پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

تکه ای از متن پایان نامه :

انتقال پذیری اشاره به سبط فرضیه ی کاری محقق وارد که می تواند در مفهوم دیگری بکار گرفته گردد. فراهم آوردن یک شاخص انتقال پذیری وظیفه محقق نیست و تا اندازه ای او برای ایجاد مجموعه داده ها وتوضیحات، مسئول می باشد که به اندازه کافی ارزشمند می باشد، بنابراین دیگر محققان قادر به قضاوت کردن در مورد انتقال پذیری یافته ها برای موقعیت ها و محیط های متفاوت می باشند.

قابلیت اطمینان اشاره به پیوستگی فرایند داخلی و روشی که محقق برای تغییر شرایط  در پدیده به خود اختصاص می دهد، دارد.

قابلیت تائید، اشاره به گسترش مشخصه های داده ها دارد همانگونه که توسط  محقق ثابت نگه داشته شده می باشد،  می تواند بوسیله کسانی که نتایج تحقیق را می خوانند و باز بینی می کنند ، تائید گردد.

تکنیک اصلی برای برقراری قابلیت اطمینان و قابلیت تائید از طریق رسیدگی فرآیند ها و یافته های محقق       می باشد.  قابلیت اطمینان بوسیله ی بررسی کردن ثبات فرایند های مطالعه و قابلیت تائید توسط سنجیدن انسجام داخلی و درونی ما حصل تحقیق، یعنی، داده ها، یافته ها، تفاسیر و پیشنهاد ها صورت می گیرد. عناصری که می تواند در این رسیدگی ها مورد بهره گیری قرار گیرد شامل داده های خام،

 

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه مورد پژوهی ماهواره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه