پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه براساس اساطیر هند و ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمادشناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

شاهنامه نیز از سیمرغ به عنوان شاه مرغان و مرغ فرمانروا یاد می­گردد.

فرو بــرد سـر پیش سیمـــرغ زود                    نیایش همـی کــرد بآفـرین بـرفـزود

کــه ای شاه مــرغان! تو را دادگر                    بــدان داد نیرو و زور و هـنر

کــه بیچارگــان را همــی یاوری                     بــه نیـــکــی بــه هــر داوران داوری

(همان: 42)

 

سیمرغ پس از درمان رستم و راهنمایی او برای کشتن اسفندیار، زال را پدرود نمود و «از آن جایگه نیک­دل برپرید»، رستم که او را در حال پرواز دید:

 

بکرد آتش و چــوب بی­تاب کـرد        گز از آب رز مست و شــاداب کـرد

(همان: 645)

 

احتمال دارد افروختن آتش برای احضار سیمرغ، مرتبط به رسوم و آیین­های توتمیک باشد. به هر حال صحنه­هایی که حاکی از ارتباط حضور سیمرغ با افروختن آتش می باشد جای تأمل دارد. از طرف دیگر واژه­ی سیمرغ از دو جزء «سئن» و« مرغو» تشکیل شده می باشد «مرغو» به معنی مرغ می باشد اما در معنی واژه­ی «سئن» نظر­های متفاوتی هست. «بسیاری از صاحب­نظران «سئن» را به معنی خورشید می­دانند».35

در منطق­الطیر عطار، سیمرغ به آفتاب(خورشید) تشبیه شده می باشد:

بی­زفان آمد از آن حضرت خطاب        کآینه­ست این حضرت زیرا آفتاب

(عطار،بیت: 4246)

مـحو او گـــشتند آخــر بــر دوام          سـایه در خورشید گم گردید والسلام

(عطار،بیت: 4259)

  ضمن این­که «محققان کلمه­ی «سئنه» را در اوستا به شاهین و عقاب ترجمه کرده­اند.»(دهخدا،1365: ذیل مدخل«سیمرغ») پس می­توان گفت که سیمرغ، با گرودا از لحاظ شکل ظاهری نیز شباهت­هایی دارد و ارتباط او با خورشید و به تبع آن آتش و همچنین دشمنی با مارها نیز محتمل می­نماید،

نماد شناسی حیوانات کلیله و دمنه بر مبنای اساطیر هند و ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه