پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

هنگامی که ویژگی های ارگانیسم[۱] پسر ۱۲ ساله با وضعیت ۵ سالگی وی مقایسه می گردد، مسلما او بلندقدتر و سنگین تر شده می باشد و حداکثر اکسیژن مصرفی، ظرفیت بی هوازی، قدرت عضلانی[۲]، اقتصاد دویدن، ظرفیت هوازی، تهویه دقیقه ای، برون ده قلبی، حجم ضربه ای و کارایی تهویه ای بیشتری پیدا کرده می باشد. با وجود این، شاخص های فیزیولوژیک دیگر مانند حداکثر تواتر قلبی و کارایی مکانیکی عضله بدون تغییر می مانند(رولند، ۲۰۰۵/۱۳۸۹).

 

۲-۲-۲  سن زیستی یا بیولوژیک

رون تاثیرفعالیتهای هورمونی که رشد پیکری را دستخوش تغییر می کند، در دوران کودکی و نوجوانی ادامه می یابد. گسترش اندازه و جثه بدن نمونه ای از بالیدگی زیستی می باشد. سلسله تغییرات تکاملی در مرحله ی بزرگسالی به پایان می رسد، یا بالیدگی زیستی را تکمیل می کند. پس، در هر مقطعی از فرایند بلوغ، میزان رشد پیکری کودک و نوجوان را می توان بر حسب سن زیستی یا میزان بالیدگی زیستی مطالعه نمود.

سطح بالیدگی زیستی را با درصدی از برآورد قد و وزن دوره بزرگسالی، سن استخوانی مچ به روش رادیوگرافی[۳] (سن زیستی اسکلتی) و پس از آغاز بلوغ با ظهور صفات ثانویه ی جنسی( سطح بالیدگی جنسی) را برآورد می کنند. این ها شاخص هایی از سنجش ابعاد گوناگون رشد زیستی اند، اما از آن جا که همه ی آنها تحت تاثیر هورمونی آنابولیک[۴] مشابهی قرار دارند، با رشد کودک با یکدیگر جمع و ردیابی می شوند. هر چند این شاخص ها نشانه ای کلی از بالیدگی زیستی اند، اما بیونن(۱۹۸۹) خاطر نشان می کند که «هیچ سیستم سنجشی به تنهایی نمی تواند توصیف کاملی از بالیدگی کودک را نشان دهد».

[۱] Organism

[۲]Muscle strengthe

[۳] Radiography

[۴] Anabolic

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه