پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد
آگوست 26, 2016 دیدگاه‌ها برای پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد بسته هستند دسته‌بندی نشده userk

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

ناپذیر  جلوه می دهند که فقط با کامیابی از زن سیراب می گردد صرف نظر از اینکه زن مایل باشد یا نباشد . رادیکال فمینیست ها مدعی اند که هر گونه پیشروی  جنسی مرد بر خلاف میل زن را می توان شکلی از تجاوز به حساب اورد که جامعه ما آنرا نادیده  می گیرد و در واقع تجاوز را نهادینه می کند به همین مقیاس بهره کشی جنسی از زنان ودختران در خانه ، محصول همان تصویری می باشد که مردان را صاحب امیال جنسی  مهار ناپذیر و زنان را قربانی آن معرفی می کند زیرا بهره کشان غالبا مردان و قربانیان اغلب زنان اند. از اینرو بسیاری از فمینیست ها معتقد ند شکل هایی که برای روابط جنسی  ساخته و پرداخته می گردد در خدمت تعیین هویت زنان می باشد و ریشه آن نیز در ایدئولوژی خانواده و تجربیات زندگی خانوادگی می باشد .هر چند تمام گرایشهای  فمینیستی به نابرابری در ارتباط جنسی به عنوان یکی از  ابعاد نابرابری جنسیتی  توجه کرده اند ، اما از دیدگاه های متفاوتی به تبیین این نابرابری پرداخته اند و بعضی از گرایشهای  فمینیسم ، مانند فمینیسم رادیکال ، تأکید بیشتری  براین جنبه از نابرابریها داشته اند ( ابوت و والاس [1]، 1912 ، ترجمه نجم عراقی ، 1380 ) .

 

نظریه رشد شناختی[2]

لارنس گلبرگ[3] که یکی از نظریه پردازان اخلاقی می باشد درمورد تناسب  رفتار جنسی با جنسیت فرد معتقد می باشد که کودکان مفاهیم جنسی  و عشقی را به تدریج یاد می گیرند ؛ مطمئنا آنان خود ، هویت خویشتن را معین کرده و هویت جنسی  دیگران را تشخیص خواهند داد . وقتی پسر یا دختر هویت جنسی خود را شناخت ، از والد همجنس خود بعنوان الگوی خود پیروی خواهد نمود ( اوحدی ،  1385) .

تئوری رشد شناختی با نظریه ی تحلیل روانی در مواردی به هم شبیه هستند مانند :

1-هویت جنسی در آغاز به وجود می آید .

2-تقلید رفتارهای متناسب هر جنس با جنسیت خویش ( تأثیر جنسی ) ، پس از هویت جنسی پدید می آید .

کلبرگ ( 1976) ، دربار ه ی تناسب جنسی با جنسیت ، معتقد می باشد که : کودکان مفاهیم جنسی و عشقی را به تدریج یاد می گیرند ، مطمئنا آن ها خود ، هویت خویشتن را معین کرده و همچنین هویت جنسی خود را خواهند شناخت ، از والد همجنس

[1] Abbott & wallace

[2] ratiomal behavior therapy

[3] Kohleberg

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه