پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

وزن بدن مطابقت داده گردید، مقادیر در مردان افزایش داشت. در زنان، vo2 اوج با در نظر داشتن بلوغ افزایش داشت، اما سپس در حد ثابت باقی ماند.

مطالعات طولی، برآورد بهتری از تغییرات هستی زایی(تغییرلتی که هنگام تکامل فرد از وضعیت نابالغی تا وضعیت زیستی بالغ شده رخ می دهند) در Vo2max را ارایه کرده می باشد. آرمسترانگ و ولزمن(۲۰۰۰) از مدلی چند سطحی برای ارزیابی تغییرات سریالی در vo2 اوج درکودکان ۱۱ تا ۱۷ ساله بهره گیری کردند. عامل اصلی موثر بر رشد Vo2max، وزن خالص بدن بود، درحالی که بر غلظت هموگلوبین خون تاثیری نداشت. مدل های رگرسیون چند سطحی نشان داد که در هر دو جنس حتی با در نظر داشتن وزن و ترکیب بدن، Vo2max متناسب با دو مولفه سن و بالیدگی افزایش داشت.

هنوز درک کاملی از نحوه ی افزایش آمادگی هوازی متناسب با سن و با در نظر داشتن اندازه ی بدن جوانان در دست نداریم. این به آن معناست که از دیدگاه فیزیولوژیک هنوز روشن نیست که آیا در مقایسه با بزرگسالان، کودکان از نظر هوازی، آمادگی بیشتری دارند یا کمتر.

از این رو شواهد متقاعد کننده نشان می دهند Vo2max کودکان، ارتباط ی تنگاتنگی با حجم عضلات دارد. با وجود این، اگر این تنها عامل تاثیر گذار بر ارتباط ی Vo2max با افزایش اندازه ی بدن حداقل به عنوان موفقیت تناوب مستقل(اما با این وجود تقریبی) روش بالا توضیح داده گردید. یک بار دیگر، زمانی که نسبت جرم عضلانی به طور پیوسته در حال افزایش می باشد، متغیر پیوسته قد خواهد بود که قادر به بازتاب این روند رو به افزایش می باشد. این روش ها در دو مثال زیر نشان داده شده که از حداکثر فعالیت بشر از گزارش مطالعات قبلی گرفته شده می باشد که در آن توان جرم بزرگتر از b =    می باشد.

مثال ۱: اندازه بدن به عنوان یک عامل مجزا در معادله آلومتری بهره گیری می گردد. زمانی که نویل و همکاران(۱۹۹۲)، حداکثر جذب اکسیژن را به صورت جداگانه در مردان و زنان مدل سازی کردند، معادله های آلومتری برای زنان Y = 0. 15m0. 72 بدست آمده بود.

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه