«زود برو اسباب بازی هاتو جمع کن وگرنه نمی ریم پارک…»

« دو هفته از مهلت تحویل گذشته، ما هنوز یه نمونه به دردبخور از محصول نداریم! من باید با مهندس صحبت کنم…»

هنگام خوندن دو نقل قول بالا، ذهن تون گوینده ی اول رو زن تصور کرد یا مرد؟ گوینده ی نقل قول دوم رو چه جوری؟

طی سالا تحت اثر خونواده، رسانه ها، ، فیلما و کتابا باورهای جورواجور به شکلی ناخودآگاه بنیان فکری و شخصیتی ما رو شکل میدن. خیلی از ما به برابری زن و مرد باور داریم، در حرف و حتی در عمل طرف دار حقوق زنان و رفع بی عدالتی جنسیتی در همه سطوح هستیم. اما باورهای ناخودآگاه ذهن قالبی و بوجود اومده ی ما باعث می شه در موقعیتای مختلف رفتارهایی داشته باشیم که به گسترش این بی عدالتی کمک می کنه.

درسته که باور به تواناییای زنان و حق انسانی شون واسه پیشرفت فردی و اجتماعی مهمه ولی وقتی درحالی که به خیال مون خیلی هم فمنیست هستیم با دیدن زنی پشت ماشین شاسی بلند ناخودآگاه از ذهن مون میگذره که «باباش/شوهرش خریده انداخته زیر پاش!!»، وقتی همیشه توقع داریم واسه رسیدگی به بچه ها مادر از کارش مرخصی بگیره، مانعی واسه زنان هستیم! اگه تو ذهن مون نمی گنجد که زن هم می تونه با دسترنج خودش ماشین شاسی بلند بخرد، یعنی زن رو ضعیف تر از مرد می بینیم. اگه فکر می کنیم گرفتن مرخصی واسه خانوما مسئله ای نیس و مشکلات کاری اونا به اندازه مشکلات کاری آقایان اهمیت نداره، بار اضافه ای به دوش شون می ذاریم. شاید وقتی به طور خودآگاه به این موضوع فکر کنیم قبول کنیم که «اشتباه کردیم» اما این باورهای ناخودآگاه، پیش داوری و اقدام طبق ی اونا خیلی رخ می ده!

مردی رو در نظر بگیرین که با وجود ارزشی که واسه همسر کدبانویش قائله در رویارویی با سیستم صوتی تصویری جدیدشان که همسرش راه اندازی کرده، از سر غافل گیری لبخندی نامفهوم می زنه با پیام: «جدددی؟!! کارِ خودته؟!!» شاید مرد متوجه این واکنشش نمی شه و این رفتار به جز دل آزردگی همسرش اثر منفی دیگری نداره؛ حتی شاید به اون واسه اثبات توانایی هاش انگیزه بد هد. اما اینجور رفتاری رو از طرف کارمند گمرک در مقابل خانمی که واسه ترخیص کالا مراجعه کرده، تصور کنین. نگاه متعجب و پیام مخفی «این کاره نیستی» کارمند شاید اینجا هم تأثیری بر یک زن ثابت قدم نداشته باشه ولی اینجور باوری بیشتر باعث می شه این آقا آنطور که به مراجعین «مرد» خدمات می ده، به یک خانوم خدمت نکنه. این یعنی ضرورت سعی دوبرابر یا حتی چندچندانِ خانوما.

خیلی از کارآفرینان زن به ویژه در حرفهایی که به مردانه بودن معروفند، فکر می کنن در شروعِ کارً ایجاد رابطه و همکاری با خانوما واسه آقایان سخت و غیرمعموله. گرچه این روش در آینده تغییر می کنه ولی این یعنی زنا واسه جلب اعتماد هم صنفان و همکاران مردشون به سعی و انرژی بیشتری نیاز دارن.

باورهای نادرست تنها مختص مردها نیس. زنان خیلی با باورهای غلط شون پروبال خود و دخترانشان رو بُریده ان! اگه به عنوان یک مرد زنان رو ضعیف از پذیرش بعضی مسئولیتا و انجام بعضی کارا بدونین، زنان از دایره ی افراد شایسته ی دور تون خط می خورند! وقتی به عنوان یک زن خود رو ضعیف از پذیرش و انجام مسئولیتا و کارا بدونین، هیچوقت به سراغ پذیرش و انجام اونا نمی رین. پس نه خودتون و نه بقیه از توانایی تون آگاه نمی شین!

تغییر باورها سخته و نیازمند زمان و آموزش دائمی. به ویژه در افرادی که باورهای تبیعض آمیزشون آگاهانهه و از پایه فکر می کنن «زنان ظرفیت قرار گرفتن در هر جایگاهی (وزارت، فرمانداری و …) رو ندارن». اما اگه در دسته افرادی هستین که به برابری جنسیتی باور دارن، مراقب باورها و رفتارهای ناخودآگاه تون باشین. اگه باورهای مخفی پس ذهن تون غلط هستن تغییرشان بدین. این باورهای ناخودگاه مبنای پیش داوریا و واکنشامون هستن. واکنشایی که می تونن باعث دلسردی، خستگی و ناامیدی بقیه بشن. واسه ایجاد تغییر ریشه ای و پایدار باید باورهایمان رو اصلاح کنیم.

البته این به معنی نفی اقدام از بالا نیس. شک نداشته باشین در شرایط الان و تا روزی که وزیر، وکیل و به طورکلی جامعه ای داشته باشیم که به جای جنسیت افراد به لیاقت هاشون اهمیت بده، آیین نامه و قانون واسه به خدمت گرفتن زنان ضروریه. اما اگه می خواهیم به جایی برسیم که این بی قانون ممکن بشه و داشتن وزیر و معاون زن پُز نداشته و چیزی طبیعی باشه، باید از بنیان شروع کنیم. باورها رو اصلاح و رفتار و فرهنگ درست رو گسترش کنیم. گرچه نقش مراجع مختلف اهمیت زیادی داره اما این کاریست که هرکسی می تونه از خودش شروع کنه.