۱۰۰ برند برتر دنیا در سال ۲۰۱۶

۱۰۰ برند برتر دنیا در سال ۲۰۱۶
مارس 14, 2020 دیدگاه‌ها برای ۱۰۰ برند برتر دنیا در سال ۲۰۱۶ بسته هستند آموزشی مدیر سایت

همه ساله نشریه معتبر Forbes، یه لیست صدتایی از ۱۰۰ برتر دنیا رو به ترتیب ارزشی که دارن، معرفی می کنه. در جدول زیر می تونین رو ببینین. دقت کنین که هر جا در این لیست حرف B رو دیدید، به معنی میلیارد دلار و هر جا M رو دیدید، به معنی میلیون دلار هستش. با Modir TV (یا بهتره بگیم با Forbes!) همراه باشین:

دلار

رتبهنام برندارزش، طبق میلیارد دلارتغییر ارزش برند طی یه سالدرآمد برندهزینه تبلیغاتصنعت
Apple$۱۵۴٫۱ B۶%$۲۳۳٫۷ B$۱٫۸ BTechnology
Google$۸۲٫۵ B۲۶%$۶۸٫۵ B$۳٫۲ BTechnology
Microsoft$۷۵٫۲ B۹%$۸۷٫۶ B$۱٫۹ BTechnology
Coca-Cola$۵۸٫۵ B۴%$۲۱٫۹ B$۴ BBeverages
Facebook$۵۲٫۶ B۴۴%$۱۷٫۴ B$۲۸۱ MTechnology
Toyota$۴۲٫۱ B۱۱%$۱۶۵٫۱ B$۳٫۶ BAutomotive
IBM$۴۱٫۴ B-۱۷%$۸۱٫۷ B$۱٫۳ BTechnology
Disney$۳۹٫۵ B۱۴%$۲۸ B$۲٫۶ BLeisure
McDonald’s$۳۹٫۱ B-۱%$۸۲٫۷ B$۷۱۹ MRestaurants
#۱۰GE$۳۶٫۷ B-۲%$۹۲٫۳ BDiversified
#۱۱Samsung$۳۶٫۱ B-۵%$۱۷۷٫۴ B$۳٫۳ BTechnology
#۱۲Amazon$۳۵٫۲ B۲۵%$۱۰۴٫۵ B$۳٫۸ BTechnology
#۱۳AT&T$۳۲٫۶ B۱۲%$۱۴۶٫۸ B$۳٫۶ BTelecom
#۱۴BMW$۲۸٫۸ B۴%$۸۲٫۸ BAutomotive
#۱۵Cisco$۲۸٫۴ B۳%$۴۹٫۶ B$۲۰۲ MTechnology
#۱۶Oracle$۲۸ B۴%$۳۷٫۲ B$۵۵ MTechnology
#۱۷Intel$۲۷٫۷ B۷%$۵۵٫۴ B$۱٫۸ BTechnology
#۱۸NIKE$۲۷٫۵ B۵%$۳۰ B$۳٫۲ BApparel
#۱۹Louis Vuitton$۲۷٫۳ B-۳%$۱۰ B$۴٫۴ BLuxury
#۲۰Mercedes-Benz$۲۶ B۱۶%$۱۰۵٫۸ BAutomotive
#۲۱Verizon$۲۵٫۸ B۵%$۱۳۱٫۶ B$۲٫۷ BTelecom
#۲۲Walmart$۲۵٫۴ B۳%$۳۲۰٫۴ B$۲٫۵ BRetail
#۲۳Honda$۲۵٫۲ B۸%$۱۰۷٫۷ BAutomotive
#۲۴American Express$۲۴٫۳ B۴%$۳۴٫۴ B$۳٫۱ BFinancial Services
#۲۵Budweiser$۲۳٫۴ B۵%$۱۰٫۹ BAlcohol
#۲۶Marlboro$۲۱٫۹ B۱۱%$۲۳٫۱ B$۴۷۳ MTobacco
#۲۷SAP$۲۱٫۶ B۱۰%$۲۳٫۱ BTechnology
#۲۸Gillette$۲۰٫۲ B-۱%$۷ B$۸٫۳ BConsumer Packaged Goods
#۲۹Pepsi$۱۹٫۴ B۳%$۱۱٫۸ B$۲٫۴ BBeverages
#۳۰Visa$۱۹٫۲ B۲%$۱۳٫۹ B$۸۷۲ MFinancial Services
#۳۱ESPN$۱۶٫۹ B۴%$۱۱٫۹ B$۲٫۶ BMedia
#۳۲Nescafe$۱۶٫۳ B-۶%$۹٫۲ BBeverages
#۳۳H&M$۱۵٫۹ B۴%$۲۱٫۵ BRetail
#۳۴L’Oréal$۱۴٫۶ B-۱%$۱۰٫۲ B$۸٫۲ BConsumer Packaged Goods
#۳۵Ford$۱۴٫۱ B۱۲%$۱۴۴٫۴ B$۴٫۳ BAutomotive
#۳۶Audi$۱۴ B۱۰%$۵۸٫۹ BAutomotive
#۳۷HSBC$۱۴ B-۳%$۸۵٫۸ BFinancial Services
#۳۸HP$۱۳٫۸ B-۶%$۱۰۲٫۱ B$۸۵۹ MTechnology
#۳۹Home Depot$۱۳٫۶ B۵%$۸۸٫۵ B$۸۶۸ MRetail
#۴۰Frito-Lay$۱۳٫۶ B۴%$۱۱٫۵ B$۲٫۴ BConsumer Packaged Goods
#۴۱UPS$۱۳ B۴%$۵۸٫۴ BTransportation
#۴۲Accenture$۱۳ B۹%$۳۳٫۵ B$۸۰ MBusiness Services
#۴۳Wells Fargo$۱۲٫۷ B۱۲%$۹۰ B$۶۰۶ MFinancial Services
#۴۴Gucci$۱۲ B-۳%$۴٫۳ BLuxury
#۴۵Starbucks$۱۱٫۹ B۱۴%$۱۵٫۹ B$۲۲۸ MRestaurants
#۴۶IKEA$۱۱٫۹ B۰%$۳۶٫۳ BRetail
#۴۷CVS$۱۱٫۸ B$۱۵۳٫۳ B$۲۲۱ MRetail
#۴۸Hermès$۱۱٫۷ B۱۰%$۵٫۴ B$۲۳۰ MLuxury
#۴۹Nestle$۱۱٫۶ B-۵%$۹٫۲ BConsumer Packaged Goods
#۵۰Pampers$۱۱٫۵ B۴%$۱۰٫۴ B$۸٫۳ BConsumer Packaged Goods
#۵۱Fox$۱۱٫۲ B-۱%$۱۴٫۳ B$۲٫۶ BMedia
#۵۲Ebay$۱۱٫۲ B۲%$۷٫۸ B$۱ BTechnology
#۵۳Zara$۱۰٫۷ B۱۳%$۱۵٫۹ BRetail
#۵۴Danone$۱۰٫۶ B۱۰%$۱۰٫۹ BConsumer Packaged Goods
#۵۵Siemens$۱۰٫۵ B-۱۰%$۸۴ BDiversified
#۵۶MasterCard$۱۰٫۴ B۰%$۹٫۷ B$۸۲۱ MFinancial Services
#۵۷J.P. Morgan$۱۰٫۳ B۸%$۴۵٫۷ B$۲٫۷ BFinancial Services
#۵۸Cartier$۱۰٫۱ B۵%$۶٫۱ BLuxury
#۵۹Chevrolet$۹٫۸ B۱۰%$۷۴٫۹ B$۵٫۱ BAutomotive
#۶۰Colgate$۹٫۲ B۳%$۳٫۸ B$۱٫۵ BConsumer Packaged Goods
#۶۱Kellogg’s$۹٫۱ B-۳%$۶٫۳ B$۸۹۸ MConsumer Packaged Goods
#۶۲Kraft$۹ B-۲%$۶٫۹ B$۴۶۴ MConsumer Packaged Goods
#۶۳Lexus$۹ B۱۳%$۱۹٫۵ B$۳٫۶ BAutomotive
#۶۴Rolex$۸٫۸ B۶%$۴٫۷ BLuxury
#۶۵Chase$۸٫۵ B۱۶%$۵۰٫۷ B$۲٫۷ BFinancial Services
#۶۶Caterpillar$۸٫۴ B-۱۱%$۴۷ BHeavy Equipment
#۶۷Porsche$۸٫۳ B۱۸%$۲۳٫۹ BAutomotive
#۶۸Bank of America$۸٫۳ B۱۳%$۷۴٫۱ B$۱٫۸ BFinancial Services
#۶۹Citi$۸٫۲ B۱۹%$۸۷٫۹ B$۱٫۵ BFinancial Services
#۷۰Nissan$۸٫۲ B۱۳%$۹۴٫۷ B$۲٫۸ BAutomotive
#۷۱Hyundai$۸٫۱ B-۴%$۵۲٫۸ B$۱٫۸ BAutomotive
#۷۲Santander$۸ B۵%$۴۸٫۸ B$۷۸۳ MFinancial Services
#۷۳BASF$۸ B$۷۸٫۲ BDiversified
#۷۴Red Bull$۷٫۹ B۱۰%$۶٫۶ BBeverages
#۷۵FedEx$۷٫۷ B۱۱%$۴۷٫۵ B$۴۰۳ MTransportation
#۷۶Sony$۷٫۶ B۹%$۵۹٫۳ B$۳٫۷ BTechnology
#۷۷Volkswagen$۷٫۶ B-۵%$۱۳۲٫۱ BAutomotive
#۷۸Coach$۷٫۵ B-۱۳%$۴٫۲ B$۱۵۹ MLuxury
#۷۹Netflix$۷٫۴ B۳۱%$۶٫۸ B$۷۱۴ MTechnology
#۸۰Chanel$۷٫۲ B۶%$۵٫۲ BLuxury
#۸۱Target$۷٫۲ B۱۱%$۷۳٫۸ B$۱٫۴ BRetail
#۸۲Panasonic$۷٫۱ B۱۳%$۶۳٫۴ BTechnology
#۸۳Thomson Reuters$۷٫۱ B-۸%$۶٫۷ BMedia
#۸۴Canon$۷٫۱ B-۲%$۳۱٫۴ B$۶۶۹ MTechnology
#۸۵Heineken$۷٫۱ B۹%$۵٫۶ BAlcohol
#۸۶LEGO$۷٫۱ B۱۴%$۵٫۳ BLeisure
#۸۷Subway$۷٫۱ B۴%$۱۹٫۲ BRestaurants
#۸۸John Deere$۷ B-۸%$۲۸٫۹ B$۱۵۷ MHeavy Equipment
#۸۹Boeing$۷ B۲%$۹۶٫۱ BAerospace
#۹۰Adidas$۷ B۲%$۱۵٫۳ B$۲٫۱ BApparel
#۹۱Uniqlo$۷ B$۱۱٫۴ B$۵۶۶ MApparel
#۹۲Allianz$۶٫۹ B۴%$۱۲۳٫۱ BFinancial Services
#۹۳T-Mobile$۶٫۸ B$۳۲٫۹ B$۲٫۹ BTelecom
#۹۴BBVA$۶٫۸ B۱۳%$۴۲٫۹ B$۲۷۶ MFinancial Services
#۹۵Corona$۶٫۸ B۱۵%$۴٫۳ BAlcohol
#۹۶Philips$۶٫۸ B-۵%$۲۶٫۸ B$۱٫۱ BDiversified
#۹۷Prada$۶٫۸ B-۶%$۳٫۲ B$۲۱۳ MLuxury
#۹۸RBC$۶٫۸ B۲%$۳۳٫۸ BFinancial Services
#۹۹Hershey$۶٫۷ B۷%$۴٫۷ B$۵۶۲ MConsumer Packaged Goods
#۱۰۰Costco$۶٫۷ B۱۴%$۱۱۷٫۳ BRetail

منبع: