پایان نامه رشته جغرافیا :درباره هتل بانوان در شهر مقدس قم-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هتل بانوان در شهر مقدس قم

تکه ای از متن پایان نامه :

بدون شک بحرانی ترین قسمت ساختمان، سطح بام آن می باشد در مناطق نزدیک به استوا، بیشترین مقدار تابش آفتاب و در نتیجه بالاترین بار حرارتی را دریافت می کند. اما در عوض، زیرا سطح بام بیشتر از بقیه سطوح به آسمان صاف شب مشرف می باشد در نتیجه خیلی سریعتر حرارت خود را به فضای خارج جو پراکنده می نمایند. پس، انتخاب مصالح سطح بام، بیشترین تاثیر را خواهد داشت تاثیری بسیار بیشتر از تاثیر مصالح سطح دیوارها.

یادآوری این نکته ضروری می باشد که ضریب جذب بازتاب مصالحی مفروض در مقابل تابش در دمای یکسان، یکی از اما وقتی حرارت از خورشید دریافت گردد، این ضرایب با هم متفاوتند، زیرا در این حالت حرارت دریافت شده از سطحی می باشد با دمای ۵۵۰۰ درجه سلسیوس، اما دمای بازتاب همان دمای معمولی سطح مصالح می باشد که در مورد زمین به ندرت از ۵۰ درجه سلسیوس تجاوز می کند.

در نظر داشتن این نکته در رابط با انتخاب مصالح سطح بام بیشترین اهمیت را داراست.

 

۴-۱۵- سرپناه برای اقلیمهای گرم و خشک

طبیعت اقلیم

هوای خیلی گرم و خشک و زمین بایر از خصوصیات اقلیمهای گرم و خشک و بیابانی و نیمه بیابانی می باشد دمای هوا در طول روز ممکن می باشد بین ۲۷ و ۴۹ درجه سلسیوس (بطور عادی بیش از ۳۱ تا ۳۴ درجه سلسیوس که دمای پوست می باشد) نوسان داشته باشد. اما در شب این دما ممکن می باشد به ۲۴ درجه سلسیوس کاهش یابد.

رطوبت هوا بطور دایم، متوسط می باشد هیچ لکه ابری وجود ندارد تا از تایش شدید آفتاب بکاهد اما در عوض، آسمان صاف امکان بازتاب مقدار قابل توجهی حرارت را به فضای خارج به وجودمی اورد هوای خشک رطوبت پایین و بارندگی بسیارکم مانع از رشد و نمو گیاهان می شوند. زمین خشک و بایر تابش شدید آفتاب را منعکس می نماید و درخشندگی ناراحت کننده ای در سطح زمین انجماد می کند، بادهای محلی اغلب حامل گرد و خاک و ماسه هستند.

 ۴-۱۶-  اهداف فیزیولوژیکی:

آسایش فیزیکی در روز عمدتا به کاهش شدت تابش از خورشید و زمین و ساختمانهای اطراف بستگی دارد، که این امر اساسا یک مشکل حفاظتی می باشد. داشتن معلومات کافی در مورد جریان حرارت دوره ای ساختارهای مختلف، طراح را در انتخاب دیوارها و بام هایی که در طول روز قادر به حفظ دمای سطوح داخلی در حدی پایین تر از دمای پوست باشند، یاری خواهند نمود در این صورت بدن می تواند مقداری باز حرارت اضافی خود را به صورت تابش به سطوح اطراف دفع نماید، بعلاوه هوای داخلی  نیز از طریق همرفت خنک خواهد گردید.

بر روی داربست ها کشیده شده اند یا به وسیله بناهای جداگانه ای که در داخل یا در زیر ساختمان پیش بینی شده اند (که مستلزم صرف هزینه بشتری می باشد) انجام گردد. این امر مشکل دسترسیها را عنوان می کند و در خیابان   بندی ها تاثیر می گذارد.

  • از بهره گیری از سایه بان و ایوان نیز توصیه می گردد تا در نیمی از سال که شبها را می توان رد فضاهای باز گذارند از ایوان و بهار خواب بهره گیری گردد.

هتل بانوان در شهر مقدس قم

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Share this post

Post navigation

You might be interested in...