پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

در واقع علم اقتصاد از زمان انتشار کتاب ثروت ملل اسمیت به عنوان یک علم مستقل شناخته گردید و با گذشت زمان توانست اصول وپایه‌ های نظری خود را به دست آورد و تحلیل‌ها و نظریه ‌های اقتصادی را تکامل بخشد. برخی علمای اقتصاد معتقدند که علم اقتصاد «دانش حس عام» می باشد، یعنی در ارائه مطالب خود استدلال یا برهان مبهم و خاصی به کارنمی‌برد. با اینکه در این علم برای بیان برخی از مفاهیم و ایده‌ها از معادلات و روابط ریاضی بهره گیری می گردد، اما علم اقتصاد به عنوان شاخه‌ای از علم ریاضی نمی باشد و باید به مانند سایر علوم دارای پایه‌ های فکری خاص و مبانی نظری خود باشد و در قالب و چارچوب اصول و اهداف و نظریات خود، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در علم اقتصاد، مانند علومی زیرا روانشناسی، جامعه شناسی و سیاست رفتار بشر‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد، اما در عین حال تفاوت ‌هایاساسی با این علوم دارد، وجه اشتراک اقتصاد با دیگر علوم انسانی مطالعه و تحلیل رفتار بشر در اجتماع می باشد. هر کدام از علوم انسانی، از حیطه و دیدگاهی منحصر و خاص رفتار بشر را بررسی می کنند، مثلاً روانشناسی رفتار شخصیتی و روانی و روحی بشر و جامعه شناسی رفتار اجتماعی بشر در جامعه را تحلیل می نماید، علم اقتصاد نیز به نوبه خود رفتار مادی بشر‌ها را در جامعه مورد مطالعه قرار می دهد.

 

 

اقتصاد دانشی می باشد که رفتار بشر را در ارتباط با اهداف و وسائل کمیابی که قابلیت بهره گیری‌های دیگری نیز دارند، مطالعه می‌کند.

رابینز این تعریف را به عنوان تعریفی می‌شناسد که نه طبقه بندی کننده، به معنای انتخاب انواع معینی از رفتار، بلکه بیشتر تحلیلی، به معنای تمرکز بر جنبه های مشخصی از رفتار می باشد که تحت تاثیر کمیابی تحمیل می‌شوند.

برخی از نظراتی که متعاقباً درمورد این تعریف ابراز شده، آن را بیش از حد گسترده و ناتوان از محدود کردن موضوع به تحلیل بازارها می دانند. به هرحال، از دهه ۱۹۶۰، به دلیل اینکه تئوری بیشینه ساختن رفتار و مدل‌های انتخاب عقلائی، دامنه علم اقتصاد را به حوزه‌ها و موضوعاتی گسترش داد که قبلاً به عنوان رشته‌هایی مجزا تلقی می‌شدند، اینگونه نظرات و انتقادات فروکش کردند.

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی۹۳

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه