پایان نامه رشته حقوق:نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

دکتر هوشنگ شامبیاتی و دکتر محمدجعفر حبیب زاده این نظر را پذیرفته اند . [1]

این اختلاف آراء در میان فقها نیز دیده می گردد . دسته اول فقهایی هستند که اعتقاد دارند سرقت از مال مشترک یا غنیمت هیچ گاه مستوجب حد نیست .

عبدالله بن سنان گوید از امام صادق (ع) در مورد شخصی سوال کردم که از اموال غنیمت ، چیزی را سرقت می کند . امام فرمود : « بایستی دید سهم او از غنائم چقدر می باشد . اگر سهم او بیشتر از مقداری می باشد که برداشته می باشد تعزیر می گردد و بقیه سهمش به او داده می گردد و اگر آن چیز که برداشته می باشد مساوی با سهم اوست چیزی بر عهده او نیست و اگر آن چیز که برداشته بیشتر از سهم او باشد و به اندازه ربع دینار برسد دستش قطع می گردد .» امام باقر (ع) در مورد شخصی که کلاهخودی از غنائم برداشته بود فرمود : « من دست کسی را که از مال مشترک چیزی برداشته می باشد قطع نمی کنم .» [2]

این روایات مورد استناد فقهایی زیرا شیخ مفید و فخرالمحققین قرار گرفته می باشد .

شیخ مفید عدم قطع را در سرقت از غنائم به این دلیل می داند که مرتکب شبهه آن را داشته که از این طریق به حق خودش می رسد.

علت عدم قطع دست سارق از مال غنیمت چنین ذکر گردیده می باشد که سارق در چنین مالی شریک می باشد پس نمی توان دست او را قطع نمود . این علت در سایر اموال مشترک نیز هست و اختصاص به غنیمت جنگی ندارد . توجیه مشترک دیگری که برای عدم اجرای حد در این دو مورد می توان بیان نمود آن می باشد که در این دو مورد ، شبهه شرعی هست یعنی معلوم نیست که از نظر شارع می توان ، حد سرقت را اجرا نمود یا خیر ، پس قاعده درء مقتضی آن می باشد که حکم به سقوط مجازات گردد . [3]

1 .اگر تصرف در مال مشترک بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد ، مرحوم محقق در شرایع آن را از مصادیق شبهه دانسته و گفته اند : حد ندارد ، خواه به اندازه سهم خود باشد یا بیشتر ، هرچند به مقدار نصاب برسد .[4]

صاحب جواهر گفته اند : در صورتی که به گمان خود به مقدار سهم خودش بردارد و تصورش این باشد که بدون اذن شریک حق افراز سهم خود را دارد ، با این دو فرض حد ندارد ، حتی اگر واقعاً بیش از سهم خودش برداشته و به مقدار نصاب هم رسیده باشد . اما اگر بداند بدون اذن

2- منبع پیشین ،ص 84

3 – الحر العاملی ، محمد بن الحسن ،وسایل الشیعه ، همان ،ص 518

4- زراعت ،عباس، همان ، ص 210

1 –  محقق حلی ، ابوالقاسم نجم الدین ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، ج 4 ، استقلال تهران ، بی تا ، ص 160

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود