پایان نامه درباره حقوق متهم/قانون فقهي متهم

قانون و منابع معتبر فقهي همان‌طوري كه فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند براساس اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 ق.آ.د.ك سال 1378 در شيوه‌هاي دادرسي، در انجام تحقيقات مقدماتي (احضار يا جلب متهم، بازجويي و تفهيم اتهام به…

تاریخچه ادله دیجیتالی//پایان نامه ادله دیجیتالی

انواع جرم سایبر: در محيط سايبر افراد با هويتهاي غيرواقعي و تنها بر اساس تخيلات شخصي در محيط رسانه اي اينترنت حاضر مي شوند و در هر قالب و عنواني خود را معرفي و با ديگران ارتباط برقرار مي كنند….

پایان نامه حماسه در شعر/:زمینه‌های مزداپرستی

زمینه‌های مزداپرستی: پیش از آنکه مزدا پرستی پدید آید و قوام گیرد، پرستش ایزدان قومی و دیگر خدایان آریایی مرسوم بوده است، و موبدان زرتشتی این واقعیت را به حساب می‌آورده‌اند؛ ذکر نام میترا در کنار نام اهورا مزدا را…

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//زنجیره‌های تأمین بازرگانی

سیستم‌های لجستیک بشردوستانه در مقابل زنجیره‌های تأمین بازرگانی در عمل، مدیریت سیستم‌های لجستیک بشردوستانه می‌تواند بسیار متفاوت از مدیریت همتای بازرگانی آن در نظر گرفته‌شود، به این دلیل که ویژگی‌های ذاتی تقاضا در هر سیستم متفاوت است. در زنجیره‌های تأمین…

شبيه سازي مونت كارلو:پایان نامه نوسانات سهام

شبيه سازي مونت كارلو روش شبيه سازي مونت كارلو نمونه و شاخه اي از رياضيات عملي يا آزمايشي بوده كه بدنبال كشف و استنتاج روابط مربوط به اعداد تصادفي مي باشد. در طول دهه گذشته كاربردها و كاركردهاي مربوط به…

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:اقسام انحلال قرارداد

مفهوم و اقسام انحلال قرارداد الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح انحلال در لغت از مصدر انفعال از ريشه «حل» به معناي گشوده شدن، گشاده گرديدن، حل شدن، باز شدن، نابود شدن، از بين رفتن، تعطيل شدن و متلاشي…

خيار رويت و تخلف وصف/:پایان نامه فسخ قرارداد

خيار رويت و تخلف وصف نوعی خیار فسخ است که حق بر هم زدن قرارداد را در صورت عدم مطابقت مال مورد معامله با وصف پیشین آن برای خریدار ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می‌شود که فرد کالایی…

پایان نامه وام خوداشتغالی/:نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی

نقش و جایگاه اعتبارات خرد در توسعه روستایی( انگاره قدیم و انگاره جدید ) ویژگیهای شاخص انگاره قدیم انگاره جدید هدف سرمایه گذاری ، سوداگری سرمایه  و سودآوری توانمدسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه ها و…

اقسام نکاح//پایان نامه حضانت فرزندان

نکاح یا همان ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی ندارد و شاید بداهت این امر موجب شده تا قانونگذار خود را ملزم به این تعریف ننماید ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و مفقود بودن ارکان و…

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-طواری ناشی از دعاوی طاری

طواری ناشی از دعاوی طاری معمولاً موضوع خواسته و موضوع دعوا محدودة دادرسی را مشخص می‌کند.[1] یعنی اینکه دادخواست اصلی خواهان خواستة وی در قسمت موضوع خواسته و همچنین دفاعیات خوانده موضوع و فرآیند یک دادرسی را تعیین می‌کند اصل…