پایان نامه کارشناسی ارشد نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

Origami paper airplane in group flying upwards lead by a bigger yellow paper airplane.

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

تکه ای از متن پایان نامه :

روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می کند. فردی که دچار اضطراب اجتماعی می باشد، هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیر معمول از هر موقعیت که ممکن می باشد در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. این افراد ممکن می باشد احساس عدم اعتماد به نفس کنند؛ زیرا تصور می کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. به علاوه، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود دارند (هرمزی نژاد،1380).

مطالعه قرار نگرفته می باشد. حال با در نظر داشتن مباحث مطرح شده، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر واسطه­ای اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل بود.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش روز افزون تحقیقات درمورد سبک های هویت، اضطراب اجتماعی ورضایت جنسی، بیانگر اهمیت این سه حوزه می باشد. مطالعات و پژوهش های متعددی وجود ارتباط بین این سه متغیر و سایر سازه های روانشناختی را نشان داده اند. تاثیر گذاری و ارتباط رضایت جنسی با عوامل متعددی منجمله کیفیت زندگی زوجین بارها مورد تأیید و تأکید پژوهشگران قرار گرفته می باشد. محققان و پزشکان بالینی در سال های اخیر کوشش های فزاینده ای به مقصود فهم اثرات گسترده ی اختلال اضطراب اجتماعی نموده اند. پژوهش های بیشماری شیوع، اتیولوژی، و درمان این مشکل بالینی را مورد مطالعه قرار داده اند. این امر نشان دهنده اهمیت اضطراب اجتماعی می باشد (لیبوویتز[1] و همکاران،1985). پژوهش هایی وجود ارتباط بین سبک های هویت و صمیمیت اجتماعی (دانشورپور، 1385)، سبک های هویت با سلامت عمومی و مسئولیت پذیری (سعادتی شامیر،1383)، و سبک های هویت با سلامت روانی (غضنفری، 1382) را نشان داده اند که این نتایج حاکی از اهمیت و تأثیر مهم سبک های هویت می باشد.

علی رغم رشد روز افزون علم و فناوری، همچنان بسیاری از مشکلات و ناهنجاریها بخصوص در حوزه رفتاری قابل مشاهده می باشد. شاید بتوان ریشه بخش قابل توجهی از مشکلات رفتاری را در نظام آموزشی یک کشور یافت، و با در نظر داشتن اینکه معلمین یکی از مهمترین ارکان نظام آموزشی هستند، انجام مطالعه روی این قشر از جامعه می­تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد. آن چیز که که مسلم می باشد وجود یک سری از ویژگی

1- Liebowitz

تأثیر واسطه گری اضطراب اجتماعی در ارتباط سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه