینی ترافیک، جزئیات و. .. [۷]را می یابند. این یک توانایی برای تأمین یک ظرفیت حس کننده ی همه جا حاضر دارد که در شناخت تصوری کامل، کافی، امن و دارای مقیاس از IOT و بازار توجیه شده ی محاسبات و منابع ذخیره سازی ضروری است. محاسبات انبوه (۶) مهمترین طرح کلی اخیر برای پدیدار شدن نویدهای قابل اطمینان خدماتی است که از طریق مراکز اطلاعات نسل آینده تحویل داده می شود که براساس تکنولوژی های ذخیره سازی واقعی هستند. این خط مشی اقداماتی مانند یک دریافت کننده ی اطلاعات از سنسورهای همه جا گیر داشته است، به عنوان یک کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل و تفسیر کردن اطلاعات است. همچنین به عنوان تأمین کننده ی کاربران که براحتی webرا بفهمند آنهم براساس تجسم فکری است. حس کننده های همه جا گیر و فرآیند کارها در گیش زمینه ی پنهان از کاربران است. این چهارچوب اینترنت – عامل – سنسور کامل جدید از هسته ی یک تکنولوژی در اطراف یک محیط هوشمند شکل داده شده تشکیل خواهد شد. اطلاعات حاصله از در عرض خط مشی ها و کاربردهای متنوع برای بهبود تصویر عملکرد معمولی یک محیط (cop) جائیکه  کنترل محدود نشده ی معین چیزها (اشیاء) ساخته شده ی کلن تقسیم شده است. همانطور که ما از www (صفحات وب ایستا) به وب [۲] (شبکه های اجتماعی وب) به وب [۳] (شبکه ی محسباتی همه جا گیر) حرکت می کنیم نیاز برای اطلاعات براساس درخواست با استفاده از جستجوهای حسی و ذاتی پیچیده افزایش می یابد. برای گرفتن مزایای کامل تکنولوژی اینترنت در دسترس یک نیاز برای گسترش شبکه های زیرساز سنسور بی سیم (وایرلس)، خط مشی مستقل در مقیاس بالا وجود دارد که شامل مدیریت اطلاعات و مراحل پردازش، عملکرد و تجزیه و لحلیل هاست. محاسبات انبوه قابلیت های بالا، مقیاس پذیری و خودگردانی برای تأمین دستیابی همه جا گیر و منابع دینامیک کشف شده و نیاز برای نسل  بعدی کاربردهای اینترنت اشیاء را می توان انتظار داشت. مصرف کنندگان می توانند سطح خدمات را توسط تغییر در کیفیت پارامترهای خدماتی را انتخاب کنند.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)