نویسنده: 99

پس از دریافت سند تقاضای خرید، اقدامات لازم جهت بررسی تقاضا و تعیین فروشندگان انجام و با ارسال فرم استعلام بها به آنها و دریافت و بررسی پیشنهادات واصله فروشنده طرف معامله انتخاب می گردد. بمنظور عقد قرارداد رسمی با فروشنده و انجام قطعی معامله سند سفارش خرید توسط دایره خرید تنظیم و نسخه اصل […]

Read more

بخش سوم: رسید کالا به انباربخش چهارم: نقل و انتقالات کالا۱-۱-۱۲-۲- تقاضای خرید کالامقدمهبا توجه به گستردگی و تنوع کالاهای موردنیاز واحدهای صنعت نفت، از سیستم مکانیزه کالا جهت کنترل عملیات تدارک کالا (تقاضای سفارش – رسید صدور کالا از انبار و غیره) استفاده می گردد.تعاریفتقاضای خرید کالا فرمی است که متقاضی هنگام نیاز به […]

Read more

۳- پیوستگی سیستمبررسی اسناد از بعد مالی و قبول یا رد آنها بطریق مکانیزه و در اولین مقطع ورود اطلاعات به سیستم صورت می گیرد. برای مثال بهنگام تغذیه فرم برش انبار صحیح و باز بودن یک شماره حساب در سیستم مالی بررسی می گردد و در صورت نبودن حساب در سیستم از حرکت سند […]

Read more

بخش دوم ادبیات تحقیق برگرفته از دستورالعمل های موجود در صنعت نفت شده است.۱۱-۲- سیستم جامع حسابداری صنعتی۱-۱۱-۲- مقدمه و تاریخچهتقریباً هدف عمده راه اندازی هر مؤسسه تولیدی در جهت دستیابی به سود برای صاحبان آن است. در یک تعریف ساده سود عبارتست از درآمدها منهای هزینه ها، هر قدر هزینه ها بیشتر، سود کمتر […]

Read more

کنترل های عمومی و کاربردی برای جلو گیری،کشف و اصلاح هر گونه اشتباه، و سوء جریان، فقدان یا تکراراطلاعات در مراحل در مراحل ثبت نام، تبدیل یا منگنه و وارد کردن اطلاعات به کامپیوتر برای پردازش.ضوابط کنترل اعتبار اطلاعات ورودی، شناسایی اطلاعات اشتباه و عودت اطلاعات اشتباه.کنترل های مربوط به تامین و استفاده از فایل […]

Read more

۲-۱۰-۲- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردیکنترلهای عمومی عبارت از کنترلهای سازمانی ، مدیریت و عملیاتی است که ایجاد ، نگهداشت و اجرای سیستمهای کاربردی را در بر می گیرد . کنترلهای کاربردی ، مجموعه کنترلهایی است که در طراحی و طبق پرونده های مستندات سیستم برای هر سیستم کاربردی در نظر گرفته شده است . […]

Read more

۳-هر ستون در یک جدول باید یک صفت از موضوع شناسایی شده توسط کلید اصلی را شرح دهد.۴-هر ستون در یک ردیف باید دارای تعداد واحدی باشد.۵-مقادیر مندرج در هر ردیف ستون خاص باید دارای داده های مشابهی باشند. ۶-ترتیب ستون و ردیف اهمیت ندارد. مرتب سازی دوباره ردیفها یا ستونهای (همان منبع، ۲۹۸).۹-۲ – […]

Read more

سیستم های خبره موجب حفظ دانش درسازمان ، افزایش بهره وری ، افزایش کیفیت محصولات ، حل مشکل کمیابی تخصص ، انجام کار و فعالیتها در محیط کاری خطرناک ، قابلیت اعتماد بالا ، رفع نباز تجهیزات گران قیمت و انعطاف پذیری ، توزیع دانش از طریق انتقال سریع آن از یک سایت به سایت […]

Read more

* سیستم خبره ، یک برنامه هوش مصنوعی است که برای حل مسائل و مشکلات مربوط به یک حوزه خاص تهیه شده باشد. *سیستم خبره یک برنامه رایانه ای است که با استفاده ازدانش و رویه ها ، در حل مسایل مشکل ، همانند یک انسان متخصص و خبره عمل می کند. *سیستم خبره یک […]

Read more

قدرت رایانه ها به کمک سرعت ، ظرفیت حافظه ، قدرت محاسباتی و تعداد کاربران و دستگاه های جانبی که رایانه می تواند پشتیبانی نماید ، اندازه گیری می شود .ابر رایانه ها : برای سرعت بالا ، فعالیتهای نظامی منظم و فعالیتهای علمی مورد استفاده قرار می گیرند. این رایانه ها ظرفیتهای ذخبره سازی […]

Read more