پایان نامه رشته مدیریت: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت

پایان نامه رشته مدیریت: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت
آگوست 26, 2016 دیدگاه‌ها برای پایان نامه رشته مدیریت: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت بسته هستند دسته‌بندی نشده userk

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و مطالعه عوامل موثر در مشارکت

تکه ای از متن پایان نامه :

های غیر حمایتی دولتی و سرانجام به ریسک های فورس ماژور[1] در نتیجه حوادث طبیعی و غیر مترقبه اشاره نمود.

از سوی دیگر ریسک های دیگری نیز در ارتباط با پروژه های مشارکت عمومی خصوصی وجود دارند که باید به نحوی با آن ها رفتار گردد که از موفقیت پروژه اطمینان حاصل نمود. این ها شامل عواملی می باشد که منجر به ناکامی در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی می شوند و موارد زیر را در بر می گیرند:[2]( Grimsey, D. and M.K. Lewis, 2004)

ساختار سازمانی ضعیف: زمانی که رهبری در دولت ضعیف و قاطع باشد.

فقدان شفافیت: زمانی که نتایج مورد انتظار پروژه و هدف آن ها در ابتدای کار برای بخش خصوصی شفاف نباشد.

ارتباطات ضعیف: ارتباطات و همکاری ضعیف میان دولت و پیمانکار که ممکن می باشد منجر به ناکامی پروژه گردد در حالی که این دو نیازمند توافق بر سر منابع انسانی، مالی و مواد اولیه مورد نیاز جهت موفقیت و دستیابی به اهداف پروژه می باشند.

کمبود ظرفیت داخلی: برخی از اوقات دولت و پیمانکار بخش خصوصی هر دو فاقد مهارت های لازم و تیم متخصص مورد نیاز برای مدیریت مشارکت های عمومی خصوصی پیچیده باشند.

فقدان تمرکز عملیاتی: دولت ممکن می باشد مشارکت های عمومی خصوصی را به عنوان ابزار تامین مالی بنگرد تا اینکه بر جنبه عملیاتی آن متمرکز گردد.

مدلسازی نامناسب ریسک: آن چیز که که انواع مختلف مشارکت عمومی خصوصی را از یکدیگر متمایز می کند، سطح و ماهیت ریسک هایی می باشد که به بخش خصوصی منتقل می گردد. یک مشارکت برخی نکات عملی که در موفقیت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی مفید می باشد به قرار زیر می باشند:

  • انتخاب مناسب ترین ساختار مشارکت عمومی خصوصی با در نظر داشتن شرایط و مشخصات پروژه
  • توسعه سیستم ها و ساختارهایی که پیچیدگی ها را کاهش و رویکرد موجود را استانداردنماید.
  • اطمینان از این موضوع که ساختارها از دو بعد اندازه و پیچیدگی قابل مدیریت باشد.
  • اطمینان از این که درک مناسبی از زمان بندی پروژه هست.
  • بخش عمومی باید از مهارت ها و تجارب کافی به مقصود توسعه و پیاده سازی مشارکت های عمومی و خصوصی برخوردار باشد.

[1] Force Majeure Risks

[2] Grimsey, D. and M.K. Lewis, Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure

Provision and Project Finance. (2004)

تأثیر و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه