ماه: آوریل 2020

ماه: آوریل 2020

متن کامل پایان نامه روانشناسی : تاریخچه توانمندسازی
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

در مدیریت، سابقه استفاده از اصطلاح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و مشارکت کارکنان در تصمیم ­گیری­های سازمان، تحت عناوین مختلفی هم­چون تیم­سازی، مشارکت فعال و مدیریت کیفیت فراگیر بر می­گردد. به طور کلی این اصطلاح در سال ۱۹۸۰ در رشته مدیریت مطرح شد ( فرهنگی و اسکندری، ۱۳۸۲). می­توان آن را پاسخی دانست به ترویج رویکرد

Read More
پایان نامه روانشناسی : هوش عاطفی – زندگی زناشویی موفق
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

هوش عاطفی – زندگی زناشویی موفق نتایج پژوهش ها نشان می‌دهند که توانایی های مربوط به عواطف گوناگون برای برداشتن یک زندگی زناشویی شاد و بادوام، عواملی بسیار مهم و حیاتی می‌باشند. این توانایی ها عبارتند از:‌ادراک دقیق و تشخیص درست عواطف ،‌ابراز صریح عواطف ( به ویژه عواطف مثبت ) ، آگاهی های عاطفی

Read More
پایان نامه روانشناسی درباره بررسی استدلال های موجوددر باره تأثیر عواطف بر زندگی زناشویی
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

بررسی استدلال های موجوددر باره تأثیر عواطف بر زندگی زناشویی همه ی انسان ها به اطلاعاتی راجع به این که چه عواملی سبب به وجود آمدن عواطف می‌گردد ؟ مایل به تجربه چه نوع عواطفی هستند ؟ و پیامدهای احتمالی آنان چه می تواند باشد ؟ نیاز دارند. آگاهی های عاطفی هم حالتی عام و

Read More
دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی بر اساس کارهای اخیر مایر، سالووی و کاروسو  واژه ی جامع هوش عاطفی به سه دسته توانایی ذهنی اشاره دارد که یک دسته ی آن، توانایی های بسیار اساسی است که در برگیرنده‌ی ادراک و تشخیص عواطف خود و دیگران می‌باشد، به عبارت دیگر، افرادی که از هوش عاطفی بالایی

Read More
پایان نامه روانشناسی : مؤلفه های سازش پذیری
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

مؤلفه های سازش پذیری حل مسأله Problem solving   ( PS ) یعنی توانایی شناسایی و تعریف مشکلات شخصی و اجتماعی، و نیز خلق و بکارگیری راه حل های بالقوه مؤثر. حل مسأله ماهیت چند مرحله ای دارد و شامل توانایی انجام مراحل زیر است : درک مشکل و داشتن حس اطمینان و انگیزه برای مقابله

Read More
مدل هوش هیجانی بار – ان (Bar-on)
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

مدل هوش هیجانی بار – ان (Bar-on) مدل دیگر در حیطه رویکرد مختلط، مدل هوش هیجانی بار – ان می‌باشد وی مدلی چند عاملی برای هوش هیجانی تدوین کرده است. از نظر وی هوش هیجانی شامل « مجموعه ای از توانایی ها، کفایت ها و مهارت هایی غیر شناختی است که توانایی فرد را برای

Read More
پایان نامه روانشناسی با موضوع : مدل هوش هیجانی گلمن
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

مدل هوش هیجانی گلمن یکی از برجسته ترین نظریه پردازان هوش هیجانی دانیل گلمن است که در ابتدا نظریه خود را با الهام از یافته های مایر و سالووی پایه ریزی نمود، اما وی رویکرد خود را بسط داده و مولفه های زیادی را وارد چارچوب نظری خود کرد. گر چه برخی شباهت ها و

Read More
پایان نامه ارشد : هوش هیجانی و بهره هوشی :
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

هوش هیجانی و بهره هوشی : از یک جهت مغز انسان شامل دو فکر و دو نوع مختلف هوش است. عقلانی و هیجانی. این دو نوع هوش که به شکل اساسی با یکدیگر اختلاف دارند با عمل متقابل زندگی فکری ما را تشکیل می‌دهند. افکار عقلانی و هیجانی تواناییهای( استعدادهای ) نیمه مستقلی هستند، که

Read More
پایان نامه : اندازه گیری هوش هیجانی :
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

اندازه گیری هوش هیجانی : ظهور مفهوم هوش عاطفی با تلاش های همه جانبه ‌برای اندازه گیری آن همراه بود. اندازه گیری علمی و تجربی هوش عاطفی هم زمان با ارائه ی اولین نظریه در مورد هوش عاطفی آغاز شد و از آزمون های شخصیتی موجود که به ارزیابی اسنادهای مثبت می پرداختند به عنوان

Read More
پایان نامه : شواهد عصب شناختی برای هوش هیجانی
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

شواهد عصب شناختی برای هوش هیجانی علیرغم وجود بعضی نگرش های منفی به هوش هیجانی، شواهد عصب شناختی نورولوژیک دال بر تفاوت هوش هیجانی با هوش شناختی وجود دارد که هوش شناختی را از هوش هیجانی جدا می‌داند. جدید ترین بررسی در این حوزه مطالعاتی است که بر روی مورد « گیج »[۱]  انجام گرفته

Read More
پایان نامه روانشناسی در مورد تعریف هوش هیجانی :‌
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

  هوشمند بودن از نظر عاطفی، داشتن مهارتهای فردی است که با شخصیت غنی و متعادل مشخص می‌شود. هوش عاطفی داشتن توانایی برای « خشمگین شدن در برابر فرد مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، برای دلیل مناسب و به شیوه مناسب » است . هوش عاطفی از IQ ( بهره هوشی ) مجزا

Read More
پایان نامه خانواده و عملکرد تحصیلی
آوریل 19, 2020 روانشناسی مدیر سایت

عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روان شناسان اجتماعی مطالعات فراوانی در مورد عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام داده و همیشه در نظر آنها بوده است (محمدی باغملایی، ۱۳۷۴)، چرا که عملکرد تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد

Read More