پایان نامه نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد_دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

نیازهای جسمانی یا نیازهای حیاتی اولیه قرار داده می باشد . در زمینه رابطه جنسی نیز میتوان گفت که اگر چه زندگی زناشویی سعادتمندانه فقط تا اندازه ای مربوط به رابطه جنسی می باشد ولی این ارتباط ممکن می باشد از مهمترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی در زندگی زناشویی باشد. زیرا اگر نیاز طبیعی می باشد که باید به آن پاسخ داده گردد وگرنه ممکن می باشد پیامدهای منفی همچون بیماری روانی و جسمی را به دنبال داشته باشد (صفدر خانی، ۱۳۸۷، به نقل از بخشایش و همکاران، ۱۳۸۸).

جهت تداوم و استحکام زندگی زناشویی رضایت جنسی مورد نیاز می باشد. برخی از محققین بر این باورند که علت اصلی و حقیقی ۸۰% اختلافات زناشویی، عدم رضایت جنسی زوجین می باشد . از طرف دیگر وضعیت باروری یکی از متغیرهای مؤثر بر رضایت جنسی می باشد . براساس مطالعات متعدد ، ناباروری سبب اختلالات روانشناختی مختلف مانند عدم رضایت جنسی می گردد.(به نقل از نورانی سعدالدین و همکاران، ۱۳۸۷).

رضایت جنسی عبارت می باشد از قضاوت هر فرد را جع به رفتار جنسی خود که آن را لذت بخش تصور می کند ( جهانفر و همکاران، ۲۰۰۲).

مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشویی قرار دارند و سازگاری در روابط جنسی و تناسب و تعادل در مقدار تمایل جنسی در زن و مرد از مهمترین علل خوشبختی و موفقیت زندگی زناشویی می باشد( صالحی، ۱۹۹۹) . فعالیت جنسی و رضایت حاصل از آن به عنوان یکی از اساسی ترین ابعاد زندگی بشر می باشد ( لیتزینگر[۱] و همکاران، ۲۰۰۵ ).

بایستی اذعان داشت که زن و مرد در صورتی که به بینش کامل از ازدواج دست یابند می توانند از ارتباط جنسی بهترین بهره را بگیرند، در صورتی که هیچ کدام از زوجین احساس برتری نداشته باشند و فقط در فکر ارضای هوس های خویش نباشند، زیرا که هر دو نفر بایستی کوشش و کوشش نمایند، بتوانند حداکثر لذت را برای یکدیگر مهیا کنند. در این حالت می باشد که می توان گفت ” ارتباط جنسی ” از یک ارتباط جسمانی پا فراتر نهاده و به صورت یک ” ارتباط عاطفی ” درآمده می باشد ( دژکام، ۲۰۰۱ ).

[۱] Litzinger

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه