منابع پایان نامه درباره سفید، بسیار، پرهای

1) Kingdom: Animali 6) Class: Avian
2) Subkingdom :Mctazoa 7) Order: Charade forms
3) Phylum: Chordate 8) Sub order: Columbida
4) Subphylum: Vertebrate 9) Genus: Columba
5) Super class: Tetrapoda 10) Species: Liviadomestica
قابل ذکر است که جمع آوری اطلاعات در مورد گونه‌های کبوتر با توجه به فراوانی آن‌ها و اختلاف صفات رنگ‌ها و شکل آنان کار چندان آسانی نیست چرا که آمیزش گونه‌های مختلف با هم بسیار رواج دارد و این آمیزش‌ها باعث پدید آمدن گونه‌های جدید شده است. برخی معتقدند که انواع کبوترها از هزار گونه نیز بیشتر است (11 ).
1 – 5 – انواع نژادهای کبوتر
1 – 5 – 1 – نژادهای اهلی در ایران:
1) نژاد بغدادی
به کبوترهای این نژاد کبوتر نامه رسان، کبوتر نامه بر، کبوتر قاصد و کبوتر پیک گفته می‌شود. این کبوتر بدنی کشیده و دراز گردنی دراز، صورتی کشیده و نوکی بلند و روی دماغ خود زائده‌ای دارند. سرعتشان در پرواز زیاد است و به طور مستقیم پرواز می‌کنند.
2) نژاد شامی
کبوتری بسیار زیباست و به رنگ سبز کاکولی و شاه پرهای سفید رنگ است که پرهای روی سینه‌اش فر دارد، سر کوچک، نوک کوچک، پاهای ظریف، وزن آن 200 الی 300 است. پرواز معمولی آن 5 دقیقه تا 10 دقیقه است و از دسته کبوترهای زینتی است و قدرت پرواز زیادی ندارد (11). این کبوتران هیکل ظریف و نوک کوچکی دارند. در انتهای دو بال خود و همچنین
در انتهای پر بال‌ها و دم خود پر سیاه دارند. دور چشم این کبوتران تقریباً سیاه و هم خاکستری ست. یک نمونه‌ی دیگر هم وجود دارد که در دو بال خود دو خط سیاه رو ندارند؛ و به آن‌ها شامی ابری گفته می‌شود. نژاد کبوتران شامی و مصری و طاووسی وابسته به گروه کبوتران فرم است (FORM PIGEONS) می‌باشد و زیستگاه اصلی آن‌ها در انگلیس و قسمت‌هایی از اروپا است. این کبوتران در زیستگاه‌های اصلی خود توسط انسان اصلاح نژاد گردیده‌اند اما اصلیت این پرنده مربوط به کشورهایی مثل سوریه و مصر و… نمی‌باشد.
3) نژاد کاشی
این نژاد منسوب به شهر کاشان است. کاکولی و چشم زرد است و قدرت پرواز خوبی دارد و می‌تواند 9 تا 10 ساعت پرواز کند. وزن آن بین 300 تا 400 گرم است، به رنگ‌های مختلف وجود دارد و علاوه بر قدرت پرواز مناسب، کبوتر زیبایی نیز به شمار می‌رود(11).
4) نژاد تهرانی اصیل
قدرت پرواز خوبی دارد و می‌تواند 9 تا 10 ساعت پرواز کند معمولاً کبوتر ماده زرد رنگ و کبوتر نر سرور است. وزن آن تقریباً 400 گرم می‌رسد و برخی از انواع آن، قیمت‌های گزافی دارد (11).
5) نژاد چتری
به کبوترهای این نژاد گردن شکسته نیز گفته می‌شود و از کبوترهای زینتی به شمار می‌آید. حالت دم در این کبوتر ایستاده و گشوده است. در نژاد چتری اصیل دارای 24 پر است ولی در چترهای غیر اصیل معمولی 12 تا 14 پر دارد (11).
6) نژاد تلسکوپی
نژاد بسیار کوچکی است. چشم‌ها برآمده و بزرگ است بالای چشم‌ها به طور طبیعی یک برآمدگی وجود دارد. سر و پاها نیز بسیار کوچک است. معمولاً شعبده بازها از این نژاد برای چشم بندی و تردستی استفاده می‌کنند(11).
7) نژاد یاهو
کبوتر یاهو کبوتری است که صدای یاهو می‌دهد. این کبوترها کوچک بوده و به کلی سفید رنگ می‌باشند و پنجه‌هایشان پوشیده از پر است (11).
1 – 5 – 2 – نژادهای اهلی خارجی
1) نژاد شاهی (King Pigeon)
نژادی آمریکایی است که از آن گونه‌هایی به رنگ‌های سفید، نقره‌ای، آبی تیره، سرخ و زرد وجود دارد. معمول‌ترین آن‌ها گونه سفید است. گونه سفید در آمریکا از تلاقی سفید رومی، سفید مالت Maltese و سفید دوشس Duches به وجود آمده است. این کبوتر جثه‌ای بزرگ‌تر و حالتی آرام‌تر از سفید دارد. وزن کبوتر نر بالغ در حدود ??? گرم و کبوتر ماده بالغ در حدود
??? گرم و وزن هر جفت جوجه بین ??? تا ???? گرم است. این نژاد سالیانه ? تا ?? جفت جوجه می‌دهد. کبوترهای این نژاد از کالبدی کشیده و مستقیم و دم افقی برخوردارند. استحکام بال‌ها بسیار زیاد است و اندام محکم بوده، سینه عریض می‌باشد، گردن ستبر و شکیل بوده، جمجمه گرد و بزرگ می‌باشد و سر به رنگ سفید و مخطط است. در سال ???? در آمریکا گونه‌ای از این نژاد به نام کبوتر “شاهی شناسا” پرورش داده شد. از محسنات این گونه توانایی شناختن دو جنس نر و ماده آن از یکدیگر می‌باشد، که به علت تفاوت رنگ پرها در دو جنس امکان پذیر می‌گردد (11) .
2) نژاد گاینت هومر (The Giaint Homer)
نژاد از بهترین نژادهای گوشتی کبوتر است. وزن کبوتر نر بالغ در حدود ??? گرم و کبوتر ماده بالغ تقریباً ??? گرم و وزن هر جفت جوجه ??? تا ??? گرم است. این نژاد سالی ? تا ?? جفت جوجه می‌دهد. این نژاد خیلی به نژاد چاهی شبیه است، سرش بدون پر و پاهایش نیز بدون پر است. این نژاد دو خاصیت ممتاز دارد : یکی آن که از جمله بارورترین و پرنسل‌ترین کبوترها به شمار می‌رود و دیگر این که برای تغذیه انسان گوشت بسیار مناسب و لذیذی دارد. کبوتر هومر (کله اسبی، کله گاوی) کبوتری باهوش و باوفا بوده و
در میان کبوتران مسافتی از جایگاهی والا برخوردار است. این کبوتر را اغلب با نام کله اسبی می‌شناسند و دارای گوناگونی نژادی بسیار کمی می‌باشد. تنوع رنگ در این نژاد مانند همه نژادهای دیگر بوده اما رنگ‌های مثل دوکت، سینه دمی و رنگ‌های خاص در این گونه بسیار کمتر مشاهده شده است (11).
3) نژاد رنت (The Rant)
این نژاد سنگین‌ترین کبوتر است وزن پرنده بالغ در حدود 5/1 کیلوگرم است و رنگ‌های متفاوتی دارد بیشتر به رنگ سفید است این نژاد از بدنی کشیده و سینه‌ای عمیق برخوردار می‌باشد. این نژاد سالیانه 4 تا 6 جفت جوجه می‌دهد و وزن هر جفت جوجه آن 5/1 تا 2 کیلو گرم است(11).
4) نژاد کارنیه (The Carneau)
این نژاد دارای دو رنگ سرخ و سفید است که نوع سرخ آن فراوانی بیشتری دارد. سر پرنده و پاهایش بدون پر است این نژاد از لحاظ جثه به طور مخصوصی از نژاد شاهی کوچک‌تر است. کبوترهای کارنیه از کبوترهای جنوب بلژیک و شمال فرانسه به وجود آمده و در اوایل قرن بیستم در امریکا بر روی آن‌ها کار
شده است. وزن کبوتر نر بالغ حدود 700 گرم و کبوتر ماده بالغ حدود 600 گرم است این نژاد سالیانه 6 تا 12 جفت جوجه می‌دهد و وزن هر جفت جوجه حدود 950 تا 1000 گرم است (11).
5) نژاد موندن (The Mondaine)
این نژاد دارای دو تیره است : تیره سوئیسی که سفید رنگ و با سری بدون پر است و تیره فرانسوی با رنگ‌های مختلف نظیر سرخ و سفید و زرد و سیاه و نقره‌های که با وجود کاکلی بر روی سر مشخص می‌شود. پاهای این نژاد پرهای انبوهی دارد این نژاد تنومند بود و دم پرنده پایین افتاده و معمولاً به رنگ سفید می‌باشد. شبیه مرغ است و وزن پرنده در حدود 1 تا 5/1 کیلو گرم است و سالیانه 6 تا 10 جفت جوجه می‌دهد و وزن یک جفت جوجه آن 1250 گرم است (11).
6) کبوتر پلاکی
این نامی است که در ایران به دسته‌ای از کبوتران اروپایی (آلمان و انگلیس) نسبت داده شده‌اند. این پرندگان حدود 10 سال پیش از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد ایران شدند و پلاکی به پا داشتند که شناسنامه کبوتر به شمار می‌رفت. از این رو به پلاکی معروف شدند. از خصوصیات جالب توجه این کبوتران می‌توان به هوش بالای و قوای جسمانی آن‌ها اشاره کرد. در گونه‌های اصیل پیمودن مسیر بین قاره‌ای هم مشاهده شده است. پلاکی‌ها در رنگ‌های سبز، زرهی، اوغون، ابلق، کاغذی، سار و … وجود دارند. کبوتران پلاکی گاهی کیلومترها از لانه دور می‌شوند و بعضاً ساعت‌ها طول می‌کشد که به لانه برگردند. زمانی هم که در بالای لانه پرش می‌کنند بسیار سریع بال می‌زنند و مسیر پروازشان بسیار عجیب است. دو عامل (جهت یابی
از طریق میدان مغناطیسی زمین و حافظه تصویری) سبب می‌شود که بتوانند از مسافت‌های دور به لانه بر گردند. البته گفته می‌شود که از خورشید هم برای جهت یابی استفاده می‌کنند.
7) کبوتر جاکبین یا یعقوبی (Jacobin Pigeon)
کبوتر بسیار زیبایی است که به رنگ‌های مختلف دیده می‌شود و دور تا دور سر آن را پرهای انبوهی فرا می‌گیرد که از پس سر کبوتر شروع شده و به جلوی گردن آن ادامه می‌یابد. از عیوب این نژاد عدم نگهداری از تخم و عدم پرستاری از جوجه‌ها است. میزان پرهای نرم اطراف سر و گردن پرنده گاهی آن قدر و انبوه است که چیزی از سر پرنده، چشم‌ها و منقار آن دیده نمی‌شود. در نژاد اصیل پرهای دور گردن مانند طوقی انبوه دور تا دور گردن را فرا می‌گیرد. معمولاً پرهای دم و بال‌ها سفید بوده
و باقی اجزای بدن به رنگ‌های متفاوتی نظیر: سرخ و سیاه و زرد و سرمه‌ای می‌باشد. آخرین پر بال بلند و طولانی است به طوری تا دم رسیده و گاهی از آن نیز فراتر می‌رود. منشأ این نژاد هندوستان است (18).
8) کبوتر چین دار شرقی یا ساتن (Oriental Frill Pigeon)
مهم‌ترین مشخصه این نژاد منقار کوتاه آن است که به آن شکلی زیبا می‌دهد و در انواع اصیل معمولاً منقار پرنده کوتاه و پهن است. منشاء این نژاد سرزمین خاورمیانه و مخصوصاً مصر می‌باشد. نژاد اصیل آن چشم‌های درشت با پلکی سفید رنگ دارد وبر روی سینه کاکلی نیم دایره‌ای به صورت کروات دارد وبر روی پاها پرهای کوچکی دارد و اگر از گوشه به آن نگاه شود، چشم‌ها و پاها در یک راستا دیده می‌شوند. شکل سر پرنده، چیزی بین کروی و بیضی شکل است و رنگ حدقه چشم آن پرتقالی است که این حالت در پرندگانی که سر سفید دارند، تیره رنگ می‌باشد. این پرنده به شدت با آدمی انس و الفت می‌گیرد و از او
نمی‌ترسد. با غرور می‌ایستد و تحمل خوبی دارد و از جهت پرواز و حرکت نیرومند است و به خوبی زاد و ولد می‌کند و برخی از این نژاد در ایران و در بین عوام با نام‌هایی چون: بلژیکی، مینیاتوری و یا طاووسی شناخته می‌شود. از دیگر مشخصه‌های این گونه وجود فر در سینه (زیر نوک شبه به کراوات) و وجود پر در پاها می‌باشند. رنگ‌های این نوع کبوتر بسیار متنوع است. بعضی از انواع این نژاد دارای سرهای درشت‌تر بوده که به سه کله معروفند (18).
9) یهودی (Magpie pigeon)
در نوع اصیل این کبوتر باید اندامی لاغر، با گردن و پاهایی دراز داشته باشد. همچنین منقار آن باید دراز و کمی خمیده و به رنگ قرمز باشد. رنگ چشمان باید به رنگ سفید و پاها به رنگ قرمز باشد. در نوع اصیل آن نمی‌تواند کاکل یا پاپر داشته باشد. در صورت مشاهده آن به علت تداخل با نژادهای دیگر (مثلاً جفت کردن با طوقی) این اتفاق افتاده است. این کبوتر باید سر تا روی کمر و دمش هم‌رنگ بوده و طوق زیر سینه، مناسب و پشت آن حالت هفتی داشته باشد.
یهودی‌ها کبوتری زرنگ و باهوش می‌باشند و برای پراندن بسیار مناسب می‌باشد. این نژاد بیشتر به رنگ‌هایی نظیر زرد، سرخ، سیاه و سبز دیده می‌شود. در حال حاضر نوع اصیل این نژاد بیشتر در مجارستان وجود دارد (18).
10) کبوتر بخارا یا جارچی ((Bokhara Trumpeters pigeon
انواع کبوتر بوده کبوتر بخارا پرهای انبوهی دارد که در همه جهت پرپشت می‌باشند و گونه‌های خالص آن حجیم با پرهای زیاد بر روی سرها و پا می‌باشند. زاد و ولد چندانی ندارد و توجه کافی به جوجه‌های خود
مبذول نمی‌کند و پرورش دهندگان با چیدن پرهای اطراف چشم و قسمتی از پرهای پا و اطراف مخرج پرنده، تلاش می‌کنند تا میزان نرینه گی کبوترهای نر را افزایش دهند ، اما با این همه بهتر است که تخم‌های بارور این پرنده را در زیر پرندگان دیگری که به نگهداری جوجه‌ها اهمیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *