پایان نامه رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق
آگوست 27, 2016 دیدگاه‌ها برای پایان نامه رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق بسته هستند دسته‌بندی نشده userk

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

کودکی موثرند. 2) تفاوت های جنسیتی مستقل از ترکیب بدن وجود دارند در ارتباط VO2 max با اندازه بدن در طی دوران رشد و 3) بعیداست که تنها یک عامل مقیاس گذاری برای VO2 max نسبت به جرمبدن بتوان تشخیص داد که به طور دقیق مقادیر VO2 max برای اندازه بدن در کودکان تنظیم کند. درنتیجه مناسب ترین VO2 max برای اندازه بدن و بلوغ بیولوژیکی در کودکان و نوجوانان مشکل باقی می‌ماند.

همچنین، در پژوهشی که توسط واندربورگ و همکارانش در سال 1996 انجام گردید، مقیاس نسبی برآورد Vo2max  بر حسب وزن و LBM مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش تعداد 98 زن با سن 7/6±4/27 و 4/8 ±3/60=BM مورد مطالعه قرار گرفتند. Vo2max آن ها توسط تردمیل  و وزن بدن چربی آنان با وزن کشی هیدروستاتیکی اندازه گیری گردید. نتایج این پژوهش اظهار می کند:

  • بهتر می باشد به هنگام بهره گیری از Vo2max به صورت میلی لیتر برهر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه به جای بهره گیری از وزن در مخرج کسر از وزن به توان 75/0 بهره گیری نمود.

لیتر به ازای کیلوگرم در دقیقه). تجزیه وتحلیل کواریانس با رگرسیون خطی نشان داد تفاوتی بین گروه‌ها در شیب خطوط منحنی مربوط به وزن با  vo2 اوج وجود ندارد، اما بالا رفتن خطوط تفاوت معناداری داشت(تقاطع Y در گروه های نابالغ و بالغ به ترتیب 67/0 و 40/1 بوده می باشد). درحقیقت، این یافته ها نشان می دهند vo2 اوج نسبت به اندازه ی بدن، در سن بلوغ بیشتر می باشد تا قبل از بلوغ. این بدین معناست که بالیدگی جنسی، تاثیر جداگانه ای بر vo2 اوج، صرف نظر از افزایش اندازه ی بدن، دارد.

در سال 1990، کمپر وهمکارانش به مطالعه تغییرات یکپارچه آمادگی فیزیکی 200 مرد وزن جوان 12 تا 23 سال پرداختند. بعضی از نتایج این پژوهش به قرار زیر می باشد:

آمادگی هوازی در سنین 17 تا 18 سال در پسران افزایش یافته می باشد. آمادگی هوازی در دختران تا این سن افزایش و سپس تا سن 20 سالگی متوقف شده می باشد. آمادگی فیزیکی در پسران نسبت به دختران بالاتر بوده می باشد. در پسران با افزایش سن، آمادگی بدنی افزایش یافته، اما در دختران

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه