ماه: ژانویه 2019

ماه: ژانویه 2019

پایان نامه درباره حقوق متهم/قانون فقهي متهم
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

قانون و منابع معتبر فقهي همان‌طوري كه فوقاً اشاره شد، قضات دادگاه‌ها مؤظفند براساس اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 ق.آ.د.ك سال 1378 در شيوه‌هاي دادرسي، در انجام تحقيقات مقدماتي (احضار يا جلب متهم، بازجويي و تفهيم اتهام به متهم، ارجاع امر به كارشناس، معاينه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاكمه متهم و صدور

Read More
تاریخچه ادله دیجیتالی//پایان نامه ادله دیجیتالی
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

انواع جرم سایبر: در محيط سايبر افراد با هويتهاي غيرواقعي و تنها بر اساس تخيلات شخصي در محيط رسانه اي اينترنت حاضر مي شوند و در هر قالب و عنواني خود را معرفي و با ديگران ارتباط برقرار مي كنند. امروز در هر نقطه اي از دنيا با هر عنوان و شغلي و هر سليقه

Read More
پایان نامه حماسه در شعر/:زمینه‌های مزداپرستی
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

زمینه‌های مزداپرستی: پیش از آنکه مزدا پرستی پدید آید و قوام گیرد، پرستش ایزدان قومی و دیگر خدایان آریایی مرسوم بوده است، و موبدان زرتشتی این واقعیت را به حساب می‌آورده‌اند؛ ذکر نام میترا در کنار نام اهورا مزدا را تنها می‌توان با توجه به چنین واقعیت‌های احتمالی توضیح داد. امر دیگری که به تأیید

Read More
پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//زنجیره‌های تأمین بازرگانی
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

سیستم‌های لجستیک بشردوستانه در مقابل زنجیره‌های تأمین بازرگانی در عمل، مدیریت سیستم‌های لجستیک بشردوستانه می‌تواند بسیار متفاوت از مدیریت همتای بازرگانی آن در نظر گرفته‌شود، به این دلیل که ویژگی‌های ذاتی تقاضا در هر سیستم متفاوت است. در زنجیره‌های تأمین بازرگانی تقاضای کالا یا با استفاده از تکنیک‌های پیش‌بینی مناسب تخمین زده می‌شود یا به‌وسیله

Read More
شبيه سازي مونت كارلو:پایان نامه نوسانات سهام
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

شبيه سازي مونت كارلو روش شبيه سازي مونت كارلو نمونه و شاخه اي از رياضيات عملي يا آزمايشي بوده كه بدنبال كشف و استنتاج روابط مربوط به اعداد تصادفي مي باشد. در طول دهه گذشته كاربردها و كاركردهاي مربوط به روش شبيه سازي مونت كارلو رو به گسترش و فزوني بوده و دامنه گسترده اي

Read More
پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:اقسام انحلال قرارداد
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

مفهوم و اقسام انحلال قرارداد الف ـ انحلال در لغت و اصطلاح انحلال در لغت از مصدر انفعال از ريشه «حل» به معناي گشوده شدن، گشاده گرديدن، حل شدن، باز شدن، نابود شدن، از بين رفتن، تعطيل شدن و متلاشي شدن است چنان كه عرب مي­گويد: «انحلّت العقد»؛ گره گشوده شد. در فقه به از

Read More
خيار رويت و تخلف وصف/:پایان نامه فسخ قرارداد
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

خيار رويت و تخلف وصف نوعی خیار فسخ است که حق بر هم زدن قرارداد را در صورت عدم مطابقت مال مورد معامله با وصف پیشین آن برای خریدار ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می‌شود که فرد کالایی را مشاهده نمی‌کند و اوصاف آن در قرارداد ذکر می‌شود و یا بر اساس مشاهده

Read More
پایان نامه وام خوداشتغالی/:نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

نقش و جایگاه اعتبارات خرد در توسعه روستایی( انگاره قدیم و انگاره جدید ) ویژگیهای شاخص انگاره قدیم انگاره جدید هدف سرمایه گذاری ، سوداگری سرمایه  و سودآوری توانمدسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه ها و ایجاد فرصت اشتغال مخاطبان تولید کنندگان و کشاورزان بزرگ روستاییان و فقرا منابع مالی مورد

Read More
اقسام نکاح//پایان نامه حضانت فرزندان
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

نکاح یا همان ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی ندارد و شاید بداهت این امر موجب شده تا قانونگذار خود را ملزم به این تعریف ننماید ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و مفقود بودن ارکان و عناصر اصلی در این امر مزید بر علت بوده است. نکاح در لغت به معنی

Read More
پایان نامه اجرای احکام مدنی:-طواری ناشی از دعاوی طاری
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

طواری ناشی از دعاوی طاری معمولاً موضوع خواسته و موضوع دعوا محدودة دادرسی را مشخص می‌کند.[1] یعنی اینکه دادخواست اصلی خواهان خواستة وی در قسمت موضوع خواسته و همچنین دفاعیات خوانده موضوع و فرآیند یک دادرسی را تعیین می‌کند اصل بر این است که موضوع دادرسی و خواسته و سایر عناصر و ارکان آن باید

Read More
اقسام مالكيت در حقوق//پایان نامه آلودگی هوا
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

اقسام مالكيت در حقوق اسلامي در حقوق اسلامي مالكيت بر سه نوع است: الف) مالكيت شخصي: عبارت است از كليه اموالي كه برحسب اسباب شرعيه در مالكيت افراد و اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي قرار دارد و آنان مي‌توانند هرگونه تصرفي در آنها بنمايند. ب) مالكيت دولتي: عبارت است از اموالي كه در

Read More
پایان نامه تجمل گرايي:/نابودي تمدن ها و فرهنگ
ژانویه 30, 2019 دانشجویی 92

نابودي تمدن ها و فرهنگ ها مستي شهوات و تنعم و تلذذ بي قيد و شرط، طبقات مرفه جامعه را از پرداختن به ارزشهاي اصيل و درك واقعيتهاي اجتماعي باز مي دارد و غرق عصيان و گناه مي كند. كسي كه در گرداب رفاه طلبي و اشرافي گري گرفتار شده، حاضر است همه ارزش هاي

Read More