پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

عنوان مظهر حیات و زندگی مرتبط بود. پس بعضی از حیواناتی که با ماه ارتباط دارند با باروری نیز مرتبط هستند و اغلب تداعی­گر زن در تأثیر مادر هستند. در اساطیر آفریقایی، اروپایی، اسکاندیناویایی، چینی، سرخپوستی، مسیحی و….خرگوش با ماه و آب و باروری مرتبط می باشد.(ر.ک:کوپر،۱۳۷۹: ۱۲۸-۱۲۷)

«در کامبوج عقیده دارند که جفت­گیری و توالد و تناسل خرگوش موجب فروریزش باران حاصلخیز­کننده می باشد. در ضمن این باران از ماه می­آید.»(شوالیه،۱۳۸۵: ۸۷) در اساطیر مصر آمده می باشد که اُزیریس(خدای برکت و حیات)، به صورت خرگوش درمی­آید؛ قطعه قطعه و به آب انداخته می­گردد تا دوباره دوره به دوره زنده گردد.(ر.ک:همان: ۸۶) خرگوش از حیوانات متعلق به ماه می باشد و ماه با حیات مجدد نیز مرتبط می باشد زیرا رویش و نمو و حیات گیاهان و جانوران از ماه می باشد(اُزیریس نیز خدایی مرتبط با گیاه و حاصلخیزی بوده می باشد)؛ حیات و رویش و در کنار آن مرگ، پیوسته هست و طبیعت هر ساله تجدید حیات می­کند، پس مرگ و حیات مجدد اُزیریس، و ارتباط او با خرگوش به عنوان حیوان متعلق به ماه، زنجیره­ی نمادین و معناداری را ترسیم می­کند. «تحوت»(thoth)، خدای ماه در مصر نیز نشان خرگوش دارد. در چین نیز علامت ماه الهه­ای به نام «چانگ- او»(chang-o) خرگوش می باشد. چینیان معتقدند که خرگوش ماده با نگاه کردن به ماه حامله می­گردد.(ر.ک:هال،۱۳۸۰: ۴۶)

در بعضی اساطیر مانند چین و ژاپن «آمده می باشد که خرگوشی سفید در ماه زندگی می­نمود و یک اکسیر جاودانگی را در هاونی می­کوبید.»(همان: ۴۶) گویی در این اسطوره به ارتباط ماه و گیاه یا نوشابه­ی زندگی­بخش توجه شده می باشد.

 

۲- فیل:

فیل از حیواناتی می باشد که در ایران چندان درمورد­اش نمادپردازی نشده می باشد اما در اساطیر هند تأثیر مهمی دارد و اغلب در ارتباط با خدایان می باشد. در اهمیت فیل در هند همین بس که خدایی فیل سر به نام «گانشه» هست.

 

دارد. درمورد­ی فیل در هند بسیار نمادپردازی شده می باشد.

«رکس­وارنر» درمورد­ی فیل می­نویسد:

قدرت و استحکام این حیوان در شرق مورد تکریم بود… با شهریاران و درباریان پیوند داشت. در افسانه­های هندو آمده که ایندرا شهریار آسمان­، سوار بر فیلی به نام «آیراواتا»(airavata) می­گردد و ایزدی­ست با سر فیل به نام «گانشه» که ایزد خرد این جهانی­ست که اغلب پیش از انجام هر کار تهورآمیزی بدو التجا می­برند؛ همچنین می­پنداشتند که جهان بر پشت فیل سوار می باشد.»(وارنر،۱۳۸۷: ۵۴۶)

نماد شناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه