پایان نامه نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

تکه ای از متن پایان نامه :

کتابهای فقهی مشاهده نمی گردد بلکه بعضی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده اند . [1]

گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی

لایحه جدید مجازات اسلامی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی نسبت به قانون فعلی دارای محاسنی می باشد .

الف : محاسن شکلی

  • در نظام های پارلمانی اراده عمومی به وسیله مجالس قانونگذاری اعمال می گردد . در این نظام ها تنها قوه مقننه می باشد که اجازه دارد براساس ارزش های جامعه و درجه اهمیتی که جامعه برای این ارزش ها قائل می باشد با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، جرم را تعیین و مجازات مربوطه را مقرر و آئین رسیدگی به آن را مشخص نماید . جامعه با در نظر داشتن اعطای حق قانونگذاری خود به مجلس ، انتظار دارد حذف مقررات شکلی از قانون مجازات اسلامی که قانونی ماهوی می باشد .
  • آوردن مقررات عام مثل تعدد و تکرار و ادله اثبات در باب کلیات که اینک در مواد مختلف پراکنده می باشد .
  • پرهیز از تکرار بی مورد مواد قانونی ، مواد مربوط به باب زنا بسیار مختصر شده می باشد .
  • آوردن عناوین مناسب برای هر فصل .

ب : محاسن ماهوی

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر می باشد و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم حقوق عرفی و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم حقوق نوشته هستند ، به وقوع می پیوندد و لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست ، زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان می باشد ، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده می باشد .

با در نظر داشتن نارسایی های قانون فعلی جای خالی مطالعات جدی و تئوریک در زمینه تدوین قانونی که پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه قضایی باشد احساس می گردد و مقصود از محاسن ماهوی برطرف کردن این نارسایی ها و ابهامات می باشد .

رویکرد قانون مجازات یک رویکرد فقهی می باشد که یکی از بنیان های مورد پذیرش در نظام ماست . در نظر رهبری که به شورای نگهبان ارائه شده می باشد آمده می باشد که در امور کیفری بایستی نظر اما فقیه ملاک باشد و اگر نظری نداشت بایستی به نظر امام در تحریر الوسیله رجوع گردد . پذیرش

5 – ابن البراج ، قاضی ، المذهب ، ج 2 ، نشر جامعه مدرسین قم ، 1406 ه .ق ،ص518

نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود