پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

رود که به طور کلی ، انرژی محرک شخصیت می باشد ( اوحدی ، 1385) .انرژی روانی عمدتا “انرژی غریزی می باشد و انرژی غریزه ی جنسی در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد ” ( هال[1] ، 1956، ترجمه نیک آئین ،1383).

از دیدگاه فروید ، غریزه زندگی که غریزه جنسی مهم ترین آن می باشد ، در مراحل  تحول ، در نواحی شهوت انگیز سیر می کند . این جریان از دیدگاه رشد روانی – جنسی  به سه دوره اصلی تقسیم می گردد:

-دوره اول : « دوره تناسلی « از تولد تا حدود 5 سالگی می باشد .

-دوره دوم : « دوره نفهتگی » می باشد و از 5 سالگی بلوغ ادامه دارد

-دوره سوم : « بلوغ  جنسی » می باشد و میل جنسی به شکل نهایی خود تجلی دارد

فروید معتقد بود که در کودک ، در حدود سنین 4 تا 6 سالگی ، غریزه جنسی بدون اینکه رشد کافی داشته باشد ، فعال می باشد  و کودک از مالش آلت جنسی خود ، که نوعی استمناء می باشد  ، لذت میبرد و موجب تمایلاتی مانند تمایل  پسر به مادر می گردد و همچنین دختر کوشش می کند پدر راشیفته خود کند . براثر این تمایلات ، عقده اودیپ تشکیل می گردد . عقده اودیپ عبارت می باشد از اینکه هر جنسی را به دنبال دارد بلکه میل جنسی افراد و میل جنسی آنان درجریان انتقال نسبت به درمانگر را نیز فاش می کند (شارف[2] ،ترجمه ی فیروزبخت ، 1388 ) .

نظریه آدلر

آدلر نیز مانند یونگ انگیزه اصلی آدمی را میل جنسی نمی دانست و میل به قدرت را کلید فهم انگیزش آدمی معرفی نمود .فروید به پدیده پرخاشگری غیر جنسی توجهی نکرد . اما نظریه آدلر درست بر محور همین موضوع دور می زند .تفاوتی که بین این دو نظریه به چشم می خورد این می باشد که آدلر این استعدادها را به صورت آزار گری – آزاد طلبی در نظر نمی گیرد ، بلکه از آنها به عنوان « احساس کهتری[3] » و آرزوی قدرت یاد می کند . و فقط جنبه های معقول این پدیده را می نگرد . ( فروم ، 1995 تر جمه سلطانی ، 1369) .

طرفداران فروید احساس کهتری را مشتق از احساس اختگی یا قطع آلت تناسلی که ناشی از ترس ناهشیار در برابر از دست دادن آلت تناسلی خود یا ناقص ماندن آن می باشد ، می دانند .

[1] Hall

[2]Sharf

[3] Feell khautri

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه