پایان نامه درباره چابکی سازمان‌/شاخص های چابکی

شاخص های چابکی ( زنجیر چی و همکاران ، ۱۳۸۸) برگرفته از قنبری و دیگران،۱۳۹۳

شاخص اجزا
انعطاف پذیری

 

انعطاف پذیری مدل تولید، انعطافپذیری سیستم تولید، نیروی کار منعطف، ساختار و روشهای انعطاف پذیری، مکان کاری انعطاف پذیر، استراتژی کسب و کار انعطاف پذیر
پاسخگویی

 

پاسخگویی به تغییرات تقاضا، پاسخگویی به تغییرات محیط کسب و کار و بازار، پاسخگویی به تغییرات دستاوردهای محیطی اجتماعی، درجه انطباق اهداف کسب و کار با تغییرات
سرعت

 

یادگیری انجام وظایف و عملیات در کوتاهترین زمان ممکن، زمان عملیات، زمان تغییرات تولید، زمان تحویل کالا و خدمات، زمان یادگیری و زمان انطباق با تغییر
شایستگی

مرکزی

 

قابلیت چند ریسکی، دشواری کپی برداری روشهای کسب و کار توسعه یافته، مهارت و دانش افزایش تکنولوژیها، شکل دهی شراکت سریع، ارتباط بسته با مشتریان و عرضه کنندگان، گران بودن معرفی محصول جدید، غنی سازی مشتری، نوآوری محرک مشتری، رضایت مشتری، تعاون و همکاری برای افزایش رقابت پذیری

۲-۲-۶- مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی

مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 1. پیشبرد سریع تر سازمان به سمت هدف های از پیش تعیین شده
 2. خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمتها، و ثبات سازمان
 3. کسب ارزش در قبال سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات
 4. کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات
 5. برقراری هماهنگی لازم بین سرویس دهندگان فناوری اطلاعات
 6. توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاری
 7. پاسخگویی سریعتر سازمان به نیازهای مشتری
 8. افزایش رضایت خاطر کارکنان
 9. پاسخگویی مناسب به تغییرات
 10. توسعه چشمگیر مهارتهای کارکنان
 11. افزایش ارزشهای کاری و عملیاتی
 12. توجه و تأکید بر کنترل سازمان
 13. پیشرفت ساختار فرایندهای سازمانی
 14. بهبود کنترل هزینه و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینه ها (شهائی، ۱۳۸۷).

۲-۲-۷- ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی

۱-  ساختار سازمان: لازم است ساختار سازمان انعطاف پذیر باشد. در ارتباط با حوزه سازمان، اقدامات زیر قابل انجام است:

 • تشکیل شراکت با سایر سازمانها
 • بهبود انعطاف پذیری از طریق تمرکز زایی و اتخاذ ساختارهای منعطف
 • ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی

۲ – افراد: در سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روبروست توانایی‌ و انعطاف پذیری انسان نقش مهمی را ایفا می‌کند، در این رابطه، اقدامات زیر مؤثرند:

 • تمرکز بر فعالیتهای گروهی و فرهنگ مشارکت
 • تفویض اختیار به پرسنل سازمان
 • تکیه بر آموزش به عنوان ابزار مهم
 • تربیت وآموزش پرسنل در مهارتهای مختلف

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه، بزرگترین تولید‌کننده اوره در غرب کشور)

Share this post

Post navigation

You might be interested in...