در رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان ,تاکید اصلی بر کاربرد مستقیم نظر متخصصان در قضاوت درباره ی کیفیت فعالیت های آموزش و پرورش است.
۲-۵-۵)رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان:
در رویکرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان ,اختلاف نظرهای ارزشیابان مختلف(موافق و مخالف)مورد تاکید قرار می گیرد.
۲-۵-۶)رویکرد طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکت کنندگان:
در رویکرد طبیعت گرایانه و مبتنی بر مشارکت کنندگان,بررسی طبیعت گرایانه و کوشش مشارکت کنندگان در تعیین ارزش ها ,ملاک ها,نیازها وداده های ارزشیابی مورد تاکید قرار می گیرند.(سیف،۱۳۸۷)
۲-۶) دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی:
قبلا در تعریف ارزشیابی گفتیم که ارزشیابی به این منظور به کار می رود که تعیین شودآیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند یانه. بنابراین یکی از راه های تقسیم بندی انواع ارزشیابی ها با توجه به هدف یا موضوع ارزشیابی است. از این لحاظ ارزشیابی های مختلف آموزشی را می توان در گروه های مختلف زیر قرار داد.
۲-۶-۱)ارزشیابی از دانش آموزان و دانشجویان:
منظور از ارزشیابی از دانشجویان و دانش آموزان عمدتا ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی یا ارزشیابی از میزان یادگیری آنان است. با این حال در یک برنامه ی کامل ارزشیابی دانشجویی یا دانش آموزی متغیرهای دیگری چون استعداد ,هوش,شخصیت,نگرش,علاقه و جز این ها نیز در نظر گرفته می شوند.برای این منظور داده های زیادی جمع آوری می گردندو وسایل مختلف اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرند.ازجمله وسایل اندازه گیری مورد استفاده می توان موارد زیر را نام برد:ازمون های معلم ساخته و میزان شده,پروژه های کار عملی,گزارش های شفاهی ,ومشاهدات رسمی و غیر رسمی .
استفاده از نتایج ارزشیابی دانش آموزی و دانشجویی ,به ویژه نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی,نه تنها برای قضاوت درباره عملکرد یادگیرندگان بلکه برای داوری درباره ی اثربخشی کیفیت آموزش و روش ها و مواد آموزشی نیز مفید هستند .بنابراین معلمان باید از این گونه ارزشیابی حداکثر استفاده را بنمایند و برای تجدید نظر در روش کار خود از نتایج آن سود ببرند. عمده ترین ملاک قضاوت در ارزشیابی آموزشی هدف های آموزشی از پیش تعیین شده هستند.معلمان در آغاز هر درس خود هدف هایی را در اختیار یادگیرندگان قرار می دهند و از آنان می خواهند در کوشش های یادگیری خود به آن برسند.بنابراین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که مهم ترین نوع ارزشیابی آموزشی است تعیین می نماید که دانش آموزان یا دانشجویان تا چه میزانی به هدف های آموزشی از پیش تعیین شده رسیده اند.(سیف،۱۳۸۷)
۲-۶-۲)ارزشیابی از برنامه های درسی و مواد آموزشی:
ارزشیابی آموزشی گاهی به منظور تعیین اثربخشی برنامه درسی یا مواد آموزشی انجام می شود و شامل ارزشیابی از عواملی چون روشهای اموزشی ,کتابهای درسی,مواد دیداری-شنیداری و تدارکات فیزیکی و سازمانی است(گی,۱۹۹۱) ارزشیابی از برنامه درسی ممکن است شامل ارزشیابی از یک برنامه ی کامل ویا ارزشیابی از جنبه ی کوچکی از یک برنامه ی کامل مانند استفاده از فیلم های آموزشی باشد.نمونه ای از عناصر برنامه درسی که می توان از ان ها ارزشیابی به عمل آورد عبارت اند از: آموزش برنامه ای آموزش انفرادی,آموزش به کمک کامپیوتر و مانند این ها. در ارزشیابی از برنامه های درسی و مواد آموزشی نیز عمده ترین ملاک پیشرفت تحصیلی یا میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان است اما علاوه بر این از ملاک های دیگری چون نگرش معلمان و یادگیرندگان نیز می توان سود جست.مثلا می توان تعیین کرد که نظر معلمان نسبت به برنامه چگونه است یا این که یادگیرندگان چگونه به ان واکنش نشان می دهند.ایا ممکن است یادگیرندگان بیشتر یاد بگیرند اما کمتر به درس و مدرسه علاقمند شوند؟ملاک دیگر ارزشیابی از برنامه درسی و مواد آموزشی هزینه ان هاست.هر برنامه ی درسی که قرار است در یک مقیاس گسترده مورد استفاده قرار گیرد باید از لحاظ کارآمدی با هزینه ای که صرف ان می شود تناسب داشته باشد.با یکسان بودن سایر شرایط یک برنامه درسی جدید در صورتی از لحاظ هزینه کارآمد به حساب می اید که در یکی از جهات زیر قابل دفاع باشد:۱-از لحاظ هزینه با سایر برنامه ها شبیه باشد اما به پیشرفت بیشتری بینجامد.۲-از لحاظ هزینه کمتر از سایر برنامه ها خرج بردارد اما به پیشرفت بیشتر یا مشابهی بینجامد.۳-اگر از برنامه های دیگر پرهزینه تر است در عوض به پیشرفت بیشتری بینجامد.(سیف،۱۳۸۷)

۲-۷) ارزشیابی از پروژه ها و برنامه های آموزشی:
علاوه بر برنامه های درسی و مواد اموزشی برنامه ها و پروژه های آموزشی ویژه نیز مورد ارزشیابی واقع می شوند.منظور ار پروژه ها و برنامه های اموزشی ویژه کوشش هایی هستند موقعیتی که به عنوان بخشی از برنامه های معمول اموزشگاه ها به حساب نمی ایند (گی,۱۹۹۱)ان ها نوعا ماهیت نوآورانه دارند و طول مدت حضورشان به موفقیتشان وابسته است.مفاهیم پروژه برنامه و برنامه درسی از هم متمایزند. پین (۱۹۹۴)ان ها را به گونه ی زیر از هم تمییز داده است.پروژه یک کوشش مجزا و احتمالا یکباره است که با استفاده از یک نو آوری می کوشد تا تغییری به وجود اورد.این نوآوری می تواند به یک روش آموزش مهارت های آزمایشگاهی یا یک رویکرد بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری در یک روستا مربوط باشد.بنابراین در ارزشیابی از یک پروژه آموزشی ارزشیاب باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا پروژه مورد نظر از جهاتی اثربخش بوده است یا نه.اگر جواب مثبت باشد آن گاه پروژه به صورت بخشی از برنامه در خواهد امد.برنامه از پروژه گسترده تر و پیچیده تر است.یک پروژه ی خاص ممکن است یکی از چند نوآوری هایی باشد که به منظور کمک به رفع مشکل دانش آموزان ابتدایی تدارک دیده شده است در حالی که برنامه یک رویکرد چند وجهی برای حل مشکلات کلی آموزش و پرورش است.کوتاه سخن این که به گفته پین اصطلاح برنامه یک مشکل یا مساله را پاسخ می دهد اما اصطلاح پروژه به یک منظور خاص مربوط می شود.برنامه درسی از پروژه و برنامه جامع تر است.پین)۱۹۹۴) برنامه درسی را به عنوان مجموعه ای از برنامه ها تعریف کرده است و مواردی چون مطالعات اجتماعی خواندن علوم و ریاضیات را به عنوان برنامه درسی ذکر کرده و گفته است که برنامه درسی دارای دامنه و توالی است. یکی از عناصری که در فرایند آموزش کارآفرینی بسیار موثر بوده و می تواند این آموزش را تسهیل و تقویت نماید، محتوایی است که برای آموزش کارآفرینی در نظر گرفته می شود .(سیف،۱۳۸۷)
۲-۸) ارزشیابی از آموزشگاه:
منظور از ارزشیابی از آموزشگاه این است که تعیین شود هدف های پیش بینی شده برای آموزشگاه به چه میزانی تحقق یافته اند و نقاط قوت و ضعف کدام اند.ارزشیابی از آموزشگاه در بر گیرنده ی ارزشیابی از کل برنامه ی آموزشگاه و مستلزم گرداوری اطلاعات لازم درباره ی همه ی جنبه های آموزشگاه است.یکی از جنبه های مهم ارزشیابی از آموزشگاه برنامه ی آزمون آموزشگاه است. هرچه این برنامه جامع تر و کامل تر باشد اطلاعات به دست آمده نیز به همان نسبت قابل اعتماد تر و با ارزش تر خواهند بود.مانند سایر ارزشیابی های آموزشی در ارزشیابی از آموزشگاه نیز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان مهم ترین بخش برنامه ی آزمون و منبع کسب اطلاعات است زیرا هدف عمده ی هر آموزشگاهی افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یا دانشجویان ان است اما علاوه بر پیشرفت تحصیلی نگرش یادگیرندگان نیز باید در نظر گرفته شود.همچنین اطلاعات به دست امده از تغییرات حاصل در استعداد شخصیت نگرش و علاقه یادگیرندگان نیز نکته ای قابل توجه است.(سیف،۱۳۸۷)
۲-۹) ارزشیابی از کارکنان آموزشگاه:
مقصود از ارزشیابی از کارکنان آموزشگاه ارزشیابی از همه کسانی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئول بازده های آموزشی موسسه آموزشی هستند.هر چند که این ارزشیابی بیشتر به منظور تعیین میزان اثربخشی یا کارآمدی هیات آموزشی یا معلمان به کار می رود و لذا مهم ترین نوع ارزشیابی از کارکنان آموزشگاه ارزشیابی معلم است اما سایر افرادی که در بالا بردن سطح یادگیری و سایر جنبه های موفقیت تحصیلی موثرند مانند مدیران و مشاوران نیز شامل این ارزشیابی هستند.در سال های اخیر بر ارزشیابی از اثربخشی معلمان سطوح مختلف تحصیلی تاکید زیادی شده است.روش های ارزشیابی معلم متنوع اند و غالبا موارد زیر را شامل می شوند:۱-مشاهدات کلاسی از شیوه ی آموزشی معلم توسط مدیران یا مسئولان دیگر۲- نظرخواهی از دانش آموزان و دانشجویان از طریق پر کردن پرسش نامه هایی که به همین منظور درست شده اند.۳-ارزشیابی معلم از کار خود۴-ارزشیابی از معلم به وسیله همکاران معلم ۴-استفاده از یادگیری دانش اموزان و دانشجویان۵-بررسی آثار علمی مولف .شاید پیچیده ترین نوع ارزشیابی همین ارزشیابی از کارکنان به ویژه ارزشیابی از کار معلمان است.علت پیچیدگی این روش ارزشیابی کم اعتباری و بی دقتی وسایل و روش های اندازه گیری و سنجش مورد استفاده در این نوع ارزشیابی است زیرا هیچ یک از منابع اطلاعاتی پیش گفته اطلاعات دقیق و بی غرضانه ای را که برای یک ارزشیابی سالم ضروری هستند به دست نمی دهد.(سیف،۱۳۸۷)
۲-۱۰) دسته بندی ارزشیابی اموزشی با توجه به ملاک مورد استفاده:
ارزشیابی آموزشی را علاوه بر موضوع ارزشیابی از لحاظ ملاک مورد استفاده نیز می توان تقسیم بندی کرد.معروف ترین تقسیم بندی برای ارزشیابیهای آموزشی تقسیم بندی آنها به ارزشیابی وابسته به ملاک و ارزشیابی وابسته به هنجار است.

الف) ارزشیابی وابسته به ملاک:
در ارزشیابی وابسته به ملاک یا ارزشیابی ملاکی,معیار یا ملاک ارزشیابی از پیش تعیین می شودو عملکرد یادگیرنده با توجه به آن ملاک مورد قضاوت قرار میگیرد.در این نوع ارزشیابی که بیشترویژه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان است نوعی ملاک مطلق که همان هدف های آموزشی از پیش تعیین شده هستند مورد استفاده قرار می گیرد.در این نوع ارزشیابی از آزمون شوندگان انتظار می رود که به هدف های اموزشی معینی دست یابند یا به سطح بخصوصی از عملکرد برسند.در استفاده از ملاک مطلق در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی میزان یادگیری یایشرفت یادگیرنده با توجه به ان چه آموزش داده شده است ارزشیابی می شود .یعنی کسب موفقیت در آزمون هایی که مبتنی بر ملاک مطلق هستند مستلزم یادگیری هدف های آموزشی در سطحی است که معلم تعیین می کند. این نوع ارزشیابی تعیین می کند که آیا دانش آموزان یا دانشجویان مطالب و هدف هایی را که قرار بوده است بیاموزند به میزان دلخواه اموخته اند یا نه.گلیزر(۱۹۶۳)ویژگی های آزمون های وابسته به ملاک را این گونه توصیف کرده است:مفهوم زیربنای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی را این اندیشه می سازد که دانش اندوزی یک پیوستار تشکیل می دهد که در یک سوی ان هیچ گونه فراگیری وجود ندارد و در سوی دیگر آن فراگیری کامل قرار دارد که به وسیله ی رفتارهایی که او ضمن آزمون نشان می دهد مشخص می گردد.با استفاده از آزمون های وابسته به ملاک پیشرفت تحصیلی معلوم می شود که پیشرفت یادگیرنده تا چه اندازه به عملکرد مطلوب در نقطه ی معینی از این پیوستار شبیه است.ملاکی که عملکرد دانش آموز وقتی که به این طریق آزمون می شود با آن مقایسه می گردد رفتاری است که هر نقطه را در طول این پیوستار مشخص می کند.(سیف،۱۳۸۷)