پایان نامه کارشناسی ارشد درباره هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

تکه ای از متن پایان نامه :

تلقی و میزان شناخت کارشناس از مقوله “فرهنگ” و “هنجارهای فرهنگی” جامعه و لزوم رعایت آن و نحوه برخورد با تغییرات فرهنگی و هنجارهای شناخته شده در جامعه  سنجیده گردد.

باتوجه به جواب های نزدیک به هم که از گزارهای جدول این دو سوال مشهود می باشد نشان میدهد که درک و فهم و شناخت مشابهی از فرهنگ و هنجار در جامعه میان کارشناسان  هست و تعریف و حدود آن با درصد بالایی در میان کارشناسان مشترک می باشد .هم چنین الزامات مربوط به رعایت هنجارهای پذیرفته شده و مورد قبول و جاری در جامعه کاملا پذیرفته شده میان کارشناسان می باشد که البته شدت و ضعف دارد و مفاهیم آن در گذر زمان تغییر می کند و به طور کلی به هویت جمعی جامعه پیوند میخورد. نحوه تغییر آن نیز که توسط عقلا و نخبگان بایستی فرهنگ سازی و سمت وسودهی گردد از نقاط مشترک نظرات کارشناسان به این سوال ها می باشد. که بایستی در گذر زمان و پذیرش از طریق جامعه صورت گیرد.

سوال سوم (آیا تبلیغ کالاهایی مانند محصولات جنسی،قرص های رفع مشکلا جنسی،تحریک کننده ها…برخلاف هنجارهای جامعه می باشد.چرا؟) از کارشناسان پرسیده گردید که جواب های پراکنده البته باتوجه به  پاسخ ها به سوال چهارم نشان از پراکندگی در نظرات در روبرو شدن با موضوع تبلیغ چنین محصولاتی هستیم.جایی که به نظر بیشتر کارشناسان چنین محصولاتی نیاز بخشی از جامعه می باشد اما تبلیغ آن ایجاد نیازی کاذب و تبلیغی تجاری به نظرمی آید

سوال ششم (آگر بپذیریم که چنین محصولاتی پوشش دهنده بخشی از نیازهای جامعه می باشد،نحوه تبلیغ آن در شبکه های ماهواره ای صحیح می باشد؟) به طور مشخص نحوه تبلیغ و اطلاع رسانی چنین محصولاتی رااز شبکه های ماهواره ای  هدف قرارد اده بود که بیشتر پاسخ گوها همانطور که از گزاره های آن در جدول سوال ششم مشخص می باشد به این سوال جواب منفی داده بودند .از نظر کارشناسان نحوه تبلیغ، حجم، ساعت و تفکیک نبودن مخاطب هدف چنین محصولاتی همچنین مشخص نبودن استاندارد و مطلوبیت و مجوزهای بهداشتی چنین محصولاتی ، همگی بر نادرست بودن نحوه تبلیغ آن را در شبکه های مختلف ماهواره ای دلالت می کند

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه مورد پژوهی ماهواره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه